LỊCH KINH TẾ TOÀN CẦU

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy tất cả các cập nhật thị trường quan trọng và các sự kiện sắp tới. Lịch hướng dẫn về những sự kiện nào có thể tạo ra cơ hội giao dịch thay đổi thị trường của tất cả các tài sản có thể giao dịch mà chúng tôi cung cấp. Hãy đảm bảo bạn luôn cập nhật tất cả các sự kiện tài chính quan trọng và sẵn sàng bắt đầu hành trình prop trading của mình!

Chỉ cần nhấp vào sự kiện mà bạn quan tâm để biết thêm thông tin!