Chào mừng bạn đến với Thử thách CFD 1 giai đoạn!

Nâng cấp lên $750k và nhận 70% lợi nhuận
Giao dịch Forex, Commodities, Indices, Crypto & Stocks CFDs
Chọn thử thách của bạn

Tham gia và mở khóa quyền truy cập LiveSquawk MIỄN PHÍ!

Quy tắc giao dịch đơn giản, dễ hiểu. Chứng minh kỹ năng giao dịch và kỷ luật của bạn.

Lite

Số dư Thử Thách: $10,000


$99

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $1,000 (10%)
 • Thời gianThử thách
  Unlimited Days
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  5 Ngày
 • Sụt giảm hàng ngày
  $400 (4%)
 • Sụt giảm tối đa (Dịch chuyển theo Equity Cao nhất)
  $700 (7%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $109,000

Standard

Số dư Thử Thách: $20,000


$179

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $2,000 (10%)
 • Thời gianThử thách
  Unlimited Days
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  5 Ngày
 • Sụt giảm hàng ngày
  $800 (4%)
 • Sụt giảm tối đa (Dịch chuyển theo Equity Cao nhất)
  $1,400 (7%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $139,950
Phổ biến nhất

Executive

Số dư Thử Thách: $50,000


$399

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $5,000 (10%)
 • Thời gianThử thách
  Unlimited Days
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  5 Ngày
 • Sụt giảm hàng ngày
  $2,000 (4%)
 • Sụt giảm tối đa (Dịch chuyển theo Equity Cao nhất)
  $3,500 (7%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $244,800

VIP

Số dư Thử Thách: $100,000


$999

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $10,000 (10%)
 • Thời gianThử thách
  Unlimited Days
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  5 Ngày
 • Sụt giảm hàng ngày
  $4,000 (4%)
 • Sụt giảm tối đa (Dịch chuyển theo Equity Cao nhất)
  $7,000 (7%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $562,400

Kế hoạch cấp vốn

CÁC CẤP ĐỘ

SỐ DƯ TÀI KHOẢN CẤP CHO TRADER

LỢI NHUẬN CẦN ĐẠT MỖI CẤP ĐỘ

SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

SỤT GIẢM TỐI ĐA

(DỊCH CHUYỂN THEO EQUITY CAO NHẤT )

% CHIA SẺ LỢI NHUẬN CHO TRADER

THANH TOÁN CHO TRADER MỖI CẤP ĐỘ

Cấp độ 1

$ 10,000

10%

4%

7%

50%

$ 500

Cấp độ 2

$ 20,000

10%

4%

7%

50%

$ 1,000

Cấp độ 3

$ 40,000

10%

4%

7%

55%

$ 2,200

Cấp độ 4

$ 60,000

10%

4%

7%

55%

$ 3,300

Cấp độ 5

$ 100,000

10%

4%

7%

60%

$ 6,000

Cấp độ 6

$ 150,000

10%

4%

7%

60%

$ 9,000

Cấp độ 7

$ 200,000

10%

4%

7%

65%

$ 13,000

Cấp độ 8

$ 250,000

10%

4%

7%

65%

$ 16,250

Cấp độ 9

$ 350,000

10%

4%

7%

65%

$ 22,750

Cấp độ 10

$ 500,000

10%

4%

7%

70%

$ 35,000

CÁC CẤP ĐỘ

SỐ DƯ TÀI KHOẢN CẤP CHO TRADER

LỢI NHUẬN CẦN ĐẠT MỖI CẤP ĐỘ

SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

SỤT GIẢM TỐI ĐA

(DỊCH CHUYỂN THEO EQUITY CAO NHẤT )

% CHIA SẺ LỢI NHUẬN CHO TRADER

THANH TOÁN CHO TRADER MỖI CẤP ĐỘ

Cấp độ 1

$ 20,000

10%

4%

7%

50%

$ 1,000

Cấp độ 2

$ 40,000

10%

4%

7%

50%

$ 2,000

Cấp độ 3

$ 60,000

10%

4%

7%

55%

$ 3,300

Cấp độ 4

$ 80,000

10%

4%

7%

55%

$ 4,400

Cấp độ 5

$ 100,000

10%

4%

7%

60%

$ 6,000

Cấp độ 6

$ 150,000

10%

4%

7%

60%

$ 9,000

Cấp độ 7

$ 200,000

10%

4%

7%

65%

$ 13,000

Cấp độ 8

$ 250,000

10%

4%

7%

65%

$ 16,250

Cấp độ 9

$ 500,000

10%

4%

7%

65%

$ 32,500

Cấp độ 10

$ 750,000

10%

4%

7%

70%

$ 52,500

CÁC CẤP ĐỘ

SỐ DƯ TÀI KHOẢN CẤP CHO TRADER

LỢI NHUẬN CẦN ĐẠT MỖI CẤP ĐỘ

SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

SỤT GIẢM TỐI ĐA

(DỊCH CHUYỂN THEO EQUITY CAO NHẤT)

