A


A-Book

A-Book je metoda provedení forexového modelu. Je také známý jako STP (Straight Through Processing) Broker nebo neobchodující deskový broker (No dealing desk broker). V tomto modelu makléři vydělávají peníze účtováním provize nebo mírnou změnou spreadů. Funguje přes most, který spojuje terminál obchodníka přímo s poskytovatelem likvidity (PL). Když Broker funguje podle modelu A-Book, předává příkazy přímo poskytovateli likvidity. V závislosti na nastavení může PL zůstat ve svém fondu likvidity nebo může být převeden do jiných fondů PL. Likviditní fond se skládá z mnoha subjektů, které působí jako protějšek k obchodům přicházejícím od vašeho forexového brokera.

API

API = Application Programming Interface. Je to softwarové rozhraní, které umožňuje dvěma aplikacím mezi sebou vzájemně komunikovat.

ATAS

ATAS (Advanced Trading Analytical Software) je profesionální analytická platforma vhodná m.j. pro prop trading.

Affiliate marketing

Je proces, kdy majitelé například webových stránek získávají provizi za propagaci produktu nebo služby vytvořené jiným prodejcem nebo inzerentem.

Agregace

Agregace je konsolidace (spojení, shromáždění) finančních údajů jednotlivce z více institucí do jedné jediné instituce. Agregaci účtů jako koncept správy financí obvykle dokončuje finanční plánovač jednotlivce, aby vytvořil soudržnost, přehlednost a jednoduchost.

Algoritmický trading (algo-trading)

Automatizované transakce, kde o odeslání a provedení rozhoduje počítačový algoritmus s minimálním nebo žádným lidským zásahem.

Arbitráž

Způsob obchodování s cenným papírem nebo komoditou, při nemž se obchodník pokouší profitovat z cenových rozdílů mezi několika trhy, obvykle s cílem nakoupit na jednom trhu a prodat je na jiném za vyšší cenu.

Číslo účtu

Číslo účtu je identifikační číslo spojené s konkrétním obchodním účtem.

Prodloužení účtu

Pokud si vedete dobře a plníte všechny podmínky challenge, máte nárok na zakoupení prodloužení. Zbývají vám například ještě 3 dny do konce challenge, máte tedy možnost prodloužit své obchodního období o dalších 30 dní. To vám poskytne dostatek času k dosažení cíle (cílů) zisku, aniž byste museli začínat znovu.

Průměrný denní objem obchodů

Průměrný denní objem obchodů se týká průměrného počtu akcií nebo kontraktů, které se na daném trhu za den zobchodují (změní majitele).

Průměrný směrový index (Average Directional Index)

Průměrný směrový index (Average Directional Index, ADX) je průměrem rozšiřujících se hodnot cenového rozpětí a je součástí systému směrového pohybu.

Reset účtu

Pokud vám během challenge hrozí likvidace účtu, tzn. překročení maximální povolené ztráty, máte nárok na Reset za zvýhodněnou cenu. Pro zbývající dny challenge se otevře nový účet. Pokud jste se rozhodli resetovat svůj účet 5 dní po prvním nákupu, pak svůj nový účet začnete se zbývajícími 25 dny. Neexistují žádná omezení, pokud jde o počet resetů, které můžete využít. Pokud jste svůj účet zlikvidovali, nebojte se. e-mailem vám zašleme odkaz, který vám stále umožní resetovat a obnovit vaši challenge.

Rozšířené obchodování

Je obchodní přístup, kde jsou lidské schopnosti rozšířeny o samoučící se umělou inteligenci. Expert na rozšířené obchodování přechází do role designéra, který kombinuje znalosti trhu s nejnovější technologií AI. To mu poskytne bezkonkurenční obchodní výkon, možnost objevovat nové způsoby obchodování a udržení si náskoku před neustále se měnícím trhem.

Třída aktiv

Jedná se o typ aktiva, se kterým obchodník obchoduje. Třídy aktiv zahrnují akcie, dluhopisy, indexy, kryptoměny a Forex.

Zemědělství

Zemědělský obchod zahrnuje nákup a prodej produktů, které vznikly v lesnictví a zemědělství. Spotřebitelům může poskytnout lepší přístup k různému zemědělskému zboží, často za dostupnější ceny.

Zůstatek na účtu

Zůstatek obchodního účtu je objem finančních prostředků, které má trader k dispozici k provádění obchodů.

B


Bloomberg

Bloomberg je hlavní mezinárodní obchodní zpravodajská síť se sídlem v Americe. Bloomberg zprávy jsou vysoce uznávané.

B-Book

Model provádění příkazů v systému B-Book pro Forex je také známý jako Market Maker. V tomto modelu se broker rozhodne obchodovat proti svým klientům. Neexistuje žádný externí fond likvidity, kde Broker provádí obchody. V tomto případě vystupuje jako protistrana jeho obchodů. Zjednodušeně řečeno, pokud obchodník zadá nákupní příkaz, makléř mu bude prodávat a naopak. Je tedy zřejmé, že tento typ modelu generuje střet zájmů mezi brokerem a jejich klienty.

