Dasar Privasi The Trading Pit Challenge GmbH

Apabila menggunakan perkhidmatan kami, kami memproses data peribadi pelanggan kami (“anda”, “anda” atau “Pelanggan”). Dasar Privasi ini ("Dasar") memberikan anda maklumat tentang cara data anda diproses. Dalam Dasar

Privasi ini, anda akan mendapat maklumat mengenai perkara berikut:

 1. Siapakah pengawal data peribadi anda dan siapa yang perlu dihubungi?

 2. Apakah maklumat yang kami kumpulkan tentang anda dan bagaimana kami memperolehnya?

 3. Bagaimanakah kami menggunakan data peribadi anda? Bagaimanakah kami menyimpan data peribadi dan bagaimana ia selamat?

 4. Kepada siapa kami menyediakan data peribadi anda?

 5. Adakah kami memindahkan data anda ke negara ketiga dan organisasi antarabangsa?

 6. Apakah hak anda dan bagaimana anda boleh melaksanakannya?

1. SIAPAKAH PENGAWAL DATA PERIBADI ANDA DAN SIAPA YANG HENDAK DIHUBUNGI?

Pengawal data peribadi ialah The Trading Pit Challenge GmbH ("TTP"), dengan pejabat berdaftarnya di Heiligkreuz 6, Vaduz, 9490, Liechtenstein (selepas ini dirujuk sebagai "kami", "kami", "Syarikat kami", atau "Pengawal").

Anda boleh menghubungi The Trading Pit Challenge GmbH Heiligkreuz 6, Vaduz, 9490, Liechtenstein, atau di [email protected] atau di [email protected] berkenaan sebarang pertanyaan dan penggunaan hak yang berkaitan dengan pemprosesan data peribadi anda.

2. APAKAH MAKLUMAT YANG KAMI KUMPUL TENTANG ANDA DAN BAGAIMANA KAMI MENDAPATNYA?

Dalam bahagian ini, anda boleh membaca maklumat umum tentang data peribadi anda yang mana kami kumpulkan dan cara kami mengumpulnya. Maklumat terperinci tentang tujuan kami memproses data peribadi diberikan dalam Bahagian 3 Polisi ini. Semua maklumat atas dasar yang kami boleh mengenal pasti anda secara langsung atau tidak langsung atau yang berkaitan dengan anda dianggap data peribadi.

Kami memperoleh sebahagian besar data yang kami kumpulkan tentang anda secara langsung daripada anda berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan kami oleh anda. Ini termasuk, khususnya:

 • Data yang anda berikan kepada kami sendiri, terutamanya apabila anda mendaftar di laman web, memasukkan maklumat ke dalam akaun pengguna anda, memesan perkhidmatan, mengambil bahagian dalam acara dan projek kami, atau apabila anda berkomunikasi dengan kami melalui sokongan pelanggan atau rangkaian sosial. Ini adalah data pengenalan dan hubungan, khususnya nama, nama keluarga, nombor telefon, alamat e-mel, alamat pos, tarikh lahir, nama pengguna dan kata laluan, dan nombor pengenalan perniagaan atau nombor pendaftaran cukai, jika anda seorang usahawan; data pembayaran, seperti butiran bank; dan data lain, seperti rekod komunikasi antara anda dan syarikat kami atau butiran sebarang tuntutan waranti.

 • Data yang kami kumpulkan secara automatik apabila anda menggunakan perkhidmatan kami. Ini adalah data tentang peranti anda (seperti alamat IP, jenis peranti, sistem pengendalian, penyemak imbas yang digunakan, pembekal sambungan); data penggunaan tapak web (seperti tarikh, masa dan tempoh lawatan, negara dari mana anda melawat tapak web, sejarah penyemakan imbas laman web), dan data tentang penggunaan perkhidmatan (seperti maklumat log masuk dan log keluar, tetapan akaun anda, nilai modal rekaan anda, mata wang akaun anda, strategi perniagaan).

