شما بهترین بازی معاملاتی خود را می آورید –

ما سرمایه را می آوریم

JOIN US NOW

انتخاب چالش قراردادهای آتی

MICRO

CHALLENGE ACCOUNT BALANCE: $10,000

‎€۹۹٫۰۰

فقط یک بار پرداخت

محبوبترین

PRO

CHALLENGE ACCOUNT BALANCE: $150,000

‎€۳۴۹٫۰۰

فقط یک بار پرداخت

EXPERT

CHALLENGE ACCOUNT BALANCE: $150,000

‎€۴۹۹٫۰۰

فقط یک بار پرداخت

Get full refund of the challenge fee you initially paid along with your first Profit Payout!

We will refund you with your initial challenge fee once you have successfully completed one of the Challenges and passed Level 1 of our Scaling Plan. We don't replace resets; we replace the original challenge cost.

طرح طبقه‌بندی‌شده قراردادهای آتی

مشاهده جزئیات طرح طبقه‌بندی‌شده ما

LEVEL

CONTRACTS

TARGET

PROFIT SHARE

70% - 30%

DAILY MAX

DRAWDOWN

MAX

DRAWDOWN

1

20/2 contracts

$1,500

$1,050 Trader/ $450 TTP

$500

$2,000

2

30/3 contracts

$3,000

$2,100 Trader/ $900 TTP

$500

$2,500

3

50/5 contracts

$5,000

$3,500 Trader/ $1,500 TTP

$750

$3,000

4

70/7 contracts

$7,000

$4,900 Trader/ $2,100 TTP

$1,000

$4,000

5

100/10 contracts

$10,000

$7,000 Trader/ $3,000 TTP

$1,500

$5,000

6

100/15 contracts

$15,000

$10,500 Trader/ $4,500 TTP

$1,500

$5,000

7

100/20 contracts

$20,000

$14,000 Trader/ $6,000 TTP

$2,000

$5,000

8

100/25 contracts

$25,000

$17,500 Trader/ $7,500 TTP

$2,000

$7,500

9

100/35 contracts

$35,000

$24,500 Trader/ $10,500 TTP

$2,500

$10,000

10

100/50 contracts

$50,000

$35,000 Trader/ $15,000 TTP

$2,500

$15,000

LEVEL

CONTRACTS

TARGET

PROFIT SHARE

60% - 40%

DAILY MAX

DRAWDOWN

MAX

DRAWDOWN

1

20/2 contracts

$1,500

$900 Trader/ $600 TTP

$500

$2,000

2

30/3 contracts

$3,000

$1,800 Trader/ $1,200 TTP

$500

$2,500

3

50/5 contracts

$5,000

$3,000 Trader/ $2,000 TTP

$750

$3,000

4

70/7 contracts

$7,000

$4,200 Trader/ $2,800 TTP

$1,000

$4,000

5

100/10 contracts

$10,000

$6,000 Trader/ $4,000 TTP

$1,500

$5,000

6

100/15 contracts

$15,000

$9,000 Trader/ $6,000 TTP

$1,500

$5,000

7

100/20 contracts

$20,000

$12,000 Trader/ $8,000 TTP

$2,000

$5,000

8

100/25 contracts

$25,000

$15,000 Trader/ $10,000 TTP

$2,000

$7,500

9

100/35 contracts

$35,000

$21,000 Trader/ $14,000 TTP

$2,500

$10,000

10

100/50 contracts

$50,000

$30,000 Trader/ $20,000 TTP

$2,500

$15,000

LEVEL

CONTRACTS

TARGET

PROFIT SHARE

50% - 50%

DAILY MAX

DRAWDOWN

MAX

DRAWDOWN

1

5 micros

$250

$125 Trader/ $125 TTP

$100

$300

2

7 micros

$400

$200 Trader/ $200 TTP

$100

$300

3

10 micros

$600

$300 Trader/ $300 TTP

$100

$300

4

15 micros

$800

$400 Trader/ $400 TTP

$250

$1000

5

20 micros

$1,000

$500 Trader/ $500 TTP

$250

$1000

6

25 micros

$1,500

$750 Trader/ $750 TTP

$250

$1000

7

30 micros

$2,000

$1,000 Trader/ $1,000 TTP

$500

$2000

8

35 micros

$3,000

$1,500 Trader/ $1,500 TTP

$500

$2000

9

40 micros

$4,000

$2,000 Trader/ $2,000 TTP

$750

$3000

10

50 micros

$5,000

$2,500 Trader/ $2,500 TTP

$750

$3000

Through the scaling plan you can see how many contracts you can trade simultaneously at each level along with the respective drawdown limits. As you hit profit targets, get paid out right away and scale up, we trust you with more contracts and larger drawdown limits.

Example:
You pass our Expert Challenge and get promoted to our Expert Scaling plan (70% - 30%). In Level 1, your given margin allows you to trade up to 2 standard contracts or 20 micro contracts. After you hit your $1500 profit target you will get paid out your $1050 profit share right away. You will also be provided with a Level 2 account which gives you more contracts to trade and a larger drawdown.


If for any reason you breach your account by reaching the Drawdown limit, your account will be closed, and The Trading Pit will absorb the loss made on your live account.

