Chào mừng bạn đến với Thử thách CFD 1 giai đoạn!

Nâng cấp lên 5 triệu $ và được nhận về lợi nhuận 80%
Giao dịch Forex, Commodities, Indices, Crypto & Stocks CFDs
Chọn thử thách của bạn

Lựa chọn thử thách CFD

Quy tắc giao dịch đơn giản, dễ hiểu. Chứng minh kỹ năng giao dịch và kỷ luật của bạn.

VIP

Số dư Thử Thách: $100,000


$999

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $8,000 (8%)
 • Thời gianThử thách
  90 Ngày
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày
 • Sụt giảm hàng ngày
  $5,000 (5%)
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $10,000 (10%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $562,400
 • Nền tảng
  FXFlat

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Đặt lại
  $299
 • Tùy chọn Gia hạn
  $999
Phổ biến nhất

Executive

Số dư Thử Thách: $50,000


$399

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $5,000 (10%)
 • Thời gianThử thách
  90 Ngày
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày
 • Sụt giảm hàng ngày
  $2,500 (5%)
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $5,000 (10%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $244,800
 • Nền tảng
  FXFlat

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Đặt lại
  $120
 • Tùy chọn Gia hạn
  $399

Standard

Số dư Thử Thách: $20,000


$179

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $2,000 (10%)
 • Thời gianThử thách
  90 Ngày
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày
 • Sụt giảm hàng ngày
  $1,000 (5%)
 • Sụt giảm tối đa (Dịch chuyển trên lệnh đóng)
  $2,000 (10%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $139,950
 • Nền tảng
  FXFlat

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Đặt lại
  $85
 • Tùy chọn Gia hạn
  $179

Lite

Số dư Thử Thách: $10,000


$99

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $1,000 (10%)
 • Thời gianThử thách
  90 Ngày
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày
 • Sụt giảm hàng ngày
  $ 500 (5%)
 • Sụt giảm tối đa (Dịch chuyển trên lệnh đóng)
  $1,000 (10%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $109,000
 • Nền tảng
  FXFlat

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Đặt lại
  $49
 • Tùy chọn Gia hạn
  $99

Kế hoạch cấp vốn

CÁC CẤP ĐỘ

SỐ DƯ TÀI KHOẢN

LỢI NHUẬN CẦN ĐẠT MỖI CẤP ĐỘ

SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

SỤT GIẢM TỐI ĐA

(DỊCH CHUYỂN THEO BALANCE CAO NHẤT)

LỢI NHUẬN CHIA SẺ %

THANH TOÁN CHO TRADER MỖI CẤP ĐỘ

Cấp độ 1

$ 100,000

8%

5%

10%

60%

$ 4,800

Cấp độ 2

$ 150,000

8%

5%

10%

60%

$ 7,200

Cấp độ 3

$ 200,000

8%

5%

10%

65%

$ 10,400

Cấp độ 4

$ 300,000

8%

5%

10%

65%

$ 15,600

Cấp độ 5

$ 400,000

8%

5%

10%

70%

$ 22,400

Cấp độ 6

$ 500,000

8%

5%

10%

70%

$ 28,000

Cấp độ 7

$ 650,000

8%

5%

10%

75%

$ 39,000

Cấp độ 8

$ 850,000

8%

5%

10%

75%

$ 51,000

Cấp độ 9

$ 1,000,000

8%

5%

10%

80%

$ 64,000

Cấp độ 10

$ 5,000,000

8%

5%

10%

80%

$ 320,000

CÁC CẤP ĐỘ

SỐ DƯ TÀI KHOẢN

LỢI NHUẬN CẦN ĐẠT MỖI CẤP ĐỘ

SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

SỤT GIẢM TỐI ĐA

(DỊCH CHUYỂN THEO EQUITY CAO NHẤT)