Beberapa data tentang anda diberikan kepada kami oleh pihak ketiga, seperti penyedia platform dagangan yang anda pilih untuk penggunaan perkhidmatan kami, dan pengendali rangkaian sosial jika anda memutuskan untuk memautkan akaun rangkaian sosial anda ke akaun di laman web.

Ini termasuk:

 • Data tentang transaksi simulasi yang telah anda selesaikan (seperti jenis instrumen kewangan, masa membuka dan menutup kedudukan, jumlah pelaburan, untung dan rugi) dan data daripada rangkaian sosial (nama pengguna, gambar profil, alamat e-mel yang berkaitan dengan akaun di rangkaian sosial). Untuk maklumat tentang cara data peribadi anda diproses oleh penyedia platform dagangan dan pengendali rangkaian sosial untuk tujuan mereka sendiri, sila rujuk dasar privasi pihak tersebut.

3. BAGAIMANAKAH KAMI MENGGUNAKAN DATA PERIBADI ANDA?

Kami menggunakan data peribadi untuk tujuan berikut:

 • Pendaftaran dan akaun pengguna

  Untuk menggunakan perkhidmatan, anda mesti mendaftar di laman web dan mencipta akaun anda, dan untuk tujuan ini kami memproses data peribadi anda. Data peribadi: pengenalan dan data hubungan; kami juga mungkin memproses data anda yang berkaitan dengan tetapan akaun pengguna anda. Alasan undang-undang untuk pemprosesan: Pemprosesan adalah perlu untuk pelaksanaan kontrak, dan penyediaan data peribadi ini diperlukan, kerana kami tidak boleh mendaftarkan akaun pengguna anda tanpanya.Provision of services and exercise of rights and obligations under the contract between us and the customer

 • Untuk dapat memberikan anda perkhidmatan kami, iaitu khususnya untuk menyediakan anda akses, alatan dan sokongan yang berkaitan, dan untuk menjalankan perdagangan, kami perlu memproses data peribadi anda. Untuk tujuan ini, perkara berikut hendaklah terpakai:

  Data peribadi: Data pengenalan dan hubungan dan, dalam kes perkhidmatan berbayar, juga data pembayaran, data tentang penggunaan perkhidmatan, data pada dagangan simulasi dan, jika anda memutuskan untuk memautkan akaun rangkaian sosial anda dengan akaun di laman web, juga data daripada rangkaian sosial.

  Alasan undang-undang untuk pemprosesan: Pemprosesan adalah perlu untuk pelaksanaan kontrak berdasarkan mana kami menyediakan perkhidmatan kami, atau atas dasar kepentingan sah kami. Selepas kami berhenti menyediakan perkhidmatan kepada anda, kami memproses maklumat peribadi untuk tempoh masa yang terhad. Pemprosesan sedemikian adalah perlu untuk tujuan melaksanakan dan melindungi hak kami berdasarkan kepentingan sah kami.

 • Komunikasi pemasaran tentang perkhidmatan dan produk kami atau tentang acara yang kami sertai

  Jika anda adalah pelanggan semasa atau pelanggan kami yang lalu, kami mungkin dari semasa ke semasa menghantar komunikasi pemasaran kepada anda yang berkaitan dengan perkhidmatan kami. Kami juga mungkin menghantar komunikasi komersial kepada anda sejauh mana anda memberikan persetujuan anda kepada kami. Setiap e-mel yang dihantar akan ditandakan sebagai komunikasi perniagaan dan setiap daripadanya akan mengandungi pautan dengan bantuan yang membolehkan anda berhenti melanggan komunikasi perniagaan dengan mudah. Untuk tujuan ini, perkara berikut hendaklah terpakai:

  Data peribadi: Pengenalan dan data hubungan. Alasan undang-undang untuk pemprosesan: Jika kami telah menyediakan perkhidmatan kami kepada anda, kami mungkin dari semasa ke semasa menghantar komunikasi pemasaran kepada anda berdasarkan kepentingan sah kami, iaitu terus berhubung dengan pelanggan kami. Jika anda memberi kami kebenaran anda untuk memproses data anda untuk tujuan pemasaran, maka kami memproses data anda berdasarkan data tersebut.