Broker neutrální

Broker neutrální znamená, že systém pro trading poskytuje nezávislý prodejce. Prostřednictvím jeho systému se můžete připojovat k libovolnému brokerovi podle svých konkrétních preferencí. Jste jejich klientem a oni nejsou nijak spojení ani loajální se žádným konkrétním brokerem.

Býčí (bullish)

Jako „býčí“ označujeme trh, na němž ceny trvale rostou.

Kupní síla

Kupní síla je hodnota měny vyjádřená počtem zboží nebo služeb, které si jedna peněžní jednotka může koupit.

Medvědí (bearish)

Jako „medvědí“ označujeme trh, na němž ceny trvale klesají.

Představenstvo

Představenstvo je vrcholový management odpovědný za řízení společnosti.

C


Centrální banka

Finanční instituce, která vykonává kontrolu nad klíčovými aspekty finančního systému. Mezi centrální banky patří následující subjekty: národní centrální banky, centrální banky měnové unie, měnové rady a vládní agentury, které jsou samostatnou institucionální jednotkou a primárně provádějí činnosti centrální banky. V LBS je BIS klasifikována jako centrální banka.

Délka challenge (výzvy)

U The Trading Pit se trvání challenge vztahuje k době, během níž musí obchodník absolvovat některou z obchodních výzev.

Kapitulace

Kapitulace znamená panický prodej nebo likvidaci pozice navzdory ztrátě. Trader se obává, že mu budou způsobené další ztráty, pokud by pozici dál držel.

Komodita

Surovina nebo primární zemědělský produkt, který lze kupovat a prodávat, jako například zlato, ropa, sója nebo káva.

Komoditní forward

Smlouva mezi dvěma stranami o nákupu nebo prodeji komodity nebo komoditního indexu za dohodnutou cenu k budoucímu datu.

Komoditní opce

Smlouva, která dává kupujícímu právo (nikoli však povinnost) koupit nebo prodat komoditu nebo komoditní index za dohodnutou cenu a/nebo k určitému datu.

Komoditní swap

Smlouva mezi dvěma stranami o výměně série plateb během stanoveného období, kde alespoň jedna sekvence plateb je vázána na cenu komodity nebo index komodity.

Komoditní trh

Komoditní trh je tržiště pro nákup, prodej a obchodování se surovinami nebo primárními produkty.

Konflikt zájmů

Ke střetu zájmů dochází, když dvě strany, například trader a jeho makléř, nesdílejí stejné cíle nebo záměry a jdou nebo mohou jít proti sobě.

Kontrakty či finanční kontrakty

Finanční kontrakt je obchod ve formě nezávisle sjednané dohody, smlouvy nebo opce na prodej, nákup, swap, půjčení nebo zpětný odkup nebo jiná podobná nezávisle dohodnutá transakce, která je obvykle uzavřena mezi stranami účastnícími se finančního trhu.

Krypto / Kryptoměna

Kryptoměna je digitální nebo virtuální měna, která je zabezpečena kryptografií, což téměř znemožňuje její padělání nebo vícenásobnou útratu.

Měnový swap

Smlouva mezi dvěma stranami o výměně více plateb během stanoveného období, přičemž každá sekvence je vázána na jinou měnu. Na konci swapu se obvykle vymění jistiny v různých měnách.

Měny

Systém peněz používaný v jednotlivých zemích. V případě tradingu obchodují forexoví obchodníci s různými mezinárodními měnovými páry, např. eury a dolary.

Svíčkový graf

Svíčkový graf je finanční graf používaný k ilustraci cenových pohybů cenného papíru, derivátu nebo měny pomocí svící.

Uzavřený trh

Uzavřený trh neobchoduje se společnostmi z jiných zemí.

Uzavřít pozici

Uzavření pozice znamená provedení obchodu, který je přesným opakem otevřené pozice. To zruší otevřenou pozici a ukončí počáteční expozici.

D


Drawdown

Drawdown je pokles od nejvyššího zůstatku k určitému minimu během určitého období pro investici, obchodní účet nebo fond. Drawdown se obvykle uvádí jako procento mezi vrcholem a následným minimem.

Demo

U The Trading Pit se „demo“ týká období, ve němž bude obchodník obchodovat ve scénáři virtuálního obchodování, zatímco se bude pokoušet projít některou z našich obchodních challengí.

Denní příkazy

Všechny příkazy jsou „denní příkazy“, pokud obchodník neurčí jiný časový rámec vypršení platnosti příkazu. To znamená, že „denní příkaz“ platí pouze pro den, kdy byl zadán.

Derivát

Derivát vzniká jako odvozenina z podkladového aktiva. Derivát je určený mezi dvěma nebo více stranami, které mohou obchodovat na burze nebo mimo burzu (over the counter, OTC). Takové dohody lze použít k obchodování s libovolným počtem aktiv a nesou svá vlastní rizika. Ceny derivátů se odvíjejí od kolísání podkladového aktiva.

Dolarový index

Dolarový index (DXY) je index hodnoty amerického dolaru ve srovnání s několika cizími měnami. Index obvykle využívá finančních prostředků předních amerických obchodních partnerů ke stanovení této hodnoty.

