Bắt đầu tự doanh với Forex

Nâng cấp lên 5 triệu $ và được nhận về lợi nhuận 80%
Giao dịch Forex, Commodities, Indices, Crypto & Stocks CFDs
Chọn thử thách của bạn

Hành trình thành công của bạn

VỚI THE TRADING PIT

1

Evaluation

 • Giao dịch qua đêm, qua tuần và tin tức

 • Hoàn phí 100% một lần sau khi vượt qua Evaluation và cấp độ 1 của giai đoạn cấp vốn

 • Tùy chọn nâng cấp đòn bẩy lên 1:200

 • Thời gian Thử Thách tối đa 90 ngày

2

Trading Partner (Kế hoạch nâng cấp)

 • Nâng cấp lên €500,000

 • Tài khoản Live vốn thực

 • Lợi nhuận rút mỗi cấp độ

 • Lợi nhuận tích lũy lên đến $109,000

3

The Trading Pit Champion

 • Ngành quản lý tài sản

 • Chứng chỉ ngành tài chính

 • Ngành quỹ phòng hộ

1

Evaluation

 • Giao dịch qua đêm, qua tuần và tin tức

 • Hoàn phí 100% một lần sau khi vượt qua Evaluation và cấp độ 1 của giai đoạn cấp vốn

 • Tùy chọn nâng cấp đòn bẩy lên 1:200

 • Thời gian Thử Thách tối đa 90 ngày

2

Trading Partner (Kế hoạch nâng cấp)

 • Nâng cấp lên €750,000

 • Tài khoản Live vốn thực

 • Lợi nhuận rút mỗi cấp độ

 • Lợi nhuận tích lũy lên đến $139,950

3

The Trading Pit Champion

 • Ngành quản lý tài sản

 • Chứng chỉ ngành tài chính

 • Ngành quỹ phòng hộ

1

Evaluation

 • Giao dịch qua đêm, qua tuần và tin tức

 • Hoàn phí 100% một lần sau khi vượt qua Evaluation và cấp độ 1 của giai đoạn cấp vốn

 • Tùy chọn nâng cấp đòn bẩy lên 1:200

 • Thời gian Thử Thách tối đa 90 ngày

2

Trading Partner (Kế hoạch nâng cấp)

 • Nâng cấp lên 1 triệu €

 • Tài khoản Live vốn thực

 • Lợi nhuận rút mỗi level

 • Lợi nhuận tích lũy lên đến $306,000

3

The Trading Pit Champion

• Ngành quản lý tài sản

• Chứng chỉ ngành tài chính

• Ngành quỹ phòng hộ

1

Evaluation

 • Giao dịch qua đêm, qua tuần và tin tức

 • Hoàn phí 100% một lần sau khi vượt qua Evaluation và cấp độ 1 của giai đoạn cấp vốn

 • Đòn bẩy 1:200

 • Thời gian Thử Thách tối đa 90 ngày

2

Trading Partner (Kế hoạch nâng cấp)

 • Nâng cấp lên 5 triệu €

 • Tài khoản Live vốn thực

 • Lợi nhuận rút mỗi level

 • Lợi nhuận tích lũy lên đến $703,000

3

The Trading Pit Champion

 • Ngành quản lý tài sản

 • Chứng chỉ ngành tài chính

 • Ngành quỹ phòng hộ

Quy định của sản phẩm Forex
 • Cho phép tất cả loại hình giao dịch
 • Không được vượt quá giới hạn thua lỗ hàng ngày
 • Không được vượt quá mức sụt giảm tối đa kéo theo (maximum trailing drawdown)
 • Không được vượt quá 50% mức lợi nhuận trong 1 ngày
 • Hoàn thành số ngày giao dịch tối thiểu bắt buộc
 • Được phép dùng EA
 • Không được giao dịch Arbitrage
 • Không được giao dịch dựa trên sự lỗi giá
Xem kế hoạch nâng cấp

Cách tính lợi nhuận

Cách tính lợi nhuận TTP mô phỏng số tiền bạn có thể kiếm được tùy thuộc vào thử thách bạn đã chọn.
Nó cũng cho phép bạn phân tích theo thời gian thực tất cả các tham số quan trọng.

Chọn một thử thách
Nâng cấp số dư tài khoản
Lợi nhuận cần đạt
Sụt giảm tối đa
Rủi ro của chúng tôi nếu bạn vi phạm

Cấp độ

Lựa chọn thử thách Forex

Quy tắc giao dịch đơn giản, dễ hiểu. Chứng minh kỹ năng giao dịch và kỷ luật của bạn. Vượt qua và bạn đã vào vòng trong.