% CHIA SẺ LỢI NHUẬN CHO TRADER

THANH TOÁN CHO TRADER MỖI CẤP ĐỘ

Cấp độ 1

$ 50,000

8%

4%

7%

60%

$ 2,400

Cấp độ 2

$ 100,000

8%

4%

7%

60%

$ 4,800

Cấp độ 3

$ 150,000

8%

4%

7%

60%

$ 7,200

Cấp độ 4

$ 200,000

8%

4%

7%

65%

$ 10,400

Cấp độ 5

$ 300,000

8%

4%

7%

65%

$ 15,600

Cấp độ 6

$ 400,000

8%

4%

7%

70%

$ 22,400

Cấp độ 7

$ 500,000

8%

4%

7%

70%

$ 28,000

Cấp độ 8

$ 650,000

8%

4%

7%

75%

$ 39,000

Cấp độ 9

$ 850,000

8%

4%

7%

75%

$ 51,000

Cấp độ 10

$ 1,000,000

8%

4%

7%

80%

$ 64,000

CÁC CẤP ĐỘ

SỐ DƯ TÀI KHOẢN CẤP CHO TRADER

LỢI NHUẬN TRADER CẦN ĐẠT Ở MỖI CẤP ĐỘ

SỤT GIẢM HÀNG NGÀY

SỤT GIẢM TỐI ĐA
(DỊCH CHUYỂN THEO EQUITY CAO NHẤT)

% CHIA SẺ LỢI NHUẬN CHO TRADER

THANH TOÁN CHO TRADER MỖI CẤP ĐỘ

Cấp độ 1

$ 100,000

8%

4%

7%

60%

$ 4,800

Cấp độ 2

$ 150,000

8%

4%

7%

60%

$ 7,200

Cấp độ 3

$ 200,000

8%

4%

7%

65%

$ 10,400

Cấp độ 4

$ 300,000

8%

4%

7%

65%

$ 15,600

Cấp độ 5

$ 400,000

8%

4%

7%

70%

$ 22,400

Cấp độ 6

$ 500,000

8%

4%

7%

70%

$ 28,000

Cấp độ 7

$ 650,000

8%

4%

7%

75%

$ 39,000

Cấp độ 8

$ 850,000

8%

4%

7%

75%

$ 51,000

Cấp độ 9

$ 1,000,000

8%

4%

7%

80%

$ 64,000

Cấp độ 10

$ 5,000,000

8%

4%

7%

80%

$ 320,000

Hành trình thành công của bạn

VỚI THE TRADING PIT
1

Giai đoạn Đánh giá

 • Được giữ lệnh qua ngày và qua tuần

 • Phí hoàn lại 100% Thử thách với khoản thanh toán đầu tiên.

 • Ngày thử thách: không giới hạn

2

Đối tác cung cấp tín hiệu (Kế hoạch nâng cấp)

 • Nâng cấp lên 5 triệu €

 • Lợi nhuận rút mỗi cấp độ

 • Lợi nhuận tích lũy lên đến $562,400

3

Nhà vô địch The Trading Pit

Với mạng lưới của chúng tôi, chúng tôi có thể giúp bạn làm việc trong:

 • Ngành quản lý tài sản

 • Chứng chỉ ngành tài chính

 • Ngành quỹ phòng hộ

1

Giai đoạn Đánh giá

 • Được giữ lệnh qua ngày và qua tuần

 • Phí hoàn lại 100% Thử thách với khoản thanh toán đầu tiên.

