Giao dịch tương lai thực

Bắt đầu giao dịch tự doanh và giữ lại 70% lợi nhuận.
40+ Real Futures | 5 Global Exchanges | Indices | Metals | Crypto | Currencies
Chọn thử thách

Hành trình đi đến thành công của bạn

VỚI THE TRADING PIT

1

Giai đoạn Evaluation

 • Được phép mở lệnh các ngày trong tuần/qua đêm và giao dịch tin tức

 • Phí được hoàn lại 100% một lần sau khi vượt qua Evaluation và Level 1 của vòng Live Trading

 • Giấy phép nền tảng miễn phí

 • Thử thách lên tới 90 ngày

2

Live Trading (Kế hoạch nâng cấp)

 • Tài khoản Live vốn thực

 • Lợi nhuận rút mỗi level

 • Lợi nhuận tích lũy lên đến $9,275

3

The Trading Pit Champion

 • Ngành quản lý tài sản

 • Chứng chỉ ngành

 • Ngành quỹ phòng hộ

1

Giai đoạn Evaluation

 • Được phép mở lệnh các ngày trong tuần/qua đêm và giao dịch tin tức

 • Phí được hoàn lại 100% một lần sau khi vượt qua Evaluation và Level 1 của vòng Live Trading

 • Giấy phép nền tảng miễn phí

 • Thử thách lên tới 90 ngày

2

Live Trading (Scaling Plan)

 • Tài khoản Live vốn thực

 • Lợi nhuận rút mỗi level

 • Lợi nhuận tích lũy lên đến $102,900

3

Trading Pit Champions

 • Ngành quản lý tài sản

 • Chứng chỉ ngành

 • Ngành quỹ phòng hộ

1

Giai đoạn Evaluation

 • Được phép mở lệnh các ngày trong tuần/qua đêm và giao dịch tin tức

 • Phí được hoàn lại 100% một lần sau khi vượt qua Evaluation và Level 1 của vòng Live Trading

 • Giấy phép nền tảng miễn phí

 • Thử thách lên tới 90 ngày

2

Live Trading (Scaling Plan)

 • Tài khoản Live vốn thực

 • Lợi nhuận rút mỗi level

 • Lợi nhuận tích lũy lên đến $102,900

3

The Trading Pit Champion

 • Ngành quản lý tài sản

 • Chứng chỉ ngành

 • Ngành quỹ phòng hộ

1

Giai đoạn Evaluation

 • Được phép mở lệnh các ngày trong tuần/qua đêm và giao dịch tin tức

 • Phí được hoàn lại 100% một lần sau khi vượt qua Evaluation và Level 1 của vòng Live Trading

 • Giấy phép nền tảng miễn phí

 • Thử thách lên tới 90 ngày

2

Live Trading (Scaling Plan)

 • Tài khoản Live vốn thực

 • Lợi nhuận rút mỗi level

 • Lợi nhuận tích lũy lên đến $120,050

3

The Trading Pit Champion

 • Ngành quản lý tài sản

 • Chứng chỉ ngành

 • Ngành quỹ phòng hộ

Các Quy Định Của Hợp Đồng Tương Lai
 • Không được vượt quá giới hạn thua lỗ hàng ngày
 • Không được vượt quá mức sụt giảm tối đa kéo theo (maximum trailing drawdown)
 • Không được vượt quá 50% mức lợi nhuận trong 1 ngày
 • Hoàn thành số ngày giao dịch tối thiểu như yêu cầu
 • Không được giao dịch Arbitrage
 • Không được giao dịch dựa trên sự lỗi giá
Xem Kế Hoạch nâng cấp

Cách tính lợi nhuận

Lợi nhuận TTP tính dựa trên mô phỏng số tiền mà bạn chọn thử thách
Điều đó cho phép bạn phân tích những số liệu ở thời điểm thực tế

Chọn một thử thách
Hợp đồng
Lợi nhuận mục tiêu
Sụt giảm tối đa
Rủi ro của chúng tôi nếu bạn vi phạm

Cấp độ

Lựa chọn hợp đồng thử thách tương lai

Quy tắc giao dịch đơn giản, dễ hiểu. Chứng minh kỹ năng giao dịch và kỷ luật của bạn. Vượt qua thử thách và bạn đã vào vòng trong.

