Giao Dịch Quỹ Prop Forex
Kiếm tiền như một nhà giao dịch chuyên nghiệp

Hoàn toàn linh hoạt và chia sẻ lợi nhuận lên đến 70%

Chọn Thử Thách Giao Dịch Forex Của Bạn!

Chọn Thử Thách Giao Dịch CFD Forex Của Bạn

PHỔ BIẾN NHẤT

Thử Thách PRO

GÓI MUA: €150,000


 • GIAI ĐOẠN 1
 • Mục Tiêu Lợi Nhuận €300
 • Mức Giảm Tài Khoản Trong Ngày €150
 • Mức Giảm Tài Khoản Tối Đa €400 (Giao dịch mở)
 • Đòn Bẩy 1:30
 • Số Ngày Giao Dịch Tối Thiểu 10 Ngày

 • GIAI ĐOẠN 2
 • Mục Tiêu Lợi Nhuận €200
 • Mức Giảm Tài Khoản Trong Ngày € 100
 • Mức Giảm Tài Khoản Tối Đa € 400 (Giao dịch mở)
 • Đòn Bẩy 1:30
 • Số Ngày Giao Dịch Tối Thiểu 10 Ngày

 • Tổng Số Ngày Thử Thách 60 Ngày
 • Nền Tảng Fx Flat (Mt5)
 • Chia Sẻ Lợi Nhuận 60%/40%
 • Sản Phẩm Forex CFDs, Cổ Phiếu, ETFs, Chỉ số, Spot Metals, Spot Energies, Spot Cryptos

 • NÂNG CẤP
 • 60 Ngày Nâng Cấp N/A
 • 90 Ngày Nâng Cấp N/A
 • Đòn bẩy- 1:200 €100
399,00 €

Trả Phí Một Lần Duy Nhất

CÀI ĐẶT LẠI
120,00 €
MỞ RỘNG
399,00 €

Thử Thách EXPERT

GÓI MUA: €1,000,000


 • GIAI ĐOẠN 1
 • Mục Tiêu Lợi Nhuận € 500
 • Mức Giảm Tài Khoản Trong Ngày € 200
 • Mức Giảm Tài Khoản Tối Đa € 600 (Giao dịch đóng)
 • Đòn Bẩy 1:200
 • Số Ngày Giao Dịch Tối Thiểu 15 Ngày

 • GIAI ĐOẠN 2
 • Mục Tiêu Lợi Nhuận -
 • Mức Giảm Tài Khoản Trong Ngày -
 • Mức Giảm Tài Khoản Tối Đa -
 • Đòn Bẩy -
 • Số Ngày Giao Dịch Tối Thiểu -

 • Tổng Số Ngày Thử Thách 90 Ngày
 • Nền Tảng Fx Flat (Mt5)
 • Chia Sẻ Lợi Nhuận 70%/30%
 • Sản Phẩm Forex CFDs, Cổ Phiếu, ETFs, Chỉ số, Spot Metals, Spot Energies, Spot Cryptos

 • NÂNG CẤP
 • 60 Ngày Nâng Cấp N/A
 • 90 Ngày Nâng Cấp N/A
 • Đòn bẩy- 1:200 N/A
999,00 €

Trả Phí Một Lần Duy Nhất

CÀI ĐẶT LẠI
299,00 €
MỞ RỘNG
999,00 €

Hoàn trả toàn bộ khoản phí ban đầu cùng với Khoản lợi nhuận của bạn!
Chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn khoản phí ban đầu khi bạn hoàn thành một trong các Thử thách và vượt qua Mức 1 trong Kế hoạch nâng cấp vốn của chúng tôi. Chúng tôi không thay thế việc đặt lại; chúng tôi thay thế chi phí ban đầu của bạn!

