Sharpen your
Trading Skills
with TTP’s Library

Join The Trading Pit Academy

EXPLORE ALL OF OUR

Educational eBooks

Quản lý rủi ro
Hướng dẫn nội bộ để đánh giá lại chiến lược của bạn và bảo vệ tiền của bạn khỏi rủi ro thị trường. Mọi thứ bạn cần biết là cải tiến chiến lược giao dịch của mình và tối đa hóa thu nhập.
Download
Tâm lý giao dịch 101
Đi sâu vào các chiến lược tâm lý được sử dụng bởi các nhà giao dịch ưu tú. Đồng tác giả với Paris Orfanides, Tâm lý giao dịch 101 phơi bày thẳng thắn những rào cản tâm lý mà ngay cả những nhà giao dịch thành công nhất cũng phải đối mặt.
Download
Tự doanh 101
Tìm hiểu tất cả về tự doanh, nó là gì, cách thức hoạt động và cách bạn có thể tham gia vào lĩnh vực bổ ích này và tạo dựng sự nghiệp giao dịch thành công!
Download