 • Ngày thử thách: không giới hạn

2

Đối tác cung cấp tín hiệu (Kế hoạch nâng cấp)

 • Nâng cấp lên 1 triệu €

 • Lợi nhuận rút mỗi cấp độ

 • Lợi nhuận tích lũy lên đến $244,800

3

Nhà vô địch The Trading Pit

Với mạng lưới của chúng tôi, chúng tôi có thể giúp bạn làm việc trong:

• Ngành quản lý tài sản

• Chứng chỉ ngành tài chính

• Ngành quỹ phòng hộ

1

Giai đoạn Đánh giá

 • Được giữ lệnh qua ngày và qua tuần

 • Phí hoàn lại 100% Thử thách với khoản thanh toán đầu tiên.

 • Ngày thử thách: không giới hạn

2

Đối tác cung cấp tín hiệu (Kế hoạch nâng cấp)

 • Quy mô lên tới €750.000

 • Lợi nhuận rút mỗi cấp độ

 • Lợi nhuận tích lũy lên đến $139,950

3

Nhà vô địch The Trading Pit

Với mạng lưới của chúng tôi, chúng tôi có thể giúp bạn làm việc trong:

 • Ngành quản lý tài sản

 • Chứng chỉ ngành tài chính

 • Ngành quỹ phòng hộ

1

Giai đoạn Đánh giá

 • Được giữ lệnh qua ngày và qua tuần

 • Phí hoàn lại 100% Thử thách với khoản thanh toán đầu tiên.

 • Ngày thử thách: không giới hạn

2

Đối tác cung cấp tín hiệu (Kế hoạch nâng cấp)

 • Nâng cấp lên €500,000

 • Lợi nhuận rút mỗi cấp độ

 • Lợi nhuận tích lũy lên đến $109,000

3

Nhà vô địch The Trading Pit

Với mạng lưới của chúng tôi, chúng tôi có thể giúp bạn làm việc trong:

 • Ngành quản lý tài sản

 • Chứng chỉ ngành tài chính

 • Ngành quỹ phòng hộ

Cách tính lợi nhuận

Công cụ tính lợi nhuận TTP mô phỏng số tiền bạn có thể kiếm được tùy thuộc vào thử thách bạn đã chọn.
Nó cũng cho phép bạn phân tích theo thời gian thực tất cả các thông số quan trọng. Với điều kiện là bạn đáp ứng các yêu cầu và có bất kỳ giấy phép cần thiết nào.

Chọn một thử thách
Nâng cấp số dư tài khoản
Lợi nhuận cần đạt
Sụt giảm tối đa

Cấp độ

Hãy bắt đầu công việc của bạn
Trong 3 bước

1. GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ

Đăng ký, chọn thử thách và thể hiện kỹ năng giao dịch của bạn với tư cách là một nhà tự doanh.

2. ĐỐI TÁC CUNG CẤP TÍN HIỆU

Giao dịch theo Kế hoạch mở rộng quy mô và giữ tới 70% lợi nhuận. Bạn càng trở nên giỏi hơn, bạn càng mở khóa được nhiều lựa chọn hơn. Vì vậy, hãy phát triển tài khoản của bạn và bắt đầu kiếm tiền!

3. NHÀ VÔ ĐỊCH THE TRADING PIT

The Trading Pit là công ty quỹ tự doanh duy nhất hứa hẹn giúp bạn tham gia vào chứng chỉ tài chính, quỹ phòng hộ và ngành quản lý tài sản và phát triển như một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

ĐỪNG CHỈ TIẾP NHẬN LỜI CỦA CHÚNG TÔI!

Những trader của chúng tôi đang nói

Giải thưởng

Công ty tự doanh minh bạch nhất 2024

Đánh giá Forex Prop

Tài nguyên giáo dục tốt nhất năm 2023

Đánh giá Forex Prop

Công ty Tự doanh có tầm nhìn 2023

Trading.Live

Thương hiệu của năm 2023

Danh tiếng kinh doanh

Công ty tự doanh minh bạch nhất Toàn cầu 2023

Giải thưởng Triển vọng Kinh doanh Thế giới

Công ty tự doanh phát triển nhanh nhất ở châu Âu 2022

F.DailyInfo, Giải thưởng môi giới

Công ty tự doanh đáng tin cậy nhất ở Châu Âu 2022

Giải thưởng Tạp chí Kinh doanh Quốc tế

Công ty tự doanh hợp đồng tương lai tốt nhất 2022

Tạp chí Thương hiệu Toàn cầu

Startup Fintech tốt nhất Đức 2022

Giải thưởng Tạp chí Kinh doanh Quốc tế

Công nghệ giao dịch tự doanh tiên tiến nhất Liechtenstein 2022

Giải thưởng Triển vọng Kinh doanh Thế giới