Hloubka trhu (depth of market, DOM)

Hloubka trhu (DOM) měří nabídku a poptávku u likvidních, obchodovatelných instrumentů.

Intradenní obchodování (day trading)

Denní obchodování je forma spekulace s cennými papíry, při které obchodník nakupuje a prodává finanční nástroj v rámci stejného obchodního dne. To znamená, že všechny pozice jsou uzavřeny před uzavřením trhu pro daný obchodní den, aby se předešlo nekontrolovaným rizikům a nežádoucím cenovým mezerám (gapům) mezi zavřením jednoho obchodního dne a otevřením následujícího dne.

Obchodování derivátů

Deriváty jsou v podstatě smlouvy, které odvozují svou hodnotu od podkladového aktiva. Derivátové smlouvy jsou krátkodobé finanční nástroje s pevným datem vypršení platnosti. Podkladovým aktivem mohou být akcie, komodity, měny, indexy, směnné kurzy nebo dokonce úrokové sazby. Obchodování s deriváty zahrnuje jak nákup, tak prodej těchto finančních kontraktů na trhu. S deriváty můžete vytvářet zisky předpovídáním budoucího pohybu ceny podkladového aktiva.

E


Eurobond

Dluhopis denominovaný v jiné měně, než je místní měna země, kde je dluhopis vydán. Eurobondy jsou upisovány mezinárodním syndikátem finančních institucí a prodávány mezinárodním investorům, např. dluhopisy denominované v amerických dolarech vydané ve Spojeném království a prodávané investorům po celém světě. Eurobondy denominované v amerických dolarech jsou známé jako eurodolarové dluhopisy a ty denominované v jenech jako eurojenové dluhopisy.

Burza

Burza je tržiště, kde se obchoduje s cennými papíry, komoditami, deriváty a dalšími finančními nástroji. Základní funkcí burzy je zajistit spravedlivé a řádné obchodování a efektivní šíření informací o ceně pro jakékoli obchodování s cennými papíry na této burze.

ECN broker

Makléř ECN je finanční zprostředkovatel, který využívá elektronické komunikační sítě, aby klientům umožnil přímý přístup k dalším zainteresovaným stranám na akciových a měnových trzích.

Ekonomický kalendář

Ekonomický kalendář je seznam plánovaných událostí a oznámení, které mohou ovlivnit pohyb cen na trzích.

Ekvita

Ekvitou se rozumí vlastnictví aktiv po vypořádání pasiv a dluhů. Při vlastním kapitálu to je hodnota aktiva snížená o částku všech závazků plynoucích z daného aktiva.

Poplatek za odborného poradce

Poplatek za poradce se týká poplatků splatných poradci za jeho poradenství ohledně peněz, financí nebo investic.

Směnný kurs

Cena měny jedné země ve vztahu k měně druhé.

Výnosy

Výnosy jsou zisky z úspěšných obchodů po určitou dobu.

F


Futures

Smlouvy (kontrakty) na aktiva (zejména komodity,indexy nebo akcie) nakoupené za dohodnuté ceny, ale dodané a zaplacené později.

Forex

Forex (nebo FX) je obchodování jedné měny za druhou. Například lze vyměnit americký dolar za euro.

Finanční služby

Regulované instituce nabízející finanční služby, včetně investičního poradenství, přípravy daní, pojištění a dalších.

Financování (funding)

Peníze nebo kapitál poskytnutý organizací nebo firmou pro určitý účel.

Firma

V souvislosti s obchodováním je "firma" společností působící ve finančním odvětví souvisejícím s obchodováním.

Fixní úroková sazba

Úroková sazba, která je fixní po dobu existence dluhového nástroje nebo po určitý počet let. K datu vzniku jsou známy načasování, hodnota výplat a splátek jistiny.

Forexový (měnový) swap

Transakce zahrnující skutečnou směnu dvou měn (pouze jistina) k určitému datu za kurz dohodnutý v době uzavření smlouvy (krátká část) a reverzní směnu stejných dvou měn k datu dále v budoucnosti za sazbu (obecně odlišnou od sazby použité pro krátkou část) dohodnutou v době uzavření smlouvy (dlouhá část).

Termínový provizní obchodník (FCM)

Termínový provizní obchodník (futures commission merchant, FCM) je organizace, která požaduje a přijímá obchodování s budoucími smlouvami (kontrakty futures) se zákazníky.

G


Gambling

Gambling (hazardování) se týkají riskantních akcí podniknutých za účelem vydělku peněz.

Gentoo

Gentoo je švýcarská investiční společnost a partner společnosti The Trading Pit.

Gap

Gap je oblast na grafu, kde se cena finančního nástroje prudce a agresivně pohybuje nahoru nebo dolů, s malým nebo téměř žádným obchodováním mezi pohybem. Zanechává po sobě mezeru mezi svícemi.

GmbH

GmbH je zkratka z fráze "Gesellschaft mit beschränkter Haftung," což se z němčiny překládá jako "společnost s ručením omezeným."

