1.      Chính sách Cookies

 

Các định nghĩa

(a) "Chúng tôi", "của chúng tôi" và "chúng tôi" đề cập đến trang web này hoặc nhà điều hành (bao gồm cả nhân viên và/hoặc quản lý của công ty). "Công ty" có nghĩa là The Trading Pit Challenge GmbH, có trụ sở tại 9490 Vaduz, Liechtenstein, Heiligkreuz 6. "Bạn" có nghĩa là bạn, khách truy cập hoặc khách hàng. Trang web này có nghĩa là www.thetradingpit.com

(b) Trang web này sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để phân biệt bạn với những người dùng khác. Bằng cách sử dụng cookie, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn và cải thiện trang web của chúng tôi bằng cách hiểu rõ hơn cách bạn sử dụng nó. Vui lòng đọc kỹ Chính sách cookie này và đảm bảo rằng bạn hiểu nó. Bạn sẽ được coi là đã chấp nhận Chính sách cookie của chúng tôi nếu bạn nhấp vào nút "Chấp nhận" trên Biểu ngữ cookie của chúng tôi hoặc nếu bạn đã chọn các tùy chọn cookie ưa thích của mình và nhấn nút "Tiếp theo". Nếu bạn không đồng ý với chính sách cookie của chúng tôi, vui lòng ngừng sử dụng trang web này ngay lập tức.

(c) Khi bạn truy cập hoặc tương tác với các trang web, dịch vụ, ứng dụng, công cụ hoặc tin nhắn của chúng tôi, chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi có thể sử dụng cookie, bọ web và các công nghệ tương tự khác để lưu trữ thông tin nhằm cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn, nhanh hơn và an toàn hơn và cho mục đích quảng cáo. Chúng tôi sử dụng "cookies" để thu thập thông tin về bạn và các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookie là một phần dữ liệu nhỏ mà trang web của chúng tôi lưu trữ trên máy tính của bạn và truy xuất mỗi khi bạn truy cập để chúng tôi có thể hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

(d) Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi, bao gồm:

-        Bạn vẫn đăng nhập;

-        Hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi;

-        Cung cấp thông tin liên quan dựa trên tiêu chí tìm kiếm của bạn.

(e) Có một số loại cookie khác nhau, nhưng trang web của chúng tôi sử dụng chúng cho các mục đích sau:

-        Chức năng - Chúng tôi sử dụng các cookie này để có thể nhận ra bạn trên trang web của chúng tôi và ghi nhớ các cài đặt đã chọn trước đó của bạn. Chúng bao gồm, ví dụ, ngôn ngữ và vị trí ưa thích của bạn. Một hỗn hợp cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba được sử dụng;

-        Quảng cáo - Chúng tôi sử dụng những cookie này để thu thập thông tin về lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi, nội dung bạn đã xem, các liên kết bạn đã theo dõi và thông tin về trình duyệt, thiết bị và địa chỉ IP của bạn. Đôi khi chúng tôi chia sẻ một số khía cạnh hạn chế của thông tin này với các bên thứ ba vì mục đích quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu trực tuyến được thu thập thông qua cookie với các đối tác quảng cáo của mình. Điều này có nghĩa là khi bạn truy cập một trang web khác, bạn có thể được hiển thị các quảng cáo dựa trên hành vi duyệt web của bạn trên trang web của chúng tôi.

(f) Nếu bạn không muốn chúng tôi cài đặt cookie trên máy tính của bạn cho những mục đích này, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt Internet của mình để từ chối cookie.

(g) Chúng tôi khuyên bạn không nên tắt cookie, nếu không bạn sẽ không thể sử dụng nhiều dịch vụ trên Trang web. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn tiếp tục duyệt trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo Chính sách cookie này.

2.      Bằng lòng

(a) Trước khi cookie được đặt trên máy tính hoặc thiết bị của bạn, bạn sẽ thấy một biểu ngữ yêu cầu bạn đồng ý đặt các cookie này. Bằng cách đồng ý với việc đặt cookie, bạn cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm và dịch vụ tốt nhất có thể. Bạn có thể từ chối đặt cookie trừ khi chúng thực sự cần thiết; tuy nhiên, nếu bạn làm như vậy, một số tính năng nhất định của trang web này có thể không hoạt động đầy đủ hoặc như dự kiến. Bạn sẽ có tùy chọn cho phép và/hoặc từ chối các danh mục cookie khác nhau mà chúng tôi sử dụng.

(b) Ngoài các tùy chọn kiểm soát do chúng tôi cung cấp, bạn có thể bật hoặc tắt cookie trong trình duyệt Internet của mình. Hầu hết 4 trình duyệt Internet cũng cho phép bạn chọn tắt tất cả cookie hay chỉ cookie của bên thứ ba. Theo mặc định, hầu hết các trình duyệt Internet đều chấp nhận cookie, nhưng điều này có thể thay đổi được. Để biết thêm chi tiết, hãy xem menu Trợ giúp của trình duyệt Internet hoặc tài liệu của thiết bị.

(c) Xem các liên kết sau để biết hướng dẫn về cách kiểm soát cookie trong tất cả các trình duyệt chính:

-        Google Chrome;

-        Microsoft Internet Explorer;

-        Microsoft Edge (Xin lưu ý rằng không có hướng dẫn cụ thể tại thời điểm này nhưng bộ phận hỗ trợ của Microsoft sẽ có thể hỗ trợ);

-        Safari (macOS);

-        Safari (iOS);

- Mozilla Firefox; Và

-        Android (Vui lòng tham khảo tài liệu dành cho thiết bị của bạn để biết các trình duyệt riêng của nhà sản xuất).

3.      Các thay đổi đối với Chính sách cookie này

(a) Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Cookie này bất kỳ lúc nào. Những thay đổi như vậy sẽ ràng buộc bạn trong lần đầu tiên bạn sử dụng trang web này sau khi thay đổi. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên thỉnh thoảng kiểm tra trang này.

(b) Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa phiên bản hiện tại của Chính sách Cookie này và bất kỳ (các) phiên bản nào trước đó, các điều khoản hiện hành và hiện hành sẽ được áp dụng trừ khi có quy định rõ ràng khác.

4.      Thông tin thêm

(a) Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookie, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

(b) Để biết thêm thông tin về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, vui lòng xem thông báo quyền riêng tư của chúng tôi.

(c) Bản dịch tiếng Anh này chỉ để hiểu rõ hơn. Phiên bản tiếng Đức là phiên bản ràng buộc duy nhất.