Kế Hoạch Nâng Cấp Vốn Forex

Xem chi tiết kế hoạch nâng cấp vốn của chúng tôi

MỨC

GÓI MUA

(LVG- 1:200)

MỤC TIÊU

CHIA SẺ LỢI NHUẬN

70% - 30%

MỨC GIẢM TÀI KHOẢN TỐI ĐA TRONG NGÀY

MỨC GIẢM TÀI KHOẢN TỐI ĐA

1

€ 1,000,000

€ 500

€ 350 Trader/ € 150 TTP

€ 300

€ 2,500

2

€ 2,000,000

€ 1,000

€ 700 Trader/ € 300 TTP

€ 300

€ 2,500

3

€ 4,000,000

€ 2,000

€ 1,400 Trader/ € 600 TTP

€ 500

€ 3,000

4

€ 6,000,000

€ 3,000

€ 2,100 Trader/ € 900 TTP

€ 500

€ 3,000

5

€ 10,000,000

€ 5,000

€ 3,500 Trader/ € 1,500 TTP

€ 750

€ 4,000

6

€ 15,000,000

€ 6,000

€ 4,200 Trader/ € 1,800 TTP

€ 1,000

€ 4,500

7

€ 20,000,000

€ 8,000

€ 5,600 Trader/ € 2,400 TTP

€ 1,500

€ 4,500

8

€ 30,000,000

€ 12,000

€ 8,400 Trader/ € 3,600 TTP

€ 2,500

€ 6,000

9

€ 40,000,000

€ 15,000

€ 10,500 Trader/ € 4,500 TTP

€ 3,000

€ 8,000

10

€ 50,000,000

€ 20,000

€ 14,000 Trader/ € 6,000 TTP

€ 3,000

€ 10,000

11

€ 70,000,000

€ 30,000

€ 21,000 Trader/ € 9,000 TTP

€ 4,000

€ 15,000

12

€ 90,000,000

€ 40,000

€ 28,000 Trader/ € 12,000 TTP

€ 5,000

€ 20,000

13

€ 130,000,000

€ 50,000

€ 35,000 Trader/ € 15,000 TTP

€ 6,500

€ 25,000

14

€ 170,000,000

€ 70,000

€ 49,000 Trader/ € 21,000 TTP

€ 8,500

€ 35,000

15

€ 200,000,000

€ 80,000

€ 56,000 Trader/ € 24,000 TTP

€ 10,000

€ 40,000

MỨC

GÓI MUA

(LVG- 1:30)