Lite

Số dư Thử Thách: $10,000


$99

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $1,000 (10%)
 • Thời gianThử thách
  90 Ngày
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  15 Ngày
 • Giai đoạn 1
 • Sụt giảm hàng ngày (Static)
  $ 300 (3%)
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  $700 (7%)
  (Open Trades)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Giai đoạn 2
 • Sụt giảm hàng ngày (Static)
  -
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  -
 • Đòn bẩy
  -

 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% Up To 70%
 • Vốn tăng trưởng tối đa
  $109,000
 • Nền tảng
  FXFlat (MT4, MT5)

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Đặt lại
  $39
 • Tùy chọn Gia hạn
  $99
 • Đòn bẩy 1:200
  $19

Standard

Số dư Thử Thách: $20,000


$179

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $2,000 (10%)
 • Thời gianThử thách
  90 Ngày
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  10 Ngày
 • Giai đoạn 1
 • Sụt giảm hàng ngày (Static)
  $600 (3%)
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  $2,000 (10%)
  (Open Trades)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Giai đoạn 2
 • Sụt giảm hàng ngày (Static)
  -
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  -
 • Đòn bẩy
  -

 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% Up To 70%
 • Vốn tăng trưởng tối đa
  $139,950
 • Nền tảng
  FXFlat (MT4, MT5)

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Đặt lại
  $59
 • Tùy chọn Gia hạn
  $179
 • Đòn bẩy 1:200
  $100
Phổ biến nhất

Executive

Số dư Thử Thách: $50,000


$399

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $3,000 (6%) (Giai đoạn 1)
  $2,000 (4%) (Giai đoạn 2)
 • Thời gianThử thách
  90 Ngày (Tổng cả 2 giai đoạn)
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  7 Ngày (Mỗi giai đoạn)
 • Giai đoạn 1
 • Sụt giảm hàng ngày (Static)
  $1,500 (3%)
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  $4,000 (8%)
  (Open Trades)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Giai đoạn 2
 • Sụt giảm hàng ngày (Static)
  $1,000 (2%)
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  $3,000 (6%)
  (Open Trades)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% Up To 80%
 • Vốn tăng trưởng tối đa
  $306,000
 • Nền tảng
  FXFlat (MT4, MT5)

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Đặt lại
  $120
 • Tùy chọn Gia hạn
  $399
 • Đòn bẩy 1:200
  $100

VIP

Số dư Thử Thách: $100,000


$999

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $8,000 (8%) (Giai đoạn 1)
 • Thời gianThử thách
  90 Ngày
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  7 Ngày
 • Giai đoạn 1
 • Sụt giảm hàng ngày (Static)
  $3,000 (3%)
 • Sụt giảm tối đa
  $10,000 (10%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Giai đoạn 2
 • Sụt giảm hàng ngày (Static)
  -
 • Sụt giảm tối đa
  -
 • Đòn bẩy
  -

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% Up To 80%
 • Vốn tăng trưởng tối đa
  $703,000
 • Nền tảng
  FXFlat (MT4, MT5)

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Đặt lại
  $299
 • Tùy chọn Gia hạn
  $999
 • Đòn bẩy 1:200
  $100

Hãy bắt đầu công việc của bạn
Trong 3 bước

1. GIAI ĐOẠN EVALUATION

Đăng ký, chọn thử thách và thể hiện kỹ năng giao dịch của bạn với tư cách là một nhà tự doanh.

2. TRADING PARTNER

Giao dịch trên Kế hoạch nâng cấp quy mô của bạn và giữ tới 80% lợi nhuận. Bạn càng trở nên giỏi hơn, bạn càng có được nhiều tiền hơn. Vì vậy, hãy phát triển tài khoản của bạn và bắt đầu kiếm tiền!

3. THE TRADING PIT CHAMPION

The Trading Pit là công ty tự doanh duy nhất hứa hẹn giúp bạn tham gia vào chứng chỉ, quỹ phòng hộ và ngành quản lý tài sản và phát triển như một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Kế hoạch nâng cấp Forex

Với chúng tôi, tài khoản của bạn không thể đứng yên một chỗ. Bạn được nâng cấp theo mỗi giai đoạn. Làm cách nào để nâng cấp tài khoản của bạn một cách nhanh chóng đều phụ thuộc vào bạn. Nâng cấp đến 5 triệu Đô la với lợi nhuận được chia sẽ lên tới 80% ở mỗi cấp độ.

