Mục tiêu lớn và tham gia
the Trading Pit

Nếu bạn là một cá nhân có động lực mạnh mẽ
và mong muốn được tham gia cùng chúng tôi, khám phá công việc hiện tại của chúng tôi
hãy vào bên dưới.

Mở vị trí

30+

Người lao động

5

Văn phòng

100%

Kết hợp

100%

Văn hóa nơi làm việc lành mạnh

The Trading Pit là một nơi làm việc với những lý tưởng hay, vì chúng tôi luôn quan tâm đến việc khám phá những người phù hợp để tham gia nhóm năng động của chúng tôi. Chúng tôi đang phát triển nhanh chóng và làm được những điều tuyệt vời trong ngành tự doanh.

Chúng tôi đảm bảo một môi trường làm việc thân thiện và năng động, nơi mọi cá nhân làm việc với chúng tôi đều được tôn trọng và có cơ hội phát triển trong nhóm.

Quy trình tuyển dụng của chúng tôi trong 4 bước

Chúng tôi luôn tuyển dụng phù hợp và hiệu quả. các chuyên gia tuyển dụng sẵn sàng hỗ trợ bạn theo đúng quy trình.

1

Đăng ký cho cơ hội làm việc của chúng tôi bằng cách điền vào biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi.

2

Quá trình phỏng vấn của chúng tôi bao gồm hai bước. Đầu tiên với Trưởng bộ phận, thứ hai với những người sáng lập.

3

Đây là giai đoạn quan trọng của bạn. Tùy thuộc vào vai trò, bạn có thể được giao một nhiệm vụ liên quan để hoàn thành.

4

Chúng tôi sẽ đưa ra lời đề nghị cho ứng viên thành công một vị trí.

Lợi ích

Mô hình kết hợp
Bảo hiểm y tế
Đãi ngộ cạnh tranh
Phát triển nhân sự
Lương cạnh tranh
Thời gian nghỉ phép linh động
Không gian
làm việc riêng tư
Provident Fund

"Các nhóm thích làm việc cùng nhau
mang lại kết quả tốt hơn"

Jeff Gothelf