Đối Tác Phát Triển Của Bạn

Tham Gia Cùng The Trading Pit

Đăng ký

Chọn Thử Thách Hợp Đồng Tương Lai Của Bạn

MICRO

CHALLENGE ACCOUNT BALANCE: $10,000

99,00 €

Trả phí một lần duy nhất

PHỔ BIẾN NHẤT

PRO

CHALLENGE ACCOUNT BALANCE: $150,000

349,00 €

Trả phí một lần duy nhất

EXPERT

CHALLENGE ACCOUNT BALANCE: $150,000

499,00 €

Trả phí một lần duy nhất

Hoàn trả toàn bộ khoản phí ban đầu cùng với Khoản lợi nhuận của bạn!
Chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn khoản phí ban đầu khi bạn hoàn thành một trong các Thử thách và vượt qua Mức 1 trong Kế hoạch nâng cấp vốn của chúng tôi. Chúng tôi không thay thế việc đặt lại; chúng tôi thay thế chi phí ban đầu của bạn!

Kế Hoạch Nâng Cấp Vốn Với Hợp Đồng Tương Lai

Xem chi tiết kế hoạch nâng cấp vốn của chúng tôi

MỨC

HỢP ĐỒNG

MỤC TIÊU

LỢI NHUẬN CHIA SẺ

70% - 30%

MỨC GIẢM TÀI KHOẢN TỐI ĐA TRONG NGÀY

MỨC GIẢM TÀI KHOẢN TỐI ĐA

1

20/2 hợp đồng

$1,500

$1,050 Trader/ $450 TTP

$500

$2,000

2

30/3 hợp đồng

$3,000

$2,100 Trader/ $900 TTP

$500

$2,500

3

50/5 hợp đồng

$5,000

$3,500 Trader/ $1,500 TTP

$750

$3,000

4

70/7 hợp đồng

$7,000

$4,900 Trader/ $2,100 TTP

$1,000

$4,000

5

100/10 hợp đồng

$10,000

$7,000 Trader/ $3,000 TTP

$1,500

$5,000

6

100/15 hợp đồng

$15,000

$10,500 Trader/ $4,500 TTP

$1,500

$5,000

7

100/20 hợp đồng

$20,000

$14,000 Trader/ $6,000 TTP

$2,000

$5,000

8

100/25 hợp đồng

$25,000

$17,500 Trader/ $7,500 TTP

$2,000

$7,500

9

100/35 hợp đồng

$35,000

$24,500 Trader/ $10,500 TTP

$2,500

$10,000

10

100/50 hợp đồng

$50,000

$35,000 Trader/ $15,000 TTP

$2,500

$15,000

MỨC

HỢP ĐỒNG

MỤC TIÊU

LỢI NHUẬN CHIA SẺ

60% - 40%

MỨC GIẢM TÀI KHOẢN TỐI ĐA TRONG NGÀY

MỨC GIẢM TÀI KHOẢN TỐI ĐA

1

20/2 hợp đồng

$1,500

$900 Trader/ $600 TTP

$500

$2,000

2

30/3 hợp đồng

$3,000

$1,800 Trader/ $1,200 TTP

$500

$2,500

3

50/5 hợp đồng

$5,000

$3,000 Trader/ $2,000 TTP

$750

$3,000

4

70/7 hợp đồng

$7,000

$4,200 Trader/ $2,800 TTP

$1,000

$4,000

5

100/10 hợp đồng

$10,000

$6,000 Trader/ $4,000 TTP

$1,500

$5,000

6

100/15 hợp đồng

$15,000

$9,000 Trader/ $6,000 TTP

$1,500

$5,000

7

100/20 hợp đồng

$20,000

$12,000 Trader/ $8,000 TTP

$2,000

$5,000

8

100/25 hợp đồng

$25,000

$15,000 Trader/ $10,000 TTP

$2,000

$7,500

9

100/35 hợp đồng

$35,000

$21,000 Trader/ $14,000 TTP

$2,500

$10,000

10

100/50 hợp đồng

$50,000

$30,000 Trader/ $20,000 TTP

$2,500

$15,000

LEVEL

CONTRACTS

TARGET

PROFIT SHARE

50% - 50%

DAILY MAX

DRAWDOWN

MAX

DRAWDOWN

1

5 micros

$250

$125 Trader/ $125 TTP

$100

$300

2

7 micros

$400

$200 Trader/ $200 TTP

$100

$300

3

10 micros

$5,000

$300 Trader/ $300 TTP