CÁC CẤP ĐỘ

SỐ DƯ TÀI KHOẢN

% LỢI NHUẬN CẦN ĐẠT

% SỤT GIẢM HÀNG NGÀY (DD)

% SỤT GIẢM TỐI ĐA( DỜI TRÊN LỆNH MỞ)

% LỢI NHUẬN CHIA SẺ CHO TRADER

THANH TOÁN CHO TRADER MỖI KHI ĐẠT LỢI NHUẬN $

Cấp độ 1

$ 10,000

10%

3%

7%

50%

$ 500

Cấp độ 2

$ 20,000

10%

2%

7%

50%

$ 1,000

Cấp độ 3

$ 40,000

10%

2%

4%

55%

$ 2,200

Cấp độ 4

$ 60,000

10%

2%

4%

55%

$ 3,300

Cấp độ 5

$ 100,000

10%

2%

4%

60%

$ 6,000

Cấp độ 6

$ 150,000

10%

2%

4%

60%

$ 9,000

Cấp độ 7

$ 200,000

10%

2%

4%

65%

$ 13,000

Cấp độ 8

$ 250,000

10%

2%

4%

65%

$ 16,250

Cấp độ 9

$ 350,000

10%

2%

4%

65%

$ 22,750

Cấp độ 10

$ 500,000

10%

2%

4%

70%

$ 35,000

CÁC CẤP ĐỘ

SỐ DƯ TÀI KHOẢN

% LỢI NHUẬN CẦN ĐẠT

% SỤT GIẢM HÀNG NGÀY (DD)

% SỤT GIẢM TỐI ĐA (DỜI TRÊN LỆNH MỞ)

% LỢI NHUẬN CHIA SẺ CHO TRADER

THANH TOÁN CHO TRADER MỖI KHI ĐẠT LỢI NHUẬN $

Cấp độ 1

$ 20,000

10%

3%

7%

50%

$ 1,000

Cấp độ 2

$ 40,000

10%

3%

7%

50%

$ 2,000

Cấp độ 3

$ 60,000

10%

3%

4%

55%

$ 3,300

Cấp độ 4

$ 80,000

10%

3%

4%

55%

$ 4,400

Cấp độ 5

$ 100,000

10%

3%

4%

60%

$ 6,000

Cấp độ 6

$ 150,000

10%

3%

4%

60%

$ 9,000

Cấp độ 7

$ 200,000

10%

3%

4%

65%

$ 13,000

Cấp độ 8

$ 250,000

10%

3%

4%

65%

$ 16,250

Cấp độ 9

$ 500,000

10%

3%

4%

65%

$ 32,500

Cấp độ 10

$ 750,000

10%

3%

4%

70%

$ 52,500

CÁC CẤP ĐỘ

SỐ DƯ TÀI KHOẢN

% LỢI NHUẬN CẦN ĐẠT

% SỤT GIẢM HÀNG NGÀY (DD)

% SỤT GIẢM TỐI ĐA (DỜI TRÊN LỆNH MỞ)

% LỢI NHUẬN CHIA SẺ CHO TRADER

THANH TOÁN CHO TRADER MỖI KHI ĐẠT LỢI NHUẬN $

Cấp độ 1

$ 50,000

10%

4%

10%

60%

$ 3,000

Cấp độ 2

$ 100,000

10%

3%

5%

60%

$ 6,000

Cấp độ 3

$ 150,000

10%

3%

5%

60%

$ 9,000

Cấp độ 4

$ 200,000

10%

3%

5%

65%

$ 13,000

Cấp độ 5

$ 300,000

10%

3%

5%

65%

$ 19,500

Cấp độ 6

$ 400,000

10%

3%

5%

70%

$ 28,000

Cấp độ 7

$ 500,000

10%

3%

5%

70%

$ 35,000

Cấp độ 8

$ 650,000

10%

3%

5%

75%

$ 48,750

Cấp độ 9

$ 850,000

10%

3%

5%

75%

$ 63,750

Cấp độ 10

$ 1,000,000

10%

3%

5%

80%

$ 80,000

CÁC CẤP ĐỘ

SỐ DƯ TÀI KHOẢN

% LỢI NHUẬN CẦN ĐẠT

% SỤT GIẢM HÀNG NGÀY (DD)

% SỤT GIẢM TỐI ĐA

(DỜI TRÊN LỆNH MỞ)

% LỢI NHUẬN CHIA SẺ CHO TRADER

THANH TOÁN CHO TRADER MỖI KHI ĐẠT LỢI NHUẬN $

Cấp độ 1

$ 100,000

10%

4%

10%

60%

$ 6,000

Cấp độ 2

$ 150,000

10%

4%

5%

60%

$ 9,000

Cấp độ 3

$ 200,000

10%

4%

5%

65%

$ 13,000

Cấp độ 4

$ 300,000

10%

4%

5%

65%

$ 19,500

Cấp độ 5

$ 400,000

10%

3%

5%

70%

$ 28,000

Cấp độ 6

$ 500,000

10%

3%

5%

70%

$ 35,000

Cấp độ 7

$ 650,000

10%

3%

5%

75%

$ 48,750

Cấp độ 8

$ 850,000

10%

3%

5%

75%

$ 63,750

Cấp độ 9

$ 1,000,000

10%

1%

5%

80%

$ 80,000

Cấp độ 10

$ 5,000,000

10%

1%

3%

80%

$ 400,000

Thông qua kế hoạch nâng cấp quy mô, bạn có thể thấy số vốn mà bạn có thể giao dịch đồng thời ở mỗi cấp độ, cùng với các giới hạn rút tiền tương ứng. Khi bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận, được thanh toán ngay lập tức và mở rộng quy mô, chúng tôi tin tưởng giao cho bạn nhiều vốn hơn và giới hạn rút tiền lớn hơn.