ریسک ما

مشاهده سرمایه‌گذاری ما روی شما

LEVEL

TRADER INCOME

CUMULATIVE (70%)

TTP INCOME

CUMULATIVE (30%)

MAX

DRAWDOWN

RISK FOR TTP

Level 1

$0

$0

$2,000

-$2,000

Level 2

$1,050

$450

$2,500

-$2,125

Level 3

$3,150

$1,350

$3,000

-$1,875

Level 4

$6,650

$2,850

$4,000

-$1,625

Level 5

$11,550

$4,950

$5,000

-$875

Level 6

$18,550

$7,950

$5,000

$1,625

Level 7

$29,050

$12,450

$5,000

$5,375

Level 8

$43,050

$18,450

$7,500

$7,875

Level 9

$60,550

$25,950

$10,000

$11,625

Level 10

$85,050

$36,450

$15,000

$15,375

LEVEL

TRADER INCOME

CUMULATIVE (60%)

TTP INCOME

CUMULATIVE (40%)

MAX

DRAWDOWN

RISK FOR TTP

Level 1

$0

$0

$2,000

-$2,000

Level 2

$900

$600

$2,500

-$1,975

Level 3

$2,700

$1,800

$3,000

-$1,425

Level 4

$5,700

$3,800

$4,000

-$675

Level 5

$9,900

$6,600

$5,000

$775

Level 6

$15,900

$10,600

$5,000

$4,275

Level 7

$24,900

$16,600

$5,000

$9,525

Level 8

$36,900

$24,600

$7,500

$14,025

Level 9

$51,900

$34,600

$10,000

$20,275

Level 10

$72,900

$48,600

$15,000

$27,525

LEVEL

TRADER INCOME

CUMULATIVE (50%)

TTP INCOME

CUMULATIVE (50%)

MAX

DRAWDOWN

RISK FOR TTP

Level 1

$0

$0

$300

-$300

Level 2

$125

$125

$300

-$175

Level 3

$325

$200

$300

$25

Level 4

$625

$300

$1000

-$375

Level 5

$1,025

$400

$1000

$25

Level 6

$1,525

$500

$1000

$525

Level 7

$2,275

$750

$2000

$275

Level 8

$3,275

$1,000

$2000

$1,275

Level 9

$4,775

$1,500

$3000

$1,775

Level 10

$6,775

$2,000

$3000

$3,775

 • ما خدمات پشتیبانی بی‌سابقه‌ای به مشتریانمان ارائه می‌دهیم.
 • پس از پرداخت کارمزدی اندک برای ثبت‌نام و با موفقیت پشت سر گذاشتن چالش معاملاتی‌تان می‌توانید به عنوان «شریک» در Trading Pit فعالیت کنید و راه‌های رشد و شروع به همکاری با ما را کاوش کنید.
 • بستگی به شما دارد که چه زمانی بخواهید به مرحله بعد بروید و قراردادهای بیشتری جذب کنید، شما می‌توانید با سرعت موردنظر خودتان پیش بروید و همزمان یاد بگیرید و رشد کنید، یا یک مرحله بالاتر بروید یا همان جایی که هستید باقی بمانید، تصمیم‌گیری کاملاً با شما است.
 • هیچ محدودیتی برای سرعت پیشرفت و سرعتی که استعدادتان می‌تواند باعث رشد شما شود وجود ندارد، اگر به اهداف تعیین‌شده‌تان دست پیدا کنید، می‌توانید به مرحله بعد بروید و هم‌زمان با بالا رفتن از نردبان پیشرفت، گزینه‌هایتان نیز افزایش پیدا می‌کند.

با 2 کلیک شروع به کسب درآمد کنید!

01

ثبت نام

02

تجارت خود را به نمایش بگذارید
مهارت به عنوان یک معامله گر لوازم جانبی

به چالش های تجاری ما بگذرید

مزایای انجام معاملات با ما

 • تعهد به ارائه پول واقعی.
 • کارمزد یکباره برای شرکت در چالش
 • تقسیم سود بالا
 • بدون ریسک
 • دسترسی به معامله‌کنندگان با سابقه
 • دسترسی به معامله‌کنندگان با سابقه
 • قواعد ساده و شفاف

قرارداد آتی چیست؟

قرارداد «آتی» در واقع قراردادی الزام‌آور برای خرید یا فروش دارایی در تاریخی مشخص در آینده است. قیمت و مقدار در قرارداد مشخص می‌شود و بیشتر شرکت‌گنندگان در این بازار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تجاری هستند.

سرمایه‌گذاران همچنین با پیش‌بینی قیمت محصولی مشخص در آینده در بازار قراردادهای آتی شرکت می‌کنند و با تغییر قیمت، بدون نیاز به مالکیت محصول مبنا، کسب سود می‌کنند.

قواعد Trading Pit

قواعد آسان است

 • از حد زیان روزانه فراتر نروید.
 • از حداکثر افت سرمایه مجاز فراتر نروید.
 • روزی که بیشترین سودآوری را دارید نباید از 50% سود هدف بیشتر شود .
 • حداقل 7 روز معامله کنید.

کارمزد ماهانه داده‌های بازار قراردادهای آتی

کارمزدهای داده بازار
کارمزد داده، کارمزدی ثابت است که مستقیماً از طریق بورس از معامله‌کننده کسر می‌شود. کارمزد داده به طور ماهانه کسر می‌شود. بنابراین برای شرکت کردن در بازار قراردادهای آتی، معامله‌کنندگان به پرداخت هزینه‌های مرتبط با ارائه تسهیلات مربوط به معاملات آتی متعهد می‌شوند.

کارمزد ماهانه ورود به سیستم
کارمزد ماهانه تکرارشونده ورود به سیستم کاربر - 25.00 دلار

کارمزد ماهانه تکرارشونده برای داده‌های بازار
EUREX‏-20 یورو
فقط CME‏ - 12 دلار
فقط COMEX ‏- 12 دلار
فقط NYMEX ‏- 12 دلار
فقط CME - 12 دلار
CME BUNDLE‏-- 35 دلار

Full Instrument List (PDF) for CME and EUREX products that includes contract specifications, trading hours, commissions, and fees.