MỤC TIÊU

CHIA SẺ LỢI NHUẬN

60% - 40%

MỨC GIẢM TÀI KHOẢN TỐI ĐA TRONG NGÀY

MỨC GIẢM TÀI KHOẢN TỐI ĐA

1

€ 150,000

€ 500

€ 300 Trader/ € 200 TTP

€ 300

€ 2,500

2

€ 300,000

€ 1,000

€ 600 Trader/ € 400 TTP

€ 300

€ 2,500

3

€ 600,000

€ 2,000

€ 1,200 Trader/ € 800 TTP

€ 500

€ 3,000

4

€ 900,000

€ 3,000

€ 1,800 Trader/ € 1,200 TTP

€ 500

€ 3,000

5

€ 1,500,000

€ 5,000

€ 3,000 Trader/ € 2,000 TTP

€ 750

€ 4,000

6

€ 2,250,000

€ 6,000

€ 3,600 Trader/ € 2,400 TTP

€ 1,000

€ 4,500

7

€ 3,000,000

€ 8,000

€ 4,800 Trader/ € 3,200 TTP

€ 1,500

€ 4,500

8

€ 4,500,000

€ 12,000

€ 7,200 Trader/ € 4,800 TTP

€ 2,500

€ 6,000

9

€ 6,000,000

€ 15,000

€ 9,000 Trader/ € 6,000 TTP

€ 3,000

€ 8,000

10

€ 7,500,000

€ 20,000

€ 12,000 Trader/ € 8,000 TTP

€ 3,000

€ 10,000

11

€ 10,500,000

€ 30,000

€ 18,000 Trader/ € 12,000 TTP

€ 4,000

€ 15,000

12

€ 13,500,000

€ 40,000

€ 24,000 Trader/ € 16,000 TTP

€ 5,000

€ 20,000

13

€ 19,500,000

€ 50,000

€ 30,000 Trader/ € 20,000 TTP

€ 6,500

€ 25,000

14

€ 25,500,000

€ 70,000

€ 42,000 Trader/ € 28,000 TTP

€ 8,500

€ 35,000

15

€ 30,000,000

€ 80,000

€ 48,000 Trader/ € 32,000 TTP

€ 10,000

€ 40,000

Thông qua kế hoạch nâng cấp vốn, bạn có thể thấy có bao nhiêu hợp đồng bạn có thể giao dịch đồng thời ở mỗi mức cùng với các giới hạn mức giảm tài khoản. Khi bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận, được thanh toán ngay lập tức và mở rộng quy mô, chúng tôi tin bạn sẽ có nhiều hợp đồng hơn và giới hạn mức giảm tài khoản lớn hơn.

Ví dụ:

Bạn vượt qua Thử thách Expert của chúng tôi và được thăng hạng lên kế hoạch mở cấp vốn Expert của chúng tôi (70% - 30%). Ở Mức 3, cho phép bạn giao dịch với €4.000.000 Gói mua. Sau khi bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận €2.000, bạn sẽ được thanh toán phần lợi nhuận €1.400 của mình ngay lập tức. Bạn cũng sẽ được cung cấp một tài khoản Mức 4 giúp bạn có nhiều gói mua hơn.

Nếu vì bất kỳ lý do gì mà bạn vi phạm tài khoản của mình khi đạt đến giới hạn mức giảm tài khoản, tài khoản của bạn sẽ bị đóng và The Trading Pit sẽ xử lý khoản lỗ trên tài khoản thực của bạn.

Rủi Ro Của Chúng Tôi

Xem khoản đầu tư của chúng tôi dành cho bạn

NẾU TÀI KHOẢN BỊ VI PHẠM

LỢI NHUẬN TÍCH LŨY CỦA TRADER (70%)

LỢI NHUẬN TÍCH LŨY CỦA TTP (30%)

MỨC GIẢM TÀI KHOẢN TỐI ĐA

RỦI RO CHO TTP

Mức 1

€ 350

€ 125

€ 2,500

-€ 2,500

Mức 2

€ 700

€ 250

€ 2,500

-€ 2,375

Mức 3

€ 1,400

€ 500

€ 3,000

-€ 2,625

Mức 4

€ 2,100

€ 750

€ 3,000

-€ 2,125

Mức 5

€ 3,500

€ 1,250

€ 4,000

-€ 2,375

Mức 6

€ 4,200

€ 1,500

€ 4,500

-€ 1,625

Mức 7

€ 5,600

€ 2,000

€ 4,500

-€ 125

Mức 8

€ 8,400

€ 3,000

€ 6,000

€ 375

Mức 9

€ 10,500

€ 3,750

€ 8,000

€ 1,375

Mức 10

€ 14,000

€ 5,000

€ 10,000

€ 3,125

Mức 11

€ 21,000

€ 7,500

€ 15,000

€ 3,125

Mức 12

€ 28,000

€ 10,000

€ 20,000

€ 5,625

Mức 13

€ 35,000

€ 12,500

€ 25,000

€ 10,625

Mức 14

€ 49,000

€ 17,500

€ 35,000

€ 13,125

Mức 15

€ 56,000

€ 20,000

€ 40,000

€ 25,625

NẾU TÀI KHOẢN BỊ VI PHẠM

LỢI NHUẬN TÍCH LŨY CỦA TRADER(60%)

LỢI NHUẬN TÍCH LŨY CỦA TTP (40%)

