Zásady ochrany osobních údajů u The Trading Pit Challenge GmbH

Při využívání našich služeb zpracováváme osobní údaje našich zákazníků („vy“, „váš“ nebo „zákazník“). Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vám poskytnou informace o tom, jak je s vašimi údaji nakládáno.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů naleznete informace týkající se následujícího:

 1. Kdo je správcem vašich osobních údajů a na koho se obrátit?

 2. Jaké informace o vás shromažďujeme a jak je získáváme?

 3. Jak používáme vaše osobní údaje?

 4. Jak osobní údaje uchováváme a jak jsou zabezpečeny?

 5. Komu vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

 6. Předáváme vaše údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím?

 7. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KOHO KONTAKTOVAT?

Správcem osobních údajů je společnost The Trading Pit Challenge GmbH (dále jen „TTP“), se sídlem Landstrasse 63, Vaduz, 9490, Lichtenštejnsko (dále jen „my“, „naše“, „naše společnost“, popř. "Ovladač").

Můžete se obrátit na The Trading Pit Challenge GmbH Landstrasse 63, Vaduz, 9490, Lichtenštejnsko, nebo na [email protected] nebo [email protected] ohledně případných dotazů a výkonu práv souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.

2. JAKÉ INFORMACE O VÁS SHROMAŽĎUJEME A JAK JE ZÍSKÁVÁME?

V této sekci si můžete přečíst obecné informace o tom, které vaše osobní údaje shromažďujeme a jak je shromažďujeme. Podrobné informace o účelech, pro které osobní údaje zpracováváme, jsou uvedeny v části 3 těchto Zásad. Za osobní údaje jsou považovány veškeré informace, na jejichž základě vás můžeme přímo či nepřímo identifikovat nebo které se vás týkají.

Většinu údajů, které o vás shromažďujeme, získáváme přímo od vás v souvislosti s vaším využíváním našich služeb. Patří sem zejména:

 • Údaje, které nám sami poskytujete, zejména když se registrujete na webu, zadáváte informace do svého uživatelského účtu, objednáváte služby, účastníte se našich akcí a projektů nebo když s námi komunikujete prostřednictvím zákaznické podpory nebo sociálních sítí. Jedná se o identifikační a kontaktní údaje, konkrétně jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, poštovní adresu, datum narození, uživatelské jméno a heslo a IČ nebo DIČ, pokud jste podnikatel; platební údaje, jako jsou bankovní údaje; a další údaje, jako jsou záznamy o komunikaci mezi vámi a naší společností nebo podrobnosti o případných záručních nárocích.

 • Údaje, které automaticky shromažďujeme, když používáte naše služby. Jedná se o údaje o vašem zařízení (jako je IP adresa, typ zařízení, operační systém, použitý prohlížeč, poskytovatel připojení); údaje o používání webových stránek (jako je datum, čas a doba trvání návštěvy, země, ze které web navštívíte, historie procházení webových stránek) a údaje o používání služeb (jako jsou přihlašovací a odhlašovací údaje, nastavení vašeho účtu, hodnota vašeho fiktivního kapitálu, měna vašeho účtu, obchodní strategie).

Některá data o vás nám poskytují třetí strany, například poskytovatelé obchodních platforem, které si vyberete pro používání našich služeb, a provozovatelé sociálních sítí, pokud se rozhodnete propojit své účty na sociálních sítích s účtem na webu.

To zahrnuje:

 • Údaje o simulovaných transakcích, které jste provedli (jako je typ finančního nástroje, čas otevření a uzavření pozice, výše investice, zisk a ztráta) a údaje ze sociálních sítí (uživatelské jméno, profilový obrázek, přidružená e-mailová adresa s účtem na sociální síti). Informace o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány poskytovateli obchodních platforem a provozovateli sociálních sítí pro jejich vlastní účely, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů těchto stran.

3. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje používáme pro následující účely:

 • Registrace a uživatelský účet

  Abyste mohli využívat služby, musíte se na webu zaregistrovat a vytvořit si účet. Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje. Osobní údaje: identifikační a kontaktní údaje; můžeme také zpracovávat vaše údaje související s nastavením vašeho uživatelského účtu.

  Právní důvod zpracování: Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a poskytnutí těchto osobních údajů je vyžadováno, neboť bez nich nemůžeme zaregistrovat váš uživatelský účet.