Lite

Số dư tài khoản thử thách: $10,000


$99

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $1,000 (Giai đoạn 1)
 • Thời gian thử thách
  30 Ngày
 • Thời gian giao dịch tối thiểu
  10 Ngày
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 5 Micros
 • Sụt giảm hàng ngày
  $100
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  $500
  (Closed Trades)

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  -
 • Sụt giảm hàng ngày
  -
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  -

 • Chia sẻ lợi nhuận
  50%/50%
 • Vốn tăng trưởng tối đa
  $9,275

 • Bao gồm những gì
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá trị $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá trị $55)
  -
 • Squawkbox (Giá trị $99)
  Miễn phí
 • Quantower License (Giá trị $100)
  Miễn phí
 • Atas License (Giá trị $69)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá trị $79)
  -
 • Exchanges
  CME

 • Rithmic License (Giá trị $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • +30 Days
  $70
 • +60 Days
  $120
 • Cài đặt lại
  $39
 • Gia hạn
  $99

Standard

Số dư tài khoản thử thách: $150,000


$169

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $7,500 (Giai đoạn 1)
 • Thời gian thử thách
  30 Ngày
 • Thời gian giao dịch tối thiểu
  15 Ngày
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 50 Micros / 5 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  -
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  $3,000
  (Open Trades)

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  -
 • Sụt giảm hàng ngày
  -
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  -

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60%/40%
 • Vốn tăng trưởng tối đa
  $102,900

 • Bao gồm những gì
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá trị $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá trị $55)
  Miễn phí
 • Squawkbox (Giá trị $99)
  Miễn phí
 • Quantower License (Giá trị $100)
  Miễn phí
 • Atas License (Giá trị $69)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá trị $79)
 • Exchanges
  CME, CBOT, COMEX, NYMEX
 • EUREX Exchange

 • Rithmic License (Giá trị $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • +30 Days
  $120
 • +60 Days
  $205
 • Cài đặt lại
  $50
 • Gia hạn
  $169
Phổ biến nhất

Executive

Số dư tài khoản thử thách: $150,000


$349

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $3,000 (Giai đoạn 1)
  $3,000 (Giai đoạn 2)
 • Thời gian thử thách
  30 Ngày (Total in Both Phases)
 • Thời gian giao dịch tối thiểu
  7 Ngày (Per Phase)
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 50 Micros / 5 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $2,500
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  $3,500
  (Open Trades)

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  50 Micros / 5 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $1,000
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  $3,500
  (Open Trades)

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60%/40%
 • Vốn tăng trưởng tối đa
  $102,900

 • Bao gồm những gì
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá trị $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá trị $55)
  Miễn phí
 • Squawkbox (Giá trị $99)
  Miễn phí
 • Quantower License (Giá trị $100)
  Miễn phí
 • Atas License (Giá trị $69)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá trị $79)
 • Exchanges
  CME, CBOT, COMEX, NYMEX
 • EUREX Exchange

 • Rithmic License (Giá trị $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • +30 Days
  $250
 • +60 Days
  $420
 • Cài đặt lại
  $105
 • Gia hạn
  $349

VIP

Số dư tài khoản thử thách: $250,000


$599

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $3,000 (Giai đoạn 1)
  $3,000 (Giai đoạn 2)
 • Thời gian thử thách
  60 Ngày (Total in Both Phases)
 • Thời gian giao dịch tối thiểu
  5 Ngày (Per Phase)
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 100 Micros / 10 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $2,500
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  $5,000
  (Closed Trades)

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  100 Micros / 10 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $1,000
 • Sụt giảm tối đa kéo theo (Max Trailing Drawdown)
  $5,000
  (Closed Trades)