MỨC GIẢM TÀI KHOẢN TỐI ĐA

RỦI RO CHO TTP

Mức 1

€ 300

€ 175

€ 2,500

-€ 2,500

Mức 2

€ 600

€ 350

€ 2,500

-€ 2,325

Mức 3

€ 1,200

€ 700

€ 3,000

-€ 2,475

Mức 4

€ 1,800

€ 1,050

€ 3,000

-€ 1,775

Mức 5

€ 3,000

€ 1,750

€ 4,000

-€ 1,725

Mức 6

€ 3,600

€ 2,100

€ 4,500

-€ 475

Mức 7

€ 4,800

€ 2,800

€ 4,500

€ 1,625

Mức 8

€ 7,200

€ 4,200

€ 6,000

€ 2,925

Mức 9

€ 9,000

€ 5,250

€ 8,000

€ 5,125

Mức 10

€ 12,000

€ 7,000

€ 10,000

€ 8,375

Mức 11

€ 18,000

€ 10,500

€ 15,000

€ 10,375

Mức 12

€ 24,000

€ 14,000

€ 20,000

€ 15,875

Mức 13

€ 30,000

€ 17,500

€ 25,000

€ 24,875

Mức 14

€ 42,000

€ 24,500

€ 35,000

€ 32,375

Mức 15

€ 48,000

€ 28,000

€ 40,000

€ 51,875

Giao Dịch Forex, Chỉ số và Hàng Hóa với FX Flat

FXFlat là công ty môi giới tại Đức, được thành lập vào năm 1997. Công ty có giấy phép của Cơ quan Giám sát Dịch vụ Tài chính Liên bang (BaFin) tại Đức. Ban đầu là một nhà môi giới CFD và ngoại hối, FXFlat hiện có đầy đủ các loại tài sản và đã hoạt động như một ngân hàng giao dịch chứng khoán từ năm 2015.

Bạn có thể tiếp cận nhiều thị trường hơn bao giờ hết trong lịch sử của FXFlat. Sứ mệnh của FXFlat là đảm bảo rằng mọi nhà đầu tư - bất kể họ là người mới tham gia thị trường hay các nhà giao dịch có kinh nghiệm - đều có thể tìm thấy công cụ phù hợp cho chiến lược đầu tư của họ và có thể hoạt động theo các điều kiện thuận lợi.

Bắt đầu việc giao dịch của bạn ngay hôm nay!
Hợp tác với đối tác tốt nhất trong ngành!

Danh sách đầy đủ công cụ cho Forex của FXFlat:

Nền Tảng Giao Dịch Mạnh Mẽ

Đối tác của chúng tôi cung cấp các nền tảng giao dịch tốt nhất trong ngành.
Nền tảng giao dịch chuyên nghiệp cung cấp một loạt các công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ, gồm:

 • Các công cụ vẽ biểu đồ chuyên sâu
 • Đầy đủ các chỉ số kỹ thuật
 • Máy tính Swap
 • Tích hợp đa dạng và đầy đủ để hỗ trợ
 • Có thể tải lịch sử xuống
 • 1-click trading - Giao dịch bằng 1 cú nhấp chuột
 • Copy Trading - Sao chép giao dịch
 • Dữ liệu khối lượng giao dịch thực
 • Các công cụ thị trường hỗ trợ chuyên sâu
 • Các công cụ giao dịch thuật toán
 • Các công cụ giao dịch dựa trên Al

Cách Thức Hoạt Động?

01

Bạn đã sẵn sàng cho thử thách chưa?

Sau khi trả khoản phí đăng ký nhỏ và vượt qua thử thách giao dịch, bạn có thể trở thành Đối tác tại The Trading Pit và phát triển sự nghiệp thành công của bạn.

02

Đối Tác Của The Trading Pit

Tại The Trading Pit, chúng tôi cam kết hỗ trợ các Đối tác của mình, cung cấp các công cụ và chương trình đào tạo để giúp họ phát triển và thành công. Phát triển sự nghiệp từ trader mới trở thành Đối tác lâu dài của The Trading Pit

03

Chuyên Gia Của The Trading Pit

Kết hợp cùng các đối tác, chúng tôi có thể cấp cho bạn một khoản Quỹ hoặc Chứng chỉ, ví dụ: Chứng chỉ chỉ số.