 • Poskytování služeb a výkon práv a povinností ze smlouvy mezi námi a zákazníkem

  Abychom vám mohli poskytovat naše služby, tedy zejména poskytnout vám příslušný přístup, nástroje a podporu, a provádět obchody, potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje. Pro tento účel platí následující:

  Osobní údaje: Identifikační a kontaktní údaje a v případě placených služeb také platební údaje, údaje o využívání služeb, údaje o simulovaných obchodech. Pokud se rozhodnete propojit své účty na sociálních sítích s účtem na webu, pak také údaje ze sociálních sítí.

  Právní důvod zpracování: Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, na základě které poskytujeme naše služby, nebo na základě našeho oprávněného zájmu. Poté, co vám přestaneme poskytovat služby, zpracováváme osobní údaje po omezenou dobu. Takové zpracování je nezbytné pro účely výkonu a ochrany našich práv založených na našich oprávněných zájmech.

 • Marketingová komunikace o našich službách a produktech nebo o akcích, kterých se účastníme

  Pokud jste naším současným nebo minulým zákazníkem, můžeme vám čas od času zasílat marketingová sdělení, která se týkají našich služeb. Můžeme vám také zasílat obchodní sdělení v rozsahu, v jakém nám dáte souhlas. Každý ze zaslaných e-mailů bude označen jako obchodní sdělení a každý z nich bude obsahovat odkaz, pomocí kterého se můžete z odběru obchodních sdělení snadno odhlásit. Pro tento účel platí následující:

  Osobní údaje: Identifikační a kontaktní údaje.

  Právní důvod zpracování: Pokud jsme vám poskytli naše služby, můžeme vám čas od času zasílat marketingová sdělení na základě našeho oprávněného zájmu, a to udržování kontaktu s našimi zákazníky. Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů pro marketingové účely, pak vaše údaje zpracováváme na jeho základě.

 • Zákaznická podpora a komunikace

  Pokud využíváte našich služeb zákaznické podpory, budeme zpracovávat vaše osobní údaje. Pro tento účel platí následující:

  Osobní údaje: Identifikační údaje, kontaktní údaje, další údaje a údaje ze sociálních sítí, pokud nás kontaktujete prostřednictvím sociálních sítí.

  Právní důvod zpracování: Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu, a to na udržení spokojenosti zákazníka a podpoře využívání našich služeb.

 • Vylepšování služeb

  Pokud využíváte některé z našich služeb, budeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem vývoje, testování a vylepšování služeb a zlepšování jejich zabezpečení. Pro tento účel platí následující:

  Osobní údaje: Identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašem zařízení, údaje o používání webových stránek, údaje o využívání služeb a údaje o simulovaných obchodech.

  Právní důvod zpracování: Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu, a to na zlepšování našich služeb.

 • Analytika

  Abychom získali informace o tom, jak jsou naše webové stránky a naše služby využívány, analyzujeme chování zákazníků. Pro tento účel platí následující:

  Osobní údaje: Identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje, údaje o vašem zařízení, údaje o používání webových stránek, údaje o využívání služeb a údaje o simulovaných obchodech.

  Právní důvod zpracování: Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu, a to na zjištění chování zákazníka a odhadu preferencí zákazníka.

4. JAK OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME A JAK JSOU ZABEZPEČENÁ?

Vaše osobní údaje zpracováváme v zašifrované databázi na počítačích a dalších zařízeních. Abychom zajistili ochranu před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnou změnou, zveřejněním nebo zničením údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, přijali jsme k jejich zabezpečení organizační a technická opatření, která striktně dodržujeme.

5. JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro naplnění účelů popsaných výše a po dobu nezbytnou k dosažení těchto účelů nebo po dobu přímo stanovenou zákonem. Poté jsou osobní údaje vymazány nebo anonymizovány. Osobní údaje zpracováváme po následující období:

 1. pro účely plnění smlouvy a pro výkon práv a povinností v souvislosti se smlouvou, včetně případných reklamací, vyřizování škod či souvisejících soudních sporů, jsou osobní údaje zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však 10 let od ukončení poslední smlouvy;

 2. pro účely zasílání obchodních sdělení bez vámi uděleného souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu nejdéle 5 let od skončení poslední smlouvy mezi námi nebo do doby, než vznesete námitku nebo se neodhlásíte z odběru obchodních sdělení;

 3. za účelem zkvalitnění našich služeb zpracováváme osobní údaje zpravidla nejdéle po dobu 6 měsíců;

 4. pro splnění našich zákonných povinností zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (např. v souladu s daňovými předpisy po dobu 10 let od vystavení příslušných dokladů k vaší objednávce);

 5. pokud jste udělili souhlas, po dobu uvedenou v souhlasu.