Hrubá tržní hodnota (gross market value)

Součet absolutních hodnot všech nesplacených derivátových smluv s kladnými nebo zápornými náhradními hodnotami oceněnými v tržních cenách převažujících k datu účetní závěrky. Hrubá kladná tržní hodnota nesplacených kontraktů dealera je tedy součtem reprodukčních hodnot všech kontraktů, které jsou pro reportéra v aktuální pozici zisku za aktuální tržní ceny (a proto, pokud by byly vypořádány okamžitě, představovaly by nároky protistrany). Hrubá záporná tržní hodnota je součtem hodnot všech kontraktů, které mají zápornou hodnotu k datu vykázání (tj. těch, které jsou v aktuální ztrátové pozici, a proto, pokud by byly vypořádány okamžitě, představovaly by závazky dealera vůči jeho protistraně). Výraz "brutto" znamená, že smlouvy s kladnou a zápornou hodnotou náhrady se stejnou protistranou nejsou započteny. Ani součty kladných a záporných hodnot kontraktů v rámci kategorie tržního rizika, jako jsou devizové kontrakty, úrokové kontrakty, akcie a komodity, nejsou vzájemně započítávány. Hrubé tržní hodnoty poskytují informace o potenciálním rozsahu tržního rizika v derivátových transakcích a o souvisejícím převodu finančního rizika. Kromě toho hrubá tržní hodnota poskytuje měřítko ekonomického významu, které je snadno srovnatelné napříč trhy a produkty.

H


High Watermark

High watermark je nejvyšší hodnota, které investiční fond nebo účet dosáhl. Tento termín se často používá v souvislosti s odměnou manažerů fondu, který je založena na výkonu.

Heatmapa

Zobrazení dat ve formě mapy nebo diagramu, ve kterých jsou datové hodnoty znázorněny jako barvy nebo škála barev.

Hedgeový fond

Neregulované investiční fondy a různé typy správců peněz, včetně poradců pro obchodování s komoditami (CTA), které sdílejí (kombinaci) následujících charakteristik: často se řídí poměrně širokou škálou investičních strategií, které nepodléhají omezením půjčování a pákového efektu; mnoho z nich využívá vysoké úrovně pákového efektu; často mají jiný regulační mandát než „institucionální investoři“ a obvykle pečují o sofistikované investory, jako jsou jednotlivci nebo instituce s vysokým čistým jměním; a často drží dlouhé (long) a krátké (short) pozice na různých trzích, třídách aktiv a instrumentech, přičemž často využívají deriváty pro spekulativní účely.

Správce hedgeového fondu

Správce hedgeového fondu je finanční společnost nebo jednotlivec, který zaměstnává profesionální portfolio manažery a analytiky za účelem zakládání a provozování hedgeových fondů.

Vysokofrekvenční obchodování (HFT)

Algoritmická obchodní strategie, která těží z přírůstkových cenových pohybů s častými, malými obchody prováděnými v milisekundách pro velmi krátké investiční horizonty. High frequency trading (HFT) je jedním ze způsobů algoritmického obchodování.

I


Intraday

Intraday znamená „v rámci dne“. V souvislosti s obchodováním se to týká cenných papírů nebo aktiv, které se obchodují na trhu během běžné pracovní doby (a nedrží se přes noc).

Investor

Investorem je jakákoliv osoba nebo jiný subjekt (jako je firma nebo podílový fond), který svěřuje kapitál s očekáváním finančních výnosů.

Instrument

Finanční nástroj, nebo-li instrument, je virtuální (digitální) dokument zahrnující právní dohodu o provedení finanční transakce nebo obchodu zahrnujícího finanční prostředky.

Indexový produkt

Smlouva CDS na více jmen se základními referenčními kredity a pevným kupónem, které určuje správce, jako je Markit (který spravuje indexy CDX a iTraxx). Indexové produkty zahrnují tranše CDS indexů. CDS s více jmény znamená swap úvěrového derivátu, kde je referenční entitou více než jedno jméno, jako v portfoliových nebo košových CDS nebo CDS indexech. Koš CDS je CDS, kde kreditní událost je výchozím nastavením určité kombinace kreditů v určeném koši kreditů.

Institucionální trader

Institucionální tradeři nakupují a prodávají investiční instrumenty na účtech, které spravují pro skupinu nebo instituci. Penzijní fondy, rodiny podílových fondů, pojišťovny a fondy obchodované na burze (ETF) jsou běžnými institucionálními obchodníky.

Investice

Ekonomická aktivita spočívající v uložení finančních prostředků nebo koupi něčeho s očekáváním budoucího zisku.

Investiční banka

Investiční banka je instituce, která nakupuje velké množství nově emitovaných akcií nebo jiných finančních nástrojů a poté je dále prodává investorům.

Investování

Vkládání (peněz) do finančních plánů, akcií, majetku nebo komerčního podniku s očekáváním dosažení zisku.

Mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN)

Mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN) je 12-místný alfanumerický kód, který jednoznačně identifikuje konkrétní cenný papír. Organizace, která přiděluje čísla ISIN v jakékoli konkrétní zemi, je příslušná národní číslovací agentura (NNA).

