7 kỹ thuật đã được chứng minh để giúp bạn thăng tiến từ người mới bắt đầu tham gia giao dịch trở thành nhà tự doanh chuyên nghiệp (& nói thêm về điều đó)

How to
10 tháng 5 2023

Cần phải làm việc để phát triển như một nhà giao dịch. Thành công đòi hỏi nỗ lực, kiên nhẫn và kiên trì. Tuy nhiên, bất kỳ ai cũng có thể học tập và làm việc chăm chỉ để trở thành một nhà giao dịch tự doanh hiệu quả với tư duy và kỹ thuật phù hợp. Chúng tôi sẽ xem xét 7 mẹo đã được chứng minh là đúng để giúp bạn thành công và phát triển thành một nhà tự doanh thành công.

 

1. Tạo chiến lược giao dịch 

Bắt buộc phải có một kế hoạch giao dịch trước khi bạn bắt đầu giao dịch. Mục tiêu giao dịch của bạn, tài sản bạn muốn giao dịch, thời gian bạn sẵn sàng cam kết và chiến lược rủi ro của bạn đều phải được đưa vào kế hoạch này.

2.  Làm chủ nghệ thuật phân tích kỹ thuật 

Cơ sở của giao dịch là phân tích kỹ thuật. Nó yêu cầu đánh giá các biểu đồ và mô hình để tìm ra các xu hướng thị trường và biến động giá có thể xảy ra. Do đó, bạn phải làm quen với phân tích kỹ thuật để giao dịch thành công và giảm thiểu rủi ro. Bạn sẽ có thể xem qua các biểu đồ và các mô hình một cách  nhanh chóng và chính xác.

 

3. Sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro

Các kỹ thuật quản lý rủi ro rất quan trọng để bảo vệ tài khoản của bạn khi giao dịch. Những kỹ thuật này bao gồm đặt các lệnh dừng lỗ, đa dạng hóa các loại tài sản nắm giữ của bạn và sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng. Kết quả là, sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro có thể giúp bạn phát triển thịnh vượng.

4. Học hỏi từ những sai lầm của bạn 

Mọi người đều có thể sai lầm, và sai lầm là phổ biến. Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải học hỏi từ những sai lầm của họ và sử dụng chúng như những khoảnh khắc giảng dạy. Hãy dành thời gian phân tích các giao dịch của bạn để xác định điều gì đã xảy ra. Bạn có thể phát triển khả năng giao dịch của mình và ngừng mắc lỗi tương tự trong tương lai bằng cách học hỏi từ quá khứ của mình.

 

5. Giữ Nhật ký giao dịch

Viết nhật ký giao dịch có thể là một cách hiệu quả để theo dõi tiến trình của bạn và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Ví dụ: ghi lại các giao dịch của bạn và lý do bạn thực hiện quyết định đó. Bằng cách ghi nhật ký giao dịch, bạn có thể xác định các mô hình và xu hướng trong hành vi giao dịch của mình và thực hiện các điều chỉnh để cải thiện hiệu suất của mình.

 

6. Thực hành thực hành thực hành

Đặc biệt, các nhà tự doanh có lợi đáng kể từ việc thực hiện giao dịch nhiều lần. Bạn sẽ giao dịch tốt hơn khi bạn làm điều đó nhiều hơn. Sau một số khóa đào tạo về tài khoản demo, dần dần chuyển sang giao dịch trực tiếp. Đây là cách các chương trình đánh giá tự doanh giúp các nhà giao dịch cải thiện trước khi vào giai đoạn cấp vốn và mở rộng quy mô. Bằng cách luyện tập, bạn có thể trau dồi khả năng của mình và tạo ra sự tự tin cần thiết để thành công.

 

7. Đắm mình với những người cùng chí hướng

Nghề giao dịch của bạn có thể tốt đẹp khi xung quanh là những cá nhân có cùng chí hướng. Để gặp gỡ các nhà giao dịch khác và thu thập kiến thức từ kinh nghiệm của họ, hãy tham gia vào các cộng đồng giao dịch trực tuyến hoặc tham dự các sự kiện trong ngành. Bạn sẽ có thể duy trì động lực và tiếp thu kiến thức sâu sắc về công việc kinh doanh bằng cách tiếp xúc với những cá nhân có cùng chí hướng. The Trading Pit đảm bảo bạn có thể học hỏi và trao đổi ý kiến với các nhà giao dịch chuyên nghiệp khác.

 

Tóm lại, để trở thành một nhà tự doanh thành thạo cần có sự kiên trì, nhất quán và một tâm thế đúng đắn. Bạn sẽ tiếp tục hoàn thành các mục tiêu của mình và trở thành một nhà tự doanh thịnh vượng bằng cách lưu ý đến bảy lời khuyên đã được thử nghiệm và cho kết quả chính xác này. Hãy nhớ rằng thành công cần có thời gian, vì vậy hãy rèn luyện sự kiên nhẫn và tập trung, đồng thời tiếp tục hoàn thành xuất sắc công việc.