6. SDÍLENÍ DAT A PŘEVODY DO TŘETÍCH ZEMÍ

Vaše údaje zpřístupňujeme nebo je předáváme osobám, které nám pomáhají poskytovat naše služby, zejména těmto osobám:

 1. Poskytovatel obchodní platformy, aby vám umožnil provádět simulované obchody.

 2. Další třetí strany, které nám pomáhají provozovat naše webové stránky a poskytovat naše služby (jako jsou další společnosti v naší skupině, poskytovatelé hostingových a cloudových služeb, provozovatelé platebních systémů a finanční instituce, poskytovatelé nástrojů a služeb zákaznické podpory, IT společnosti a správci systémů, marketingové a komunikační agentury, konzultanti a poskytovatelé poštovních služeb);

Kromě toho můžeme vaše údaje předávat osobám, u kterých k tomu dáte souhlas, a také v případech, kdy je to naší povinností ze zákona nebo ze soudního či jiného právně závazného rozhodnutí. Každý takový subjekt, kterému jsou osobní údaje předávány, je smluvně povinen chránit vaše osobní údaje v souladu se zákonnými ustanoveními a zpracovávat údaje výhradně podle našich pokynů.

Některé třetí strany shromažďují osobní údaje pro své vlastní účely jako správci. V takovém případě platí jejich vlastní pravidla pro zpracování osobních údajů.

7. VAŠE PRÁVA

Všechna svá práva uvedená níže, včetně práva na výmaz osobních údajů a odvolání souhlasu, můžete uplatnit zasláním žádosti e-mailem na adresu [email protected], případně můžete použít naše kontaktní údaje v části 1 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Neexistují žádné konkrétní požadavky a formulace, která musíte ve své žádosti použít, ale buďte dostatečně konkrétní, abychom vám mohli s vaší žádostí pomoci (např. identifikovat se, uvést právo, které chcete uplatnit, jaké kroky si přejete provést, podrobnosti o jaké osobní údaje chcete smazat/vymazat atd.)

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům

  Kdykoli nás můžete požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud zpracováváme vaše údaje, poskytneme vám další podrobnosti o zpracování. Pokud o to požádáte, poskytneme vám také kopii zpracovávaných osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že první kopie je zdarma, ale pozdější kopie budou poskytnuty za malý poplatek.

 • Právo na opravu osobních údajů

  Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost upozornit a my nepřesné osobní údaje bez zbytečného odkladu opravíme. Pokud se na webu zaregistrujete, budete moci své osobní údaje sami opravit a doplnit úpravou svého uživatelského účtu.

 • Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

  Máte právo získat od nás - bez zbytečného odkladu - vymazání osobních údajů, které se vás týkají, v těchto případech:

 • pokud údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovali;

 • pokud odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat jiný právní důvod pro jejich zpracování (to platí pouze v případech, kdy osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu);

 • pokud vznesete námitku a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu; nebo

 • pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány protiprávně.

Na žádost o výmaz osobních údajů nebudeme moci reagovat, pokud je jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a na informace, pro splnění některé z našich zákonných povinností, pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu, pro stanovení, výkon nebo obranu našich právních nároků nebo z jiných důvodů stanovených zákonem.

 • Právo na omezení zpracování

  V případech uvedených v článku 18 GDPR máte právo získat od nás omezení zpracování vašich osobních údajů na určitou dobu.

 • Právo na přenositelnost údajů a na poskytnutí údajů ve strojově čitelném formátu

  V případě automatizovaného zpracování na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy máte právo obdržet údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a abychom je předali jinému správci osobních údajů.

 • Právo vznést námitku

  Pokud osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování. Pokud takovou námitku vznesete, nebudeme moci zpracovávat vaše osobní údaje, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

  V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely o našich produktech a službách, zpracování ukončíme bez zbytečného odkladu po obdržení námitky. V takovém případě vám již nebudeme moci zasílat nabídky našich produktů a služeb.

 • Právo odvolat souhlas

  Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

  S výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, kdy to umožňují platné zákony nebo na základě vašeho výslovného souhlasu, máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem dotýká ve významném rozsahu.

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše údaje v rozporu s příslušnými právními předpisy, můžete podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Naším příslušným dozorovým orgánem se sídlem v našem sídle je Úřad pro ochranu osobních údajů Lichtenštejnského knížectví ("Datenschutzstelle") se sídlem Städtle 38, P.O. Box 684, FL-9490 Vaduz, Tel: +423 236 60 90, e-mail : [email protected]. Více informací o úřadu naleznete na těchto webových stránkách: www.datenschutzstelle.li

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto zásady můžeme jednostranně změnit, ale učiníme tak pouze v případě potřeby a o takové změně vás budeme informovat. Nejnovější verzi těchto zásad naleznete na našich webových stránkách.