$100

$300

4

15 micros

$7,000

$400 Trader/ $400 TTP

$250

$1000

5

20 micros

$10,000

$500 Trader/ $500 TTP

$250

$1000

6

25 micros

$15,000

$750 Trader/ $750 TTP

$250

$1000

7

30 micros

$20,000

$1,000 Trader/ $1,000 TTP

$500

$2000

8

35 micros

$25,000

$1,500 Trader/ $1,500 TTP

$500

$2000

9

40 micros

$35,000

$2,000 Trader/ $2,000 TTP

$750

$3000

10

50 micros

$50,000

$2,500 Trader/ $2,500 TTP

$750

$3000

Thông qua kế hoạch nâng cấp vốn, bạn có thể thấy có bao nhiêu hợp đồng bạn có thể giao dịch đồng thời ở mỗi mức cùng với các giới hạn mức giảm tài khoản. Khi bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận, được thanh toán ngay lập tức và mở rộng quy mô, chúng tôi tin bạn sẽ có nhiều hợp đồng hơn và giới hạn mức giảm tài khoản lớn hơn.

Ví dụ:

Bạn vượt qua Thử Thách Chuyên Gia của chúng tôi và được thăng hạng lên kế hoạch mở cấp vốn Chuyên Gia của chúng tôi (70% - 30%). Ở Cấp độ 1, số tiền ký quỹ nhất định của bạn cho phép bạn giao dịch tối đa 2 hợp đồng tiêu chuẩn hoặc 20 hợp đồng micro. Sau khi bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận $1500, bạn sẽ được thanh toán phần lợi nhuận $1050 của mình ngay lập tức. Bạn cũng sẽ được cung cấp một tài khoản Mức 2 mang đến cho bạn nhiều hợp đồng hơn để giao dịch và mức giảm tài khoản lớn hơn.

Nếu vì bất kỳ lý do gì mà bạn vi phạm tài khoản của mình khi đạt đến giới hạn mức giảm tài khoản, tài khoản của bạn sẽ bị đóng và The Trading Pit sẽ xử lý khoản lỗ trên tài khoản thực của bạn.

Rủi Ro Của Chúng Tôi

Xem các mức đầu tư của chúng tôi đối với bạn

LEVEL

TRADER INCOME

CUMULATIVE (70%)

TTP INCOME

CUMULATIVE (30%)

MAX

DRAWDOWN

RISK FOR TTP

Level 1

$0

$0

$2,000

-$2,000

Level 2

$1,050

$450

$2,500

-$2,125

Level 3

$3,150

$1,350

$3,000

-$1,875

Level 4

$6,650

$2,850

$4,000

-$1,625

Level 5

$11,550

$4,950

$5,000

-$875

Level 6

$18,550

$7,950

$5,000

$1,625

Level 7

$29,050

$12,450

$5,000

$5,375

Level 8

$43,050

$18,450

$7,500

$7,875

Level 9

$60,550

$25,950

$10,000

$11,625

Level 10

$85,050

$36,450

$15,000

$15,375

LEVEL

TRADER INCOME

CUMULATIVE (60%)

TTP INCOME

CUMULATIVE (40%)

MAX

DRAWDOWN

RISK FOR TTP

Level 1

$0

$0

$2,000

-$2,000

Level 2

$900

$600

$2,500

-$1,975

Level 3

$2,700

$1,800

$3,000

-$1,425

Level 4

$5,700

$3,800

$4,000

-$675

Level 5

$9,900

$6,600

$5,000

$775

Level 6

$15,900

$10,600

$5,000

$4,275

Level 7

$24,900

$16,600

$5,000

$9,525

Level 8

$36,900

$24,600

$7,500

$14,025

Level 9

$51,900

$34,600

$10,000

$20,275

Level 10

$72,900

$48,600

$15,000

$27,525

LEVEL

TRADER INCOME

CUMULATIVE (50%)

TTP INCOME

CUMULATIVE (50%)