 • Chia sẻ lợi nhuận
  70%/30%
 • Vốn tăng trưởng tối đa
  $120,050

 • Bao gồm những gì
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá trị $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá trị $55)
  Miễn phí
 • Squawkbox (Giá trị $99)
  Miễn phí
 • Quantower License (Giá trị $100)
  Miễn phí
 • Atas License (Giá trị $69)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá trị $79)
 • Exchanges
  CME, CBOT, COMEX, NYMEX
 • EUREX Exchange

 • Rithmic License (Giá trị $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • +30 Days
  $420
 • +60 Days
  -
 • Cài đặt lại
  $199
 • Gia hạn
  $599

Hãy bắt đầu công việc của bạn
Trong 3 bước

1. Đăng ký

Đăng nhập vào thử thách

2. Đánh giá

Hoàn thành thử thách thành công

3. Đối tác giao dịch Live

Ký hợp đồng và trở thành đối tác giao dịch của The Trading Pit

Kế hoạch nâng cấp Hợp đồng tương lai

Với chúng tôi, tài khoản của bạn sẽ không đứng yên một chỗ. Bạn nâng cấp quy mô thông qua các giai đoạn. Tài khoản của bạn nâng cấp quy mô nhanh như thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào bạn. Nâng cấp quy mô có thể được chia sẽ tới 70% lợi nhuận ở mọi cấp độ.