LỢI NHUẬN CHIA SẺ %

THANH TOÁN CHO TRADER MỖI CẤP ĐỘ

Cấp độ 1

$ 50,000

8%

5%

10%

60%

$ 2,400

Cấp độ 2

$ 100,000

8%

5%

10%

60%

$ 4,800

Cấp độ 3

$ 150,000

8%

5%

10%

60%

$ 7,200

Cấp độ 4

$ 200,000

8%

5%

10%

65%

$ 10,400

Cấp độ 5

$ 300,000

8%

5%

10%

65%

$ 15,600

Cấp độ 6

$ 400,000

8%

5%

10%

70%

$ 22,400

Cấp độ 7

$ 500,000

8%

5%

10%

70%

$ 28,000

Cấp độ 8

$ 650,000

8%

5%

10%

75%

$ 39,000

Cấp độ 9

$ 850,000

8%

5%

10%

75%

$ 51,000

Cấp độ 10

$ 1,000,000

8%

5%

10%

80%

$ 64,000

CÁC CẤP ĐỘ

SỐ DƯ TÀI KHOẢN

LỢI NHUẬN CẦN ĐẠT MỖI CẤP ĐỘ

SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

SỤT GIẢM TỐI ĐA

(DỊCH CHUYỂN THEO EQUITY CAO NHẤT )

LỢI NHUẬN CHIA SẺ %

THANH TOÁN CHO TRADER MỖI CẤP ĐỘ

Cấp độ 1

$ 20,000

10%

5%

10%

50%

$ 1,000

Cấp độ 2

$ 40,000

10%

5%

10%

50%

$ 2,000

Cấp độ 3

$ 60,000

10%

5%

10%

55%

$ 3,300

Cấp độ 4

$ 80,000

10%

5%

10%

55%

$ 4,400

Cấp độ 5

$ 100,000

10%

5%

10%

60%

$ 6,000

Cấp độ 6

$ 150,000

10%

5%

10%

60%

$ 9,000

Cấp độ 7

$ 200,000

10%

5%

10%

65%

$ 13,000

Cấp độ 8

$ 250,000

10%

5%

10%

65%

$ 16,250

Cấp độ 9

$ 500,000

10%

5%

10%

65%

$ 32,500

Cấp độ 10

$ 750,000

10%

5%

10%

70%

$ 52,500

CÁC CẤP ĐỘ

SỐ DƯ TÀI KHOẢN

LỢI NHUẬN CẦN ĐẠT MỖI CẤP ĐỘ

SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

SỤT GIẢM TỐI ĐA

(DỊCH CHUYỂN THEO EQUITY CAO NHẤT )

LỢI NHUẬN CHIA SẺ %

THANH TOÁN CHO TRADER MỖI CẤP ĐỘ

Cấp độ 1

$ 10,000

10%

5%

10%

50%

$ 500

Cấp độ 2

$ 20,000

10%

5%

10%

50%

$ 1,000

Cấp độ 3

$ 40,000

10%

5%

10%

55%

$ 2,200

Cấp độ 4

$ 60,000

10%

5%

10%

55%

$ 3,300

Cấp độ 5

$ 100,000

10%

5%

10%

60%

$ 6,000

Cấp độ 6

$ 150,000

10%

5%

10%

60%

$ 9,000

Cấp độ 7

$ 200,000

10%

5%

10%

65%

$ 13,000

Cấp độ 8

$ 250,000

10%

5%

10%

65%

$ 16,250

Cấp độ 9

$ 350,000

10%

5%

10%

65%

$ 22,750

Cấp độ 10

$ 500,000

10%

5%

10%

70%

$ 35,000

Hành trình thành công của bạn

VỚI THE TRADING PIT

1

Giai đoạn Đánh giá

 • Được phép giao dịch qua đêm, qua tuần

 • Hoàn phí 100% một lần sau khi vượt qua cấp độ 1 của giai đoạn cấp vốn

 • Thời gian Thử Thách tối đa 90 ngày

2

Đối tác cung cấp tín hiệu (Kế hoạch nâng cấp)

 • Nâng cấp lên 5 triệu €

 • Lợi nhuận rút mỗi cấp độ

 • Lợi nhuận tích lũy lên đến $562,400

3

Nhà vô địch The Trading Pit

Với mạng lưới của chúng tôi, chúng tôi có thể giúp bạn làm việc trong:

 • Ngành quản lý tài sản

 • Chứng chỉ ngành tài chính

 • Ngành quỹ phòng hộ

1

Giai đoạn Đánh giá

 • Được phép giao dịch qua đêm, qua tuần

 • Hoàn phí 100% một lần sau khi vượt qua cấp độ 1 của giai đoạn cấp vốn

 • Thời gian Thử Thách tối đa 90 ngày

2

Đối tác cung cấp tín hiệu (Kế hoạch nâng cấp)