 • Sokongan pelanggan dan komunikasi

  Jika anda menggunakan perkhidmatan sokongan pelanggan kami, kami akan memproses data peribadi anda. Untuk tujuan ini, perkara berikut hendaklah terpakai:

  Data peribadi: Data pengenalan, data hubungan, data lain dan data daripada rangkaian sosial, jika anda menghubungi kami melalui rangkaian sosial.

  Alasan undang-undang untuk pemprosesan: Pemprosesan adalah berdasarkan kepentingan sah kami, iaitu dalam mengekalkan kepuasan pelanggan dan menyokong penggunaan perkhidmatan kami.

 • Memperbaik perkhidmatan

  Jika anda menggunakan beberapa perkhidmatan kami, kami akan memproses data peribadi anda untuk membangunkan, menguji dan meningkatkan perkhidmatan serta meningkatkan keselamatannya. Untuk tujuan ini, perkara berikut hendaklah terpakai:

  Data peribadi: Data pengenalan dan hubungan, data tentang peranti anda, data penggunaan laman web, data tentang penggunaan perkhidmatan dan data pada dagangan simulasi.

  Alasan undang-undang untuk pemprosesan: Pemprosesan adalah berdasarkan kepentingan sah kami, iaitu dalam meningkatkan perkhidmatan kami.

 • Analitis

  Untuk mendapatkan maklumat tentang cara tapak web dan perkhidmatan kami digunakan, kami menganalisis tingkah laku pelanggan. Untuk tujuan ini, perkara berikut hendaklah terpakai:

  Data peribadi: Data pengenalan, data hubungan, data pembayaran, data tentang peranti anda, data penggunaan tapak web, data tentang penggunaan perkhidmatan dan data pada dagangan simulasi.

  Alasan undang-undang untuk pemprosesan: Pemprosesan adalah berdasarkan kepentingan sah kami, iaitu dalam memastikan tingkah laku pelanggan dan menganggarkan pilihan pelanggan.

4. BAGAIMANAKAH KAMI MENYIMPAN DATA PERIBADI DAN BAGAIMANA IA DIJAMIN?

Kami memproses data peribadi anda dalam pangkalan data yang disulitkan pada komputer dan peranti lain. Untuk memastikan perlindungan terhadap akses tanpa kebenaran atau pengubahan, pendedahan atau pemusnahan data yang kami kumpulkan dan proses tanpa kebenaran, kami telah menggunakan langkah-langkah organisasi dan teknikal untuk melindunginya, yang kami patuhi dengan ketat.

5. BERAPA LAMA KAMI MEMPROSES DATA ANDA?

Data peribadi diproses setakat yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan di atas dan untuk masa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut atau untuk tempoh yang ditetapkan secara langsung oleh undang-undang. Selepas itu, data peribadi dipadamkan atau dirahasiakan. Kami memproses data peribadi untuk tempoh masa berikut:

 1. untuk tujuan pelaksanaan kontrak dan untuk melaksanakan hak dan kewajipan berkaitan dengan kontrak, termasuk sebarang aduan, penyelesaian tuntutan kerosakan atau litigasi berkaitan, data peribadi diproses untuk tempoh masa yang diperlukan, tetapi tidak lebih daripada 10 tahun dari penamatan kontrak terakhir;

 2. untuk tujuan menghantar komunikasi perniagaan tanpa persetujuan anda yang diberikan, data peribadi diproses selama maksimum 5 tahun dari tamat kontrak terakhir antara kami atau sehingga anda membangkitkan bantahan atau berhenti melanggan komunikasi perniagaan;

 3. untuk tujuan mempertingkatkan perkhidmatan kami, kami biasanya memproses data peribadi untuk tempoh maksimum 6 bulan;

 4. untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami, kami memproses data peribadi untuk tempoh yang ditetapkan oleh peraturan undang-undang yang berkaitan (cth. mengikut peraturan cukai untuk tempoh 10 tahun dari pengeluaran dokumen yang berkaitan untuk pesanan anda);

 5. jika anda telah memberikan persetujuan anda, untuk tempoh yang dinyatakan dalam persetujuan.