CÁC CẤP ĐỘ

HỢP ĐỒNG

MICRO

LỢI NHUẬN CẦN ĐẠT

MỨC SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

MỨC SỤT GIẢM TỐI ĐA

% CHIA SẼ LỢI NHUẬN CHO TRADER

THANH TOÁN CHO TRADER MỖI KHI ĐẠT ĐƯỢC LỢI NHUẬN $

Cấp độ 1

5

$250

$100

$300

50%

$125

Cấp độ 2

7

$400

$100

$300

50%

$200

Cấp độ 3

10

$600

$100

$300

50%

$300

Cấp độ 4

15

$800

$250

$750

50%

$400

Cấp độ 5

20

$1,000

$250

$750

50%

$500

Cấp độ 6

25

$1,500

$250

$750

50%

$750

Cấp độ 7

30

$2,000

$500

$1000

50%

$1,000

Cấp độ 8

35

$3,000

$500

$1000

50%

$1,500

Cấp độ 9

40

$4,000

$750

$2000

50%

$2,000

Cấp độ 10

50

$5,000

$750

$2000

50%

$2,500

CÁC CẤP ĐỘ

HỢP ĐỒNG

MICRO/STANDARD

LỢI NHUẬN CẦN ĐẠT

MỨC SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

MỨC SỤT GIẢM TỐI ĐA

% CHIA SẼ LỢI NHUẬN CHO TRADER

THANH TOÁN CHO TRADER MỖI KHI ĐẠT ĐƯỢC LỢI NHUẬN $

Cấp độ 1

30/3

$1,500

$500

$2,000

60%

$900

Cấp độ 2

30/3

$3,000

$500

$2,500

60%

$1,800

Cấp độ 3

50/5

$5,000

$750

$3,000

60%

$3,000

Cấp độ 4

70/7

$7,000

$1,000

$4,000

60%

$4,200

Cấp độ 5

100/10

$10,000

$1,500

$5,000

60%

$6,000

Cấp độ 6

100/15

$15,000

$1,500

$5,000

60%

$9,000

Cấp độ 7

100/20

$20,000

$2,000

$5,000

60%

$12,000

Cấp độ 8

100/25

$25,000

$2,000

$7,500

60%

$15,000

Cấp độ 9

100/35

$35,000

$2,500

$10,000

60%

$21,000

Cấp độ 10

100/50

$50,000

$2,500

$15,000

60%

$30,000

CÁC CẤP ĐỘ

HỢP ĐỒNG

MICRO/STANDARD

LỢI NHUẬN CẦN ĐẠT

MỨC SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

MỨC SỤT GIẢM ĐỐI TA

% CHIA SẼ LỢI NHUẬN CHO TRADER

THANH TOÁN CHO TRADER MỖI KHI ĐẠT ĐƯỢC LỢI NHUẬN $

Cấp độ 1

30/3

$1,500

$750

$2,000

60%

$900

Cấp độ 2

30/3

$3,000

$750

$2,500

60%

$1,800

Cấp độ 3

50/5

$5,000

$750

$3,000

60%

$3,000

Cấp độ 4

70/7

$7,000

$1,000

$4,000

60%

$4,200

Cấp độ 5

100/10

$10,000

$1,500

$5,000

60%

$6,000

Cấp độ 6

100/15

$15,000

$1,500

$5,000

60%

$9,000

Cấp độ 7

100/20

$20,000

$2,000

$5,000

60%

$12,000

Cấp độ 8

100/25

$25,000

$2,000

$7,500

60%

$15,000

Cấp độ 9

100/35

$35,000

$2,500

$10,000

60%

$21,000

Cấp độ 10

100/50

$50,000

$2,500

$15,000

60%

$30,000

CÁC CẤP ĐỘ

HỢP ĐỒNG

MICRO/STANDARD

LỢI NHUẬN CẦN ĐẠT

MỨC SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

MỨC SỤT GIẢM TỐI ĐA

% CHIA SẼ LỢI NHUẬN CHO TRADER

THANH TOÁN CHO TRADER MỖI KHI ĐẠT ĐƯỢC LỢI NHUẬN $

Cấp độ 1

50/5

$1,500

$1,000

$3,000

70%

$1,050

Cấp độ 2

50/5

$3,000

$1,000

$3,000

70%

$2,100

Cấp độ 3

50/5

$5,000

$1,000

$3,000

70%

$3,500

Cấp độ 4

70/7

$7,000

$1,000

$4,000

70%

$4,900

Cấp độ 5

100/10

$10,000

$1,500

$5,000

70%

$7,000

Cấp độ 6

100/15

$15,000

$1,500

$5,000

70%

$10,500

Cấp độ 7

100/20

$20,000

$2,000

$5,000

70%

$14,000

Cấp độ 8

100/25

$25,000

$2,000

$7,500

70%

$17,500

Cấp độ 9

100/35

$35,000

$2,500

$10,000

70%

$24,500

Cấp độ 10

100/50

$50,000

$2,500

$15,000

70%

$35,000

Thông qua kế hoạch nâng cấp, bạn có thể thấy số lượng hợp đồng mà bạn có thể giao dịch đồng thời ở mỗi cấp độ cùng với các mức rút tiền tương ứng. Khi bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận, bạn được thanh toán ngay lập tức và nâng cấp số vốn, chúng tôi tin tưởng giao cho bạn nhiều hợp đồng hơn và mức mức sụt giảm lớn hơn.

Ví dụ:

Bạn vượt qua Thử thách Executive của chúng tôi và được thăng cấp lên kế hoạch Nâng cấp Executive của chúng tôi (60% - 40%). Ở Cấp độ 1, số tiền ký quỹ của bạn cho phép bạn giao dịch tối đa 2 hợp đồng standard hoặc 20 hợp đồng micro. Sau khi bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận 1500 đô la, bạn sẽ được thanh toán phần lợi nhuận 900 đô la của mình ngay lập tức. Bạn cũng sẽ được cung cấp một tài khoản Cấp độ 2 mang đến cho bạn nhiều hợp đồng hơn để giao dịch và mức Sụt giảm tối đa lớn hơn.

Nếu vì bất kỳ lý do gì mà bạn vi phạm tài khoản của mình bằng cách chạm đến giới hạn sụt giảm, tài khoản của bạn sẽ bị đóng và The Trading Pit sẽ phải bù đắp khoản lỗ trên tài khoản thực của bạn.

Dữ LIệU THị TRườNG CủA HợP ĐồNG TươNG LAI

Chi phí dữ liệu mỗi tháng

Sàn giao dịch sẽ tính phí dữ liệu trực tiếp cho người giao dịch hàng tháng. Sau khi vượt qua thử thách và kích hoạt tài khoản của bạn, phí sẽ bắt đầu và lặp lại mỗi tháng. Do đó, để tham gia vào thị trường tương lai, các nhà giao dịch phải chịu trách nhiệm đối với các khoản phí dữ liệu thị trường liên quan.