J


Jensenův index

Index, který užívá model oceňování kapitálových aktiv k určení, zda peněžní manažer překonal tržní index. Alfa investičního nebo investičního manažera.

K


Poznej svého klienta (KYC)

Poznej svého klienta (Know Your Customer, KYC) je etický základ obchodníků s cennými papíry. Poradce, který zákazníkovi doporučuje nákup nebo prodej jakéhokoli cenného papíru, si musí být jistý, že doporučení je pro zákazníka vhodné s ohledem na jeho finanční situaci. Proto je klient vyzván, aby sdělil některé údaje o své osobě a majetku.

L


LDT

LDT je zkratka pro „Last Day to Trade“. Označuje poslední datum, kdy lze obchodovat s cenným papírem nebo akcií, aby ještě mohl být obchod zaregistrován.

Lot

„Lot“ označuje počet jednotek zakoupených v rámci obchodu na finančním trhu.

Long Term

„Dlouhodobý“ (long term) označuje obchodní styl, kdy obchodník drží pozici po delší dobu.

London Stock Exchange (LSE)

Šest regionálních burz ve Spojeném království se spojilo v roce 1973 a vytvořilo burzu cenných papírů Velké Británie a Irska, později pojmenovanou LSE. Jeho dominantním indexem je index FTSE 100 (známý jako footsie).

Liquid Market

A liquid market is a market with many buyers and sellers, and the transaction costs are comparatively low.

Long

„Dlouhou“ (long) pozici drží obchodník, který předpokládá, že hodnota držby v budoucnu poroste.

Likvidní aktivum

Likvidní aktiva jsou držby, které může investor prodat za hotovost bez sankcí.

Limitní příkaz

Limitní příkaz je jeden z typů příkazů používaných k nákupu nebo prodeji instrumentu s omezením nejvyšší nebo nejnižší ceny, za kterou je obchodník ochoten instrument koupit nebo prodat. Tato cena je označovaná jako „limitní cena“ a znamená, že bude příkaz čekat na své zprocesování nad nebo pod aktuální cenou.

Omezené riziko

Riziko spojené s opčními smlouvami, které je mnohem nižší než u futures kontraktů, které mají neomezené riziko. Maximální ztráta při nákupu call opce je například prémie zaplacená za opci.

Páka

Pákový efekt (leverage) znamená, že tradeři používají vypůjčené prostředky ke zvýšení svého dostupného kapitálu nad rámec toho, co by mohli obchodovat sami. Týká se především Forexu.

M


MetaTrader

MetaTrader je přední forexová obchodní platforma vytvořená společností MetaQuotes Software.

Market Maker

Market maker se týká firmy nebo jednotlivce, kteří aktivně oboustranně kotují trhy a poskytují nabídku i poptávku pro libovolnou velikost obchodu.

Data o trhu

Data o trhu se týkají šíření dat souvisejících s obchodováním. Zahrnuje řadu informací, jako je cena, údajích o nabídce/poptávce a objem trhu (volume).

Marže (margin)

„Marže“ (margin) odkazuje na kapitál investora na jeho účtu u makléře. „Koupit na marži“ znamená obchodovat za vypůjčené peníze (typicky od brokera). Obchodování „na marži“ vyžaduje spíše maržový účet než standardní.

Mikro futures

Mikro futures je zpravidla desetina "plného" kontraktu futures. Umožňují investorům obchodovat na trhu. Jelikož odpovídají desetině "plného" kontraktu, je jejich cena nastavena tak, aby si běžní investoři mohli dovolit obchodovat futures na hlavních trzích. Hodnota "plných" futures narostla tak, že si tyto kontrakty mohou zpravidla dovolit jen velcí investoři.

Multi-asset (třída více aktiv)

Třída více aktiv, známá také jako fond s více aktivy, je kombinací tříd aktiv (jako je hotovost, akcie nebo dluhopisy) používaných jako investice. Investice do více tříd aktiv obsahuje více než jednu třídu, čímž vytváří skupinu nebo portfolio.

Nejvyšší denní drawdown

Maximální denní drawdown (MDD) je nejvyšší povolená ztráta z nejvyššího zůstatku na nejnižší zůstatek před dosažením nového vrcholu. MDD je ukazatelem rizika poklesu za určité časové období.

Nejvyšší drawdown

Nejvyšší drawdown je maximální pozorovaná ztráta z nejvyššího zůstatku na účtu po nejnižší hodnotu před dosažením nového vrcholu.

Průzkum trhu

Průzkum trhu je proces určování životaschopnosti nové služby nebo produktu prostřednictvím výzkumu prováděného přímo s potenciálními zákazníky. Průzkum trhu umožňuje společnosti objevit cílový trh a získat názory a další zpětnou vazbu od spotřebitelů o jejich zájmu o produkt nebo službu.

Trh

Známý jako finanční trh.

