The Trading Pit Podcasts

Your All-Inclusive Learning Sequence

An inspiring and entertaining blend of professional insights that cover all aspects of trading, investing, personal development, trading psychology, regulations, and much more.

Listen to our mentors and partners as they discuss their field of expertise-helping you grow and become a better trader with new episodes each week.

Subscribe to the show:

Francis Perreault
28 tháng 9 2023

Phỏng vấn giao dịch từ Dubai: Chiến thắng trị giá 99 nghìn đô la của Francis với The Trading Pit

Trong tập podcast hấp dẫn này, Chris Radecker và Youssef Galal đã làm sáng tỏ Hành trình giao dịch ly kỳ của Francis. Từ việc bị thu hút bởi giao dịch đến việc tập trung vào cặp USDJPY, các chiến lược đáng chú ý của Francis đã đạt đến đỉnh điểm với khoản thanh toán đáng kinh ngạc là 99 nghìn đô la.

Hãy đi sâu vào để khám phá chính những chiến lược đã tạo nên sự khác biệt của anh ấy, cam kết quyết liệt của anh ấy đối với việc quản lý rủi ro và tài khoản của anh ấy với The Trading Pit. Cần thiết cho bất cứ ai quan tâm đến hiểu biết giao dịch!

Oliver Klemm
16 tháng 5 2023

Phỏng vấn: Oliver Klemm & Thomas Heyden

Oliver đã cung cấp một số thông tin chi tiết tuyệt vời về tất cả các loại vấn đề xung quanh giao dịch, từ kế hoạch giao dịch, đến chiến lược, cho đến những việc cần làm khi có sự cố xảy ra. Lời khuyên của anh ấy dành cho các nhà giao dịch mới cũng rất hữu ích!

Phần giới thiệu tuyệt vời về các chiến lược giao dịch, cuộc phỏng vấn của Oliver là điều mà mọi nhà giao dịch nên xem!

Jonathan Walden
16 tháng 5 2023

Phỏng vấn CEO Jonathan Walden và người sáng lập Rithmic

Giám đốc điều hành Christoph Radecker của chúng tôi gần đây đã có cơ hội ngồi và trò chuyện với Jonathan Walden, một nhà đổi mới thực sự trong lĩnh vực giao dịch điện tử.

Walden, Giám đốc điều hành và người sáng lập Rithmic, đã dành thời gian để nói về giao dịch, công nghệ và cách ngành này có thể trông như thế nào trong tương lai.

Dành ra 60 phút và lắng nghe một người tiên phong chân chính, bạn sẽ không hối tiếc.

Paris Orfanidis
16 tháng 5 2023

Phỏng vấn Paris Orfanidis

Một cái nhìn sâu sắc tuyệt vời về công việc của một nhà giao dịch hàng đầu, đó là một cuộc phỏng vấn không thể bỏ qua!