Giá dưới đây được bao gồm trong giá sản phẩm dành cho khách hàng Thử thách (mỗi thử thách).

Các khoản phí này sẽ chỉ được áp dụng bởi những khách hàng có gói Môi trường Trực tiếp/Mở rộng.

Phí đăng nhập hàng tháng

Phí đăng nhập User hàng tháng của Rithmic - $35

Bảng phí dữ liệu hàng tháng của Rithmic
EUREX - €20.00
CME ONLY - $13.00
COMEX ONLY - $13.00
NYMEX ONLY - $13.00
CBOT ONLY - $13.00
CME BUNDLE - $37.50

Danh sách đầy đủ công cụ (PDF) cho các sản phẩm CME và EUREX bao gồm thông số kỹ thuật hợp đồng, giờ giao dịch, hoa hồng và phí.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Hợp đồng cho những sản phẩm (đặc biệt là hàng hóa hoặc cổ phần) được mua với giá đã thỏa thuận nhưng được giao và thanh toán sau.

 • Tính linh hoạt: Các nhà giao dịch tự doanh có thể giao dịch các sản phẩm và thị trường tài chính, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai, quyền chọn, tiền tệ và hàng hóa. Nó cho phép họ tận dụng lợi thế và đa dạng hóa các chiến lược giao dịch của họ.

 • Định hướng khuyến khích: Bởi vì các nhà giao dịch đang giao dịch bằng vốn của công ty, nên việc khuyến khích họ là mục tiêu của công ty. Hơn nữa, điều đó sẽ dẫn đến một môi trường giao dịch hợp tác và hiệu quả hơn, từ đó các nhà giao dịch có động lực để tạo ra lợi nhuận cho công ty.

 • Giao dịch chuyên nghiệp: Các công ty tự doanh thường hợp tác với các nhà giao dịch có kinh nghiệm với sự hiểu biết về thị trường tài chính và các kỹ năng cần thiết để thực hiện các giao dịch có lợi nhuận. Chuyên môn này có thể giúp công ty tạo ra lợi nhuận nhất quán theo thời gian.

 • Quản lý rủi ro: Các công ty giao dịch tự doanh thường có hệ thống quản lý rủi ro chặc chẽ (Sự đánh giá) và kiểm soát mức độ rủi ro. Do đó, điều này giúp bảo vệ vốn của công ty và ngăn ngừa tổn thất đáng kể.

 • Tiềm năng tạo ra nguồn tiền lớn: Các nhà giao dịch tự doanh có khả năng kiếm được lợi nhuận đáng kể thông qua các hoạt động giao dịch của họ, đây có thể là động lực lớn cho những người quan tâm đến sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính.

Kết quả là quyền lợi của nhà giao dịch được bảo vệ và nhà giao dịch được hỗ trợ công nghệ tiên tiến để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. Ngoài ra, các nhà giao dịch giữ phần trăm lợi nhuận cao, trong khi công ty tự doanh cung cấp tài khoản thực và vốn để giao dịch.

Tại The Trading Pit, chúng tôi đã thiết kế một hệ thống theo đó các nhà giao dịch tài năng từ mọi tầng lớp xã hội có thể hợp tác với chúng tôi và giao dịch trên các tài khoản giao dịch được cấp vốn đầy đủ, sau khi vượt qua một trong các Thử thách giao dịch của chúng tôi. Với hệ thống này thì rủi ro duy nhất mà Đối tác của chúng tôi gặp phải chỉ là mất khoản phí Thử thách giao dịch ban đầu của họ.

Chúng tôi cũng đã tạo ra một hệ thống nâng cấp công bằng và không có giới hạn. Nếu bạn có tài năng để đạt được mục tiêu của bạn. Chúng tôi tin tưởng vào việc cung cấp cho bạn các công cụ để tạo dựng sự nghiệp giao dịch thành công và chúng tôi sẽ không cản trở bạn