Finanční trhy zahrnují jakékoli místo nebo systém, který poskytuje kupujícím a prodávajícím prostor k obchodování s finančními nástroji, včetně dluhopisů, akcií, různých mezinárodních měn a derivátů. Finanční trhy usnadňují interakci mezi těmi, kteří potřebují kapitál, a těmi, kteří mají kapitál na investování.

Tržní příkaz (market)

Tržní příkaz (market order) je zadán za účelem okamžitého nákupu nebo prodeje držby za aktuální cenu na trhu.

N


Nasdaq-100

Index Nasdaq 100 je koš sto největších a nejaktivněji obchodovaných amerických technologických společností kotovaných na burze Nasdaq. Index zahrnuje společnosti z nefinančního sektoru, například maloobchod, biotechnologie, průmysl, technologie, zdravotnictví a další.

Čistá (net) expozice

Čistá expozice je rozdíl (netto) mezi krátkou a dlouhou pozicí hedgeového fondu a je vyjádřena v procentech. Nižší úroveň čisté expozice snižuje dopad výkyvů trhu.

Čistá tržní hodnota

Podobně jako u hrubé úvěrové expozice, s tím rozdílem, že započtení je omezeno na jeden typ derivátového produktu namísto napříč všemi produkty. Ve statistikách OTC derivátů jsou čisté tržní hodnoty vykazovány pouze pro CDS.

News trader

News trader je obchodník nebo investor, který činí obchodní nebo investiční rozhodnutí na základě zpráv týkajících se finančních trhů.

News trading

News trader je obchodník nebo investor, který se rozhoduje na základě vyhlašování zpráv.

O


Overtrading

Overtrading se týká už nadměrných nákupů nebo prodejů aktiv obchodníkem nebo institucí. Provází jej vyčerpanost, přepětí schopností, pokles kvality rozhodnutí a disciplíny.

Opce

Opce je smlouva, která dává kupujícímu právo – nikoli však povinnost – koupit (v případě call) nebo prodat (v případě put) aktiva za určitou cenu nebo před určitým datem.

Order book

Order book (kniha objednávek) uvádí počet jednotek, které jsou nabízeny nebo poptávány na jednotlivých cenových hladinách nebo hloubce trhu. Identifikuje také kupující a prodávající, i když účastníci zůstávají anonymní.

Otevřená pozice

Otevřená pozice může odkazovat na dvě věci:

  1. Obchod, který byl založen, ale ještě nebyl uzavřen opačným obchodem

  2. O investorovi, který drží akcie, se říká, že má v akciích „otevřenou pozici“ - do doby, dokud nejsou akcie prodány

Otevřený úrok

Otevřený úrok se vztahuje k celkovému počtu nesplacených derivátových smluv, které nebyly vypořádány pro aktiva, jako jsou opce nebo futures.

Pozice přes noc

Jednoduše řečeno, pozice přes noc jsou obchodní pozice, které nejsou uzavřeny do konce obchodního dne. Tyto obchody jsou drženy přes noc pro obchodování následující den. Pozice přes noc vystavují obchodníky riziku nepříznivých pohybů, ke kterým dochází po uzavření normálního obchodování.

Volný trh

Transakce na volném trhu je příkaz zadaný zasvěcenou osobou k nákupu nebo prodeji omezených cenných papírů na burze.

P


Pip

Cenový úrokový bod (price interest point, pip) je nejmenší pohyb jednotkové ceny, který může směnný kurz provést na základě tržních konvencí.

Profit

Finanční zisk, zejména rozdíl mezi vydělanou částkou a částkou vynaloženou na nákup, provoz nebo výrobu.

Partner

V kontextu The Trading Pit je partnerem obchodník, instituce nebo nějaký jiný hráč ve finančním průmyslu, který podepsal smlouvu o spolupráci s námi a o využívání sítě, kterou The Trading Pit vytváří.

Parabolic SAR

Parabolický SAR je nástroj, který obchodníci používají ke zvýraznění směru pohybu aktiva. Pomáhá jim určit místa pro vstup do obchodu a výstup z něj.

Price Action

Price action je pohyb ceny aktiva zakreslený v čase.

Cenová hladina

Cenová hladina je průměrem dané ceny uplatňované na celém trhu.

Dělení zisku

Rozdělení zisku je metoda k rozdělení zisku z externí prodejní transakce mezi subjekty zapojené do transakce.

Nákup

„Nákup“ se týká nákupu položky nebo služby, které se obvykle směňují za peníze nebo jiné aktivum.

Prop trader

Prop obchodníci využívají kapitál poskytnutý společností k provádění obchodů zahrnujících třídy aktiv jako jsou futures, akcie, měny a komodity. Mezi složitější obchody patří deriváty těchto aktiv. Prop trader může pracovat pro online brokera nebo finanční firmu

Prop trading

Prop trading nastává, když banka nebo firma obchoduje s akciemi, deriváty, dluhopisy, komoditami nebo jinými finančními nástroji na svůj vlastní účet a používá své vlastní peníze místo peněz klientů.