6. PERKONGSIAN DATA DAN PEMINDAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

Kami menyediakan data anda atau memindahkannya kepada orang yang membantu kami menyediakan perkhidmatan kami, khususnya orang berikut:

 1. Pembekal platform dagangan, untuk membolehkan anda melakukan dagangan simulasi.

 2. Pihak ketiga lain yang membantu kami menjalankan tapak web kami dan menyediakan perkhidmatan kami (seperti syarikat lain dalam kumpulan kami, penyedia perkhidmatan pengehosan dan awan, pengendali sistem pembayaran dan institusi kewangan, penyedia alat dan perkhidmatan sokongan pelanggan, syarikat IT dan pentadbir sistem, pemasaran dan agensi komunikasi, perunding dan penyedia perkhidmatan pos);

Di samping itu, kami mungkin memindahkan data anda kepada orang yang anda berikan persetujuan anda kepadanya, dan juga dalam kes di mana ia adalah kewajipan kami di bawah undang-undang atau di bawah kehakiman atau sebarang keputusan lain yang mengikat di sisi undang-undang. Setiap entiti yang mana data peribadi dipindahkan adalah bertanggungjawab secara kontrak untuk melindungi data peribadi anda mengikut peruntukan undang-undang dan memproses data secara eksklusif mengikut arahan kami.

Pihak ketiga tertentu mengumpul data peribadi untuk tujuan mereka sendiri sebagai pengawal. Dalam kes sedemikian, peraturan mereka sendiri untuk pemprosesan data peribadi akan digunakan.

7. HAK ANDA

Anda boleh melaksanakan semua hak anda yang dinyatakan di bawah, termasuk hak anda untuk memadamkan data peribadi dan penarikan balik kebenaran anda, dengan menghantar permintaan kepada kami melalui e-mel di [email protected], sebagai alternatif anda boleh menggunakan butiran hubungan kami dalam Bahagian 1 Dasar Privasi ini. Tiada perkataan khusus yang anda mesti gunakan dalam permintaan anda, tetapi sila cukup spesifik, jadi kami boleh membantu anda dengan permintaan anda (cth. kenal pasti diri anda, nyatakan hak yang anda ingin gunakan, tindakan yang anda ingin kami ambil, butiran tentang data peribadi yang anda mahu padam/padamkan, dsb.)

Sehubungan dengan pemprosesan data peribadi anda mempunyai hak berikut:Right of access to personal data

 • Anda boleh meminta kami pada bila-bila masa untuk menghantar pengesahan kepada anda sama ada data peribadi anda sedang diproses atau tidak. Jika kami memproses data anda, kami akan memberikan anda butiran lanjut tentang pemprosesan. Jika anda memintanya, kami juga akan memberikan anda salinan data peribadi yang diproses. Sila ambil perhatian bahawa salinan pertama adalah percuma, tetapi salinan kemudian akan diberikan dengan sedikit bayaran.

 • Hak untuk membetulkan data peribadi

 • Jika kami memproses data peribadi anda secara tidak tepat, anda boleh memberitahu kami tentang fakta ini, dan kami akan membetulkan data peribadi yang tidak tepat tanpa kelewatan yang tidak wajar.

 • Jika anda mendaftar di Laman Web, anda akan dapat membetulkan dan meminda data peribadi anda sendiri dengan mengedit akaun pengguna anda.

 • Hak untuk memadamkan data peribadi (“hak untuk dilupakan”) Anda mempunyai hak untuk mendapatkan daripada kami pemadaman data peribadi mengenai anda tanpa kelewatan yang tidak wajar dalam kes berikut:

 • Jika data tidak lagi diperlukan berhubung dengan tujuan kami telah mengumpul atau memprosesnya;

 • Jika anda menarik balik persetujuan anda untuk pemprosesan mereka dan, pada masa yang sama, tidak akan ada alasan undang-undang lain untuk pemprosesan mereka (ini hanya terpakai dalam kes di mana kami memproses data peribadi berdasarkan persetujuan anda);

 • Jika anda membantah dan tidak ada alasan sah yang mengatasi untuk pemprosesan, atau jika anda membantah pemprosesan untuk tujuan pemasaran langsung; atau Jika data peribadi anda diproses secara menyalahi undang-undang.