 • Nâng cấp lên 1 triệu €

 • Lợi nhuận rút mỗi cấp độ

 • Lợi nhuận tích lũy lên đến $244,800

3

Nhà vô địch The Trading Pit

Với mạng lưới của chúng tôi, chúng tôi có thể giúp bạn làm việc trong:

• Ngành quản lý tài sản

• Chứng chỉ ngành tài chính

• Ngành quỹ phòng hộ

1

Giai đoạn Đánh giá

 • Được phép Giao dịch qua đêm, qua tuần

 • Hoàn phí 100% một lần sau khi vượt qua Evaluation và cấp độ 1 của giai đoạn cấp vốn

 • Thời gian Thử Thách tối đa 90 ngày

2

Đối tác cung cấp tín hiệu (Kế hoạch nâng cấp)

 • Lợi nhuận rút mỗi cấp độ

 • Lợi nhuận tích lũy lên đến $139,950

3

Nhà vô địch The Trading Pit

Với mạng lưới của chúng tôi, chúng tôi có thể giúp bạn làm việc trong:

 • Ngành quản lý tài sản

 • Chứng chỉ ngành tài chính

 • Ngành quỹ phòng hộ

1

Giai đoạn Đánh giá

 • Được phép giao dịch qua đêm, qua tuần

 • Hoàn phí 100% một lần sau khi vượt qua Evaluation và cấp độ 1 của giai đoạn cấp vốn

 • Thời gian Thử Thách tối đa 90 ngày

2

Đối tác cung cấp tín hiệu (Kế hoạch nâng cấp)

 • Nâng cấp lên €500,000

 • Lợi nhuận rút mỗi cấp độ

 • Lợi nhuận tích lũy lên đến $109,000

3

Nhà vô địch The Trading Pit

Với mạng lưới của chúng tôi, chúng tôi có thể giúp bạn làm việc trong:

 • Ngành quản lý tài sản

 • Chứng chỉ ngành tài chính

 • Ngành quỹ phòng hộ

Quy định của sản phẩm CFD
 • Đạt được các mục tiêu lợi nhuận.
 • Không được vượt quá giới hạn thua lỗ hàng ngày
 • Không vượt quá mức sụt giảm tối đa.
 • Không giao dịch với tần suất cao(HFT)
 • Không được Copy-Trading
 • Không được giao dịch tin tức trước 2 phút và sau tin tức 2 phút
 • Cho phép scalping( phải giữ lệnh trên 1 phút)
Xem kế hoạch nâng cấp

Cách tính lợi nhuận

Cách tính lợi nhuận TTP mô phỏng số tiền bạn có thể kiếm được tùy thuộc vào thử thách bạn đã chọn. Với điều kiện bạn đáp ứng các yêu cầu và có bất kỳ giấy phép cần thiết nào
Nó cũng cho phép bạn phân tích theo thời gian thực tất cả các tham số quan trọng.

Chọn một thử thách
Nâng cấp số dư tài khoản
Lợi nhuận cần đạt
Sụt giảm tối đa

Cấp độ

Hãy bắt đầu công việc của bạn
Trong 3 bước

1. GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ

Đăng ký, chọn thử thách và thể hiện kỹ năng giao dịch của bạn với tư cách là một nhà tự doanh.

2. ĐỐI TÁC CUNG CẤP TÍN HIỆU

Giao dịch theo Kế hoạch mở rộng quy mô của bạn và giữ tới 80% lợi nhuận. Bạn càng trở nên giỏi hơn, bạn càng mở khóa được nhiều lựa chọn hơn. Vì vậy, hãy phát triển tài khoản của bạn và bắt đầu kiếm tiền!

3. NHÀ VÔ ĐỊCH THE TRADING PIT

The Trading Pit là công ty quỹ tự doanh duy nhất hứa hẹn giúp bạn tham gia vào chứng chỉ tài chính, quỹ phòng hộ và ngành quản lý tài sản và phát triển như một nhà giao dịch chuyên nghiệp.