Proprietární obchodování (prop trading)

Proprietární obchodování označuje finanční firmu nebo komerční banku, která investuje za účelem přímého zisku na trhu spíše než vydělávání provizí obchodováním jménem klientů. Také známý jako „prop trading“, tento typ obchodní aktivity nastává, když se finanční firma rozhodne profitovat z tržních aktivit spíše než z provizí s nízkou marží získaných prostřednictvím klientské obchodní aktivity. Vlastní obchodování může zahrnovat obchodování s akciemi, dluhopisy, komoditami, měnami nebo jinými nástroji.

Výplata

Výplata peněz, zejména jako kompenzace nebo dividenda.

Q


Quantower

Quantower je platforma pro zkušené tradery se zájmem o obchodování s různými aktivy. Umožňuje přístup k Forexu, CFD, kryptoměnám, opcím, futures a akciím.

R


Risk

Risk se týká možnosti obchodníka ztratit peníze při obchodu. Všechny obchody s sebou nesou určitou míru rizika.

Rally

Rally označuje období pokračujícího, trvalého růstu ceny aktiva. Rally obvykle zahrnují rychlé nebo významné zvýšení ceny/hodnoty.

Pravidla

Pravidla se týkají podmínek, za kterých může obchodník nebo organizace působit. Společnost, vláda nebo finanční instituce mohou stanovit předpisy. V případě The Trading Pit obsahují všechny naše obchodní výzvy pravidla, která musí obchodníci dodržovat.

Regulace

Předpisy týkající se pravidel uložených obchodnímu nebo finančnímu orgánu vyšším orgánem, jako je vláda nebo instituce související s ekonomickým řízením.

Retailový obchodník

Retailový trader je individuální obchodník, který obchoduje s penězi z osobního vlastnictví spíše než jménem instituce. Obchoduje tedy se svými vlastními penězi a většinou ne pro živobytí.

Risk management

Řízení rizik (risk management) odkazuje na pravidla a procesy, které existují nebo jsou zavedeny při obchodování, aby udržely ztráty pod kontrolou a udržely zdravý poměr rizika a výnosu.

Risk-free

Používá se k popisu něčeho, co nezahrnuje žádné riziko: "Tato strategie není zcela bez rizika, není risk-free".

Rithmic

Rithmic je jednou z nejoblíbenějších obchodních platforem pro obchodníky s futures díky své nízké latenci umožňující vysoký výkon.

Výnos

Výnosy jsou příjmy z podnikatelské činnosti; v případě obchodování se to týká obchodů.

Zvrat (reversal)

Zvrat je změna směru ceny aktiva. Tato změna může být buď zvýšení nebo snížení.

S


Stop-loss

Stop-loss příkaz je zadán k nákupu nebo prodeji konkrétního instrumentu, jakmile dosáhne předem stanovené ceny. Příkazy stop-loss jsou určeny k omezení ztrát na otevřené pozici.

Short

„Krátkou“ (short) pozici drží obchodník, který předpokládá, že hodnota držby bude v budoucnu klesat.
Shortovat znamená, že si trader instrument od makléře (burzy) "půjčí. Poté instrument na volném trhu prodá a po nějaké době koupí stejný instrument (ve stejném množství) za nižší cenu. Obchodník si pak ponechá zisk z obchodu, tzn. rozdíl mezi výnosem z prodeje a nákladem na znovunakoupení.

Stochastic RSI

Stochastic RSI je indikátor používaný v technické analýze, který se pohybuje mezi nulou a jedničkou a je vytvořen aplikací vzorce Stochastic oscilátoru na sadu hodnot indexu relativní síly (RSI), spíše než na standardní cenová data.

Systrade

Systrade je partnerem The Trading Pit a poskytovatelem IT řešení pro společnosti ve finančním sektoru.

S&P500

Standard and Poor's 500 (S&P500) je akciový index sledující výkonnost akcií 500 velkých společností kotovaných na burzách ve Spojených státech.

Swap

Swap je derivátová smlouva, kde si dvě strany vyměňují peněžní toky nebo závazky ze dvou různých finančních nástrojů.

Spread

Spread je rozdíl mezi kótovanou nákupní (ask) a prodejní (bid) cenou aktiva.

Akcie (shares)

Jedna ze stejných částí, na kterou se rozděluje kapitál společnosti, která opravňuje držitele k podílu na (části) zisku.

Akcie (stock)

Akcie, která opravňuje držitele k pevné dividendě, jejíž výplata má přednost před výplatou dividend z kmenových akcií.

Akciový trh

Trh, na kterém se nakupují a prodávají cenné papíry; burza cenných papírů.

Podílový list

Podílový list je písemný dokument podepsaný jménem společnosti, který slouží jako právní doklad o vlastnictví uvedeného počtu akcií. Podílový list se také označuje jako akciový list.

Škálovací plán

Škálovací plán (scalling) vám může pomoci vytvořit sdílenou vizi pro rozšíření vašeho nápadu nebo investice.

Skalpování

Skalpování (scalping) je obchodní strategie, ve které obchodníci profitují z malých změn cen akcií.

Stochastický oscilátor

Stochastický oscilátor ukazuje hybnost aktiva porovnáním konkrétní uzavírací ceny s rozsahem nákladů na aktiva za určité období.