Kami tidak akan dapat bertindak atas permintaan untuk memadamkan data peribadi jika pemprosesannya diperlukan untuk melaksanakan hak kebebasan bersuara dan maklumat, untuk pematuhan mana-mana kewajipan undang-undang kami, untuk melaksanakan tugas yang dijalankan dalam kepentingan awam, untuk penubuhan, pelaksanaan, atau pembelaan tuntutan undang-undang kami, atau atas sebab lain yang diperuntukkan oleh undang-undang.Right to restriction of processing

 • Dalam kes yang dinyatakan dalam artikel 18 GDPR, anda mempunyai hak untuk mendapatkan daripada kami sekatan pemprosesan data peribadi anda untuk tempoh tertentu.

 • Hak untuk mudah alih data dan kepada penyediaan data dalam format yang boleh dibaca mesin

  Dalam kes pemprosesan automatik berdasarkan persetujuan anda atau prestasi kontrak, anda mempunyai hak untuk menerima data dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin dan memintanya dihantar oleh kami kepada pengawal data peribadi yang lain.

 • Hak untuk membantah

  Jika kami memproses data peribadi berdasarkan kepentingan sah kami, anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan sedemikian.

  Jika anda memfailkan bantahan sedemikian, kami tidak akan dapat memproses data peribadi anda melainkan kami menunjukkan alasan sah yang menarik untuk pemprosesan yang mengatasi kepentingan atau hak dan kebebasan anda, atau untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang kami.

  Sekiranya kami memproses data peribadi anda untuk tujuan pemasaran tentang produk dan perkhidmatan kami, kami akan menamatkan pemprosesan tanpa kelewatan yang tidak wajar setelah menerima bantahan. Dalam kes sedemikian, kami tidak lagi dapat menghantar tawaran produk dan perkhidmatan kami kepada anda.

 • Hak untuk menarik balik persetujuan

  Jika pemprosesan adalah berdasarkan persetujuan anda, anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan itu pada bila-bila masa. Penarikan balik persetujuan tidak menjejaskan kesahihan pemprosesan berdasarkan persetujuan yang diberikan sebelum pengeluarannya.

 • Hak untuk tidak menjadi subjek pembuatan keputusan automatik

Kecuali di mana pemprosesan diperlukan untuk memasuki, atau melaksanakan, kontrak, di mana ini dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, atau berdasarkan persetujuan nyata anda, anda mempunyai hak untuk tidak tertakluk kepada sebarang keputusan yang hanya berdasarkan pemprosesan automatik. , termasuk pemprofilan, yang menghasilkan kesan undang-undang mengenai anda atau yang serupa mempengaruhi anda pada tahap yang ketara.

 • Hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan

Jika anda percaya bahawa kami sedang memproses data anda dengan melanggar peraturan undang-undang yang berkaitan, anda boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan yang berkaitan. Berdasarkan pejabat berdaftar kami, pihak berkuasa penyeliaan kami yang berkaitan ialah Pihak Berkuasa Perlindungan Data Principality of Liechtenstein ("Datenschutzstelle") dengan alamatnya Städtle 38, Peti Surat 684, FL-9490 Vaduz, Tel: +423 236 60 90, e-mel : [email protected]. Maklumat lanjut mengenai Pejabat boleh didapati di laman web berikut: www.datenschutzstelle.li

8. PERUNTUKAN AKHIR

Kami mungkin mengubah dasar ini secara unilateral, tetapi kami akan berbuat demikian hanya apabila perlu dan kami akan memberitahu anda tentang perubahan tersebut. Anda boleh mendapatkan versi terkini dasar ini di laman web kami