Hội thảo trên web trực tuyến về The Trading Pit

Tìm hiểu điều mới, tiếp nhận thông tin, được truyền cảm hứng và duy trì kết nối. Tổng hợp với phân tích, nghiên cứu, cái nhìn sâu sắc của chuyên gia và ý tưởng hành động.

27 tháng 9 2023
18:00 GMT
The Trading Masterclass - Decoding Volume and Order Flow Dynamics
28 tháng 9 2023
10:00 GMT
DayTrading Eurex Märkte ( Dax-, EuroStoxx- and Bund-Future )
30 tháng 9 2023
17:00 GMT
التحليل الفني مع أحمد حلمي - الجزء الثاني
1 tháng 10 2023
17:30 GMT
المتداول يتحدث : ندوة لايف لمشاركة الأفكار والرؤي للأسبوع القادم
4 tháng 10 2023
18:00 GMT
The Trading Masterclass - Decoding Volume and Order Flow Dynamics
5 tháng 10 2023
10:00 GMT
DayTrading Eurex Märkte ( Dax-, EuroStoxx- and Bund-Future )
7 tháng 10 2023
17:00 GMT
التحليل الفني مع أحمد حلمي - الجزء الثاني
8 tháng 10 2023
17:30 GMT
المتداول يتحدث : ندوة لايف لمشاركة الأفكار والرؤي للأسبوع القادم
kiểm tra của chúng tôi
Kênh Youtube
cho tất cả các Hội thảo trên web trước đây.