Ví dụ:

Bạn vượt qua Thử thách Executive của chúng tôi và được thăng cấp lên kế hoạch Mở rộng Executive của chúng tôi (lên tới 80% - 20%). Cấp độ 4 cho phép bạn giao dịch với €200.000. Sau khi bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận €20.000, bạn sẽ được thanh toán phần lợi nhuận €13.000 của mình ngay lập tức. Bạn cũng sẽ được cung cấp tài khoản Cấp 5 giúp bạn có thêm sức mua.

Nếu vì bất kỳ lý do gì mà bạn vi phạm tài khoản của mình bằng cách đạt đến giới hạn sụt giảm, tài khoản của bạn sẽ bị đóng và The Trading Pit sẽ bù đắp khoản lỗ trên tài khoản thực của bạn.

Danh sách đầy đủ công cụ

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Forex, còn được gọi là FX, đề cập đến việc chuyển đổi một loại tiền tệ này sang một loại tiền tệ khác. Các nhà giao dịch đồng ý hợp đồng mua hoặc bán tiền tệ dựa trên dự đoán của họ về giá trị của một loại tiền tệ này so với loại tiền tệ khác sẽ thay đổi như thế nào. Thu nhập của họ đến từ việc kiếm lợi nhuận từ việc trao đổi tiền tệ. Để giao dịch thành công, các nhà giao dịch phải có quyền truy cập vào thông tin và dữ liệu thị trường cùng với các công cụ giao dịch chuyên dụng.

 • Tính linh hoạt: Các nhà tự doanh có thể giao dịch các sản phẩm và thị trường tài chính, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai, quyền chọn, tiền tệ và hàng hóa. Nó cho phép họ tận dụng lợi thế và đa dạng hóa các chiến lược giao dịch của họ.

 • Định hướng khuyến khích: Bởi vì các nhà giao dịch đang giao dịch bằng vốn của công ty, nên việc khuyến khích họ là mục tiêu của công ty. Hơn nữa, điều đó sẽ dẫn đến một môi trường giao dịch hợp tác và hiệu quả hơn, từ đó các nhà giao dịch có động lực để tạo ra lợi nhuận cho công ty.

 • Giao dịch chuyên nghiệp: Các công ty tự doanh thường hợp tác với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, với sự hiểu biết về thị trường tài chính và các kỹ năng cần thiết để thực hiện các giao dịch có lợi nhuận. Chuyên môn này có thể giúp công ty tạo ra lợi nhuận nhất quán theo thời gian.

 • Quản lý rủi ro: Các công ty tự doanh thường có hệ thống quản lý rủi ro chặc chẽ (Sự đánh giá) và kiểm soát mức độ rủi ro. Do đó, điều này giúp bảo vệ vốn của công ty và ngăn ngừa tổn thất đáng kể.

 • Tiềm năng tạo ra nguồn tiền lớn: Các nhà giao dịch tự doanh có khả năng kiếm được lợi nhuận đáng kể thông qua các hoạt động giao dịch của họ, đây có thể là động lực lớn cho những người quan tâm đến sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính.

Kết quả là quyền lợi của nhà giao dịch được bảo vệ và nhà giao dịch được hỗ trợ công nghệ tiên tiến để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. Ngoài ra, các nhà giao dịch giữ phần trăm lợi nhuận cao, trong khi nhà môi giới là người cung cấp tài khoản thực và vốn để giao dịch.

Tại The Trading Pit, chúng tôi đã thiết kế một hệ thống theo đó các nhà giao dịch tài năng từ mọi tầng lớp xã hội có thể hợp tác với chúng tôi và giao dịch trên các tài khoản giao dịch được cấp vốn đầy đủ, sau khi vượt qua một trong các Thử thách giao dịch của chúng tôi. Với hệ thống này thì rủi ro duy nhất mà Đối tác của chúng tôi gặp phải chỉ là mất khoản phí Thử thách giao dịch ban đầu của họ.

Chúng tôi cũng đã tạo ra một hệ thống nâng cấp công bằng và không có giới hạn. Nếu bạn có tài năng để đạt được mục tiêu của bạn. Chúng tôi tin tưởng vào việc cung cấp cho bạn các công cụ để tạo dựng sự nghiệp giao dịch thành công và chúng tôi sẽ không cản trở bạn