MAX

DRAWDOWN

RISK FOR TTP

Level 1

$0

$0

$300

-$300

Level 2

$125

$125

$300

-$175

Level 3

$325

$200

$300

$25

Level 4

$625

$300

$1000

-$375

Level 5

$1,025

$400

$1000

$25

Level 6

$1,525

$500

$1000

$525

Level 7

$2,275

$750

$2000

$275

Level 8

$3,275

$1,000

$2000

$1,275

Level 9

$4,775

$1,500

$3000

$1,775

Level 10

$6,775

$2,000

$3000

$3,775

 • Chúng tôi cấp vốn và hỗ trợ chưa từng có trong tiền lệ cho các nhà giao dịch của chúng tôi.
 • Sau khi trả một khoản phí đăng ký không đáng kể và vượt qua một thử thách đơn giản, bạn có thể giao dịch bằng tiền của chúng tôi ở bất kỳ giai đoạn nào trong hành trình.
 • Khả năng tiến lên cấp độ tiếp theo và giao dịch nhiều hợp đồng hơn tùy thuộc vào chính bạn. Bạn sẽ giao dịch theo tốc độ của riêng mình và học hỏi và phát triển qua mỗi giai đoạn. Tiến lên hay giữ nguyên vị trí hiện tại, điều đó hoàn toàn nằm ở quyết định của bạn.
 • Không có giới hạn cho việc bạn có thể phát triển nhanh như thế nào và tài năng có thể giúp bạn thành công đến đâu. Nếu đạt được mục tiêu của mình, bạn có thể tiếp tục giao dịch và sức mua của bạn sẽ tăng lên khi vượt qua các thử thách.

Làm thế nào để trở thành Đối Tác

01

Đăng ký

02

Thể hiện kỹ năng giao dịch của bạn với tư cách là một prop trader

Vượt qua các thử thách giao dịch

Những Lý Do Bạn Nên Tham Gia Cùng Chúng Tôi

 • Tốt Nhất
  Hỗ Trợ
 • Minh bạch
 • Được thành lập bởi
  chuyên gia giao dịch
 • Tiên tiến
  công nghệ
 • Truy Cập Vào
  Giao Dịch Thực
  Chuyên Nghiệp
 • Đơn Giản & Rõ Ràng
  Quy Định

Hợp đồng tương lai là gì

Hợp đồng tương lai về cơ bản là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý để mua hoặc bán một tài sản vào một ngày cụ thể trong tương lai.

Giá và khối lượng của hợp đồng được xác định theo thỏa thuận và hầu hết những người tham gia thị trường này là nhà sản xuất thương mại và người tiêu dùng.

Các nhà đầu tư cũng tham gia vào thị trường hợp đồng tương lai bằng cách đầu cơ giá của một sản phẩm trong tương lai và kiếm lời từ sự thay đổi giá mà không thực sự sở hữu sản phẩm cơ bản.

Quy định của The Trading Pit

Nguyên tắc đơn giản

 • Không vượt quá giới hạn lỗ trong ngày.
 • Không vượt quá mức sụt giảm tài khoản tối đa.
 • Ngày có lợi nhuận lớn nhất không được vượt quá 50% mục tiêu lợi nhuận.
 • Giao dịch tối thiểu 7 ngày.

Phí dữ liệu thị trường hợp đồng tương lai hàng tháng

Phí dữ liệu thị trường

Phí dữ liệu là một khoản phí cố định mà sàn giao dịch tính trực tiếp cho nhà giao dịch. Phí dữ liệu được tính theo tháng. Do đó, để tham gia vào thị trường tương lai, các nhà giao dịch cần hiểu được trách nhiệm thanh toán các khoản phí dữ liệu thị trường liên quan để tạo thuận lợi cho giao dịch hợp đồng tương lai.

Phí đăng nhập hàng tháng

Phí đăng nhập hàng tháng của người dùng Rithmic - $ 25,00

Phí dữ liệu thị trường hàng tháng cho Rithmic

EUREX- € 20,00

CHỈ CME - $ 12,00

CHỈ COMEX - $ 12,00

CHỈ NYMEX - $ 12,00

CHỈ CBOT - $ 12,00

CME BUNDLE - $ 35,00

Danh sách đầy đủ công cụ (PDF) cho các sản phẩm của CME và EUREX bao gồm thông số kỹ thuật hợp đồng, giờ giao dịch, hoa hồng và phí.