Nejčastěji kladené dotazy

Hledáte nějaké odpovědi?

Společnost The Trading Pit má velmi dobré kontakty s odvětvím správy aktiv a hedgeových fondů díky síti našeho managementu.

Našim úspěšným obchodníkům nabízíme přístup do naší sítě, který zahrnuje možnost zaměstnání u některého z našich partnerů v oblasti správy aktiv spolu s možností předložit hedgevým fondům vaše auditované výsledky.

Jak se vždy snažíme zdůraznit, že je náš prospěch sladěn s našimi obchodníky, zejména poté, co projdou našimi výzvami a vstoupí do našeho plánu škálování.

Chceme pro vás to nejlepší a s hrdostí vás představíme kterémukoli z našich talentovaných partnerských obchodníků ze sítě Asset Managementu a hedgeových fondů.

Během Live fáze bude vaším cílem dosáhnout ziskových cílů a projít naším plánem růstu. V Live fázi nemáte časový limit, takže si můžete vzít tolik času, kolik potřebujete k obchodování a dosažení svých cílů. Pokaždé, když dosáhnete ziskového cíle úrovně, na které se nacházíte, obdržíte okamžitě výplatu a k tomu váš nový účet s větším kapitálem a vyššími povolenými ztrátami.

Poplatek za počáteční challenge vám bude v plné výši vrácen poté, co úspěšně dokončíte jednu z challengí a projdete úrovní 1 našeho plánu růstu.

Vezměte prosím na vědomí, že zakoupená resetování/prodloužení se nevracejí.

Počáteční poplatek za výzvu vám vrátíme pouze za konkrétní výzvu, kterou jste dokončili a prošli 1. úrovní našeho plánu růstu - nikoli za všechny zakoupené challenge, které jste v průběhu času zakoupili.

Například:
Zakoupíte si 2 challenge. U první z nich zlikvidujete účet, druhou výzvu úspěšně splníte poté, co si 1x zakoupíte Reset. Po absolvování druhé výzvy jste se přesunuli do Live fáze a absolvovali jste 1. úroveň plánu růstu. V tomto případě byste měli nárok na vrácení poplatku za původní Výzvu č. 2, ale už nikoliv za ostatní nákupy, které jste u nás provedli, jako byl poplatek za 1. výzvu a Reset.

Máme smluvní podmínky, které najdete úplně dole na našich webových stránkách.