Bạn đã sẵn sàng tham gia thử thách chưa?

BẮT ĐẦU BÂY GIỜ

Câu hỏi thường gặp

Forex, còn gọi là FX, liên quan đến việc chuyển đổi một loại tiền tệ này thành một loại tiền tệ khác. Các nhà giao dịch đồng ý các hợp đồng mua hoặc bán tiền tệ dựa trên dự đoán của họ về việc giá trị của một loại tiền tệ này so với một loại tiền tệ khác sẽ thay đổi như thế nào. Thu nhập của họ đến từ việc tạo ra lợi nhuận từ việc trao đổi tiền tệ. Để giao dịch thành công, người giao dịch phải có quyền truy cập vào thông tin và dữ liệu thị trường cùng với các công cụ giao dịch chuyên dụng.

Các công ty Prop Trading cung cấp cho các nhà giao dịch một loạt các lợi thế rõ ràng khi so sánh với việc giao dịch độc lập. Những lợi thế này bao gồm:

 • Hỗ trợ đặc biệt chưa từng có cho các nhà giao dịch của chúng tôi.

 • Sau khi trả khoản phí đăng ký nhỏ và vượt qua thử thách giao dịch, bạn có thể trở thành Đối tác tại The Trading Pit và bắt đầu phát triển sự nghiệp giao dịch thành công.

 • Việc lên cấp tiếp theo và nhận nhiều hợp đồng hơn tùy thuộc vào bạn, bạn sẽ thực hiện theo tốc độ của riêng mình, học hỏi và phát triển, tiến lên hoặc giữ nguyên vị trí của mình, điều đó hoàn toàn do bạn quyết định.

 • Không có giới hạn về việc bạn có thể phát triển nhanh như thế nào và tài năng của bạn có thể đưa bạn đi bao xa, nếu bạn đạt được mục tiêu của mình, bạn có thể tiếp tục và khả năng của bạn sẽ tăng lên khi bạn tiến lên bậc thang tiếp theo.

The Trading Pit chúng tôi làm những điều khác biệt so với các công ty Prop Trading khác.

Chúng tôi cung cấp các điều kiện giao dịch tốt nhất: Truy cập vào một nền tảng sáng tạo được thiết kế để giúp bạn trở thành người giỏi nhất

Nền tảng giao dịch đẳng cấp thế giới: Sử dụng các nền tảng giao dịch tốt nhất, phổ biến nhất trong ngành

Hãy hành động như một nhà giao dịch chuyên nghiệp không có giới hạn về kích thước lệnh

Chọn phong cách riêng: Giao dịch theo bất kỳ cách nào bạn thích, không có áp đặt cách tiếp cận đối với nhà giao dịch của chúng tôi

Phí một lần: Chúng tôi sẽ chỉ tính phí đăng ký một lần

Công cụ giao dịch đa dạng: Giao dịch ngoại hối, tiền điện tử, hàng hóa, chỉ số, cổ phiếu và trái phiếu.

Chúng tôi được quản lý bởi các cơ quan liên quan của EU và chúng tôi chỉ làm việc với các nhà quản lý tiền được chứng nhận. Điều này có nghĩa là tiền của bạn đang được quản lý được bảo vệ trong trường hợp có vấn đề tài chính hoặc pháp lý và các khoản thanh toán của bạn hoàn toàn minh bạch.

Chúng tôi cấp cho bạn quyền truy cập vào nền tảng giao dịch của chúng tôi và tự do lựa chọn nhà môi giới hàng đầu trong ngành, mang lại cho bạn mức độ kiểm soát lớn đối với cách bạn làm việc.

Chúng tôi cấp quyền truy cập vào mạng lưới các nhà giao dịch chuyên nghiệp, nơi bạn có thể học hỏi từ những người giỏi nhất. Cộng đồng phát triển liên tục và chúng tôi cung cấp nhiều loại tài liệu giáo dục để giúp bạn trở thành nhà giao dịch tốt nhất.