Swing trading

Swingové obchodování je strategie, jejímž cílem je dosáhnout krátkodobých až střednědobých zisků ve finančním nástroji během středně dlouhé doby, obvykle od několika dnů do několika týdnů.

T


Trailing

Trailing odkazuje na vlastnost měření, indikátoru nebo datové řady, která odráží minulou událost nebo pozorování. Obvykle je připojen ke stanovenému časovému intervalu, ve kterém se datová stopa nebo za který jsou tato data agregována, sčítána nebo průměrována.

True Strength Index

True Strength Index (TSI) je analytický nástroj, který vytváří obchodní signály na základě úrovní překoupenosti/přeprodanosti trhu, křížení a divergence.

Challenge, obchodní výzva

Test, ve kterém je obchodník vyzván, aby otestoval nebo obhájil své obchodní zkušenosti a znalosti.

Daň

Daň jsou peníze, které musejí být odvedeny (zaplaceny) vládě z držby investora.

Latence obchodu

Latence obchodu označuje časový interval mezi zadáním příkazu a jeho provedením. Nižší latence je žádoucí, protože to znamená, že obchodník má vyšší možnost zajistit zobrazenou cenu před pohybem trhu. Obchodníci mohou snížit latenci svého obchodování například využíváním služeb VPS.

Obchodní platforma

Obchodní platforma je softwarový systém nabízený investorům a obchodníkům určitými finančními institucemi, jako jsou makléři a banky.

Take profit

Příkaz take-profit (T/P) je limitní příkaz, který specifikuje přesnou cenu, za kterou bude pozice uzavřena za účelem zisku. Uskuteční se pouze v případě, kdy aktivum dosáhne konkrétní ceny.

Technická analýza

Technická analýza je široký pojem, který využívá různé nástroje k hodnocení investic a především k identifikaci obchodních příležitostí.

Time frame

Time frame (časový rámec) označuje dobu, po kterou na trhu probíhá trend, který může obchodník identifikovat a použít. Okamžité časové rámce jsou období, na která může obchodník jednat okamžitě, a jsou zvláště důležité pro denní obchodníky a vysokofrekvenční obchodování.

Trust, svěřenská společnost

Svěřenská společnost je právnická osoba, která jedná jako svěřenský správce, zmocněnec nebo správce jménem osoby nebo podniku za účelem správy, řízení a případného převodu majetku na prospěšnou stranu.

U


U.S. Dollar Index

DXY vyjadřuje hodnotu amerického dolaru vůči koši šesti zámořských nominálních hodnot.

Míra nezaměstnanosti

Procento lidí klasifikovaných jako nezaměstnaní ve srovnání s celkovou pracovní silou.

V


Volume

Objem instrumentů zobchodovaných za určité časové období.

Hodnota obchodu

Hodnota obchodu se vztahuje k dolarové hodnotě obchodu a vypočítá se vynásobením ceny za jednotku aktiva počtem uskutečněných jednotek (nakoupených nebo prodaných).

Virtuální obchodování

Virtuální obchodování označuje situaci, kdy obchodníci obchodují ve virtuálním prostředí, aby se buď naučili nové strategie, nebo se zúčastnili úvodní challenge (výzvy), jako je tomu v případě našich obchodních výzev.

Volatilita

Volatilita se týká velikosti cenového výkyvu aktiva kolem střední ceny.

W


Wall Street

Obecný termín pro firmy z odvětví cenných papírů, které nakupují, prodávají a upisují cenné papíry.

Watchlist

Watchlist je seznam růžných instrumetů, která obchodník sleduje s potenciálem podniknout kroky k jejich zobchodování.

West Texas Intermediate (WTI)

Oblíbená referenční cena ropy. WTI je podkladovým aktivem futures kontraktu na ropu na newyorské obchodní burze. Tento druh oleje má nízký obsah síry (sladký). Americké ministerstvo energetiky uchovává historické údaje pro cenu této ropy. To je někdy známé jako WTI - Cushing nebo WTI, Cushing, Oklahoma.

Vážené průměrné náklady kapitálu (WACC)

Očekávaný výnos z portfolia všech cenných papírů firmy. Používá se jako překážka pro kapitálové investice. Často vážený průměr nákladů vlastního kapitálu a nákladů dluhu. Váha je určená relativními podíly vlastního kapitálu a dluhu v kapitálové struktuře firmy.

X


XRP

Odkazuje na kryptoměnu vydanou společností Ripple na svém blockchainu. Měna není zajištěna a Ripple se zaměřuje na globální platby.

Y


Dividenda na konci roku

Speciální dividenda vyhlášená na konci fiskálního roku, která obvykle představuje rozdělení vyšších než očekávaných zisků společnosti.

Výtěžek

Procentní výnos vyplacený z akcie ve formě dividend nebo efektivní úroková míra zaplacená z dluhopisu nebo směnky.

Z


Účet s nulovým zůstatkem (ZBA)

Běžný účet, na kterém je udržován nulový zůstatek převody finančních prostředků z hlavního účtu ve výši, která je pouze dostatečně velká na pokrytí předložených šeků.