Lịch giờ giao dịch những ngày lễ tháng 3

Trading Hours
10 tháng 3 2023

Vui lòng kiểm tra lịch giờ giao dịch tháng 3. Tất cả thời gian được liệt kê bên dưới đều tính theo GMT +1

Tên tài sản

Sàn giao dịch

Tên sản phẩm

Từ 12/03/2023 Đến 26/03/2023

Futures

CME

Đô la Úc

6A

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

Đồng Bảng Anh

6B

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

Đô la Canada

6C

Giờ giao dịch thông thường

Futures

COMEX

Đồng

HG

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CBOT

Bắp

ZC

Giờ giao dịch thông thường

Futures

NYMEX

Dầu Thô

CL

Giờ giao dịch thông thường

Futures

NYMEX

Dầu Thô E-mini

QM

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CBOT

Dow Jones E-mini

YM

Giờ giao dịch thông thường

Futures

COMEX

E-mini Gold

QO

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

E-mini NASDAQ 100

NQ

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

E-mini Russell 2000

RTY

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

E-mini S&P 500

ES

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

E-mini S&P MidCap 400

EMD

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

Euro FX

6E

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

Feeder Cattle

GF

Giờ giao dịch thông thường

Futures

COMEX

Gold

GC

Giờ giao dịch thông thường

Futures

NYMEX

Heating Oil

HO

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

Japanese Yen

6J

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

Lean Hog

HE

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

Live Cattle

LE

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CBOT

Micro 10-Year Yield

10Y

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

Micro AUD/USD

M6A

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

Micro Bitcoin

MBT

Giờ giao dịch thông thường

Futures

NYMEX

Micro Crude Oil

MCL

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CBOT

Micro E-mini Dow Jones

MYM

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

Micro E-mini Nasdaq100

MNQ

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

Micro E-mini Russell 2000

M2K

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

Micro E-mini S&P 500

MES 

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

Micro EUR/USD

M6E

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

Micro Ethereum

MET

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

Micro Gold

MGC

Giờ giao dịch thông thường

Futures

NYMEX

Natural Gas

NG

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

New Zealand Dollar

6N

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

Nikkei/USD

NKD

Giờ giao dịch thông thường

Futures

NYMEX

RBOB Gasoline

RB

Giờ giao dịch thông thường

Futures

COMEX

Silver

SI

Giờ giao dịch thông thườngs

Futures

CBOT

Soybean

ZS

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CBOT

Soybean Meal

ZM

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CBOT

Soybean Oil

ZL

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CME

Swiss Franc

6S

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CBOT

US 10-Year Note

ZN

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CBOT

US 2-Year Note

ZT

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CBOT

US 30-Year Bond

ZB

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CBOT

US 5-Year Note

ZF

Giờ giao dịch thông thường

Futures

CBOT

Wheat

ZW

Giờ giao dịch thông thường

Futures

EUREX

DAX

FDAX

Giờ giao dịch thông thường

Futures

EUREX

EURO STOXX 50

FESX

Giờ giao dịch thông thường

Futures

EUREX

Euro-Bobl (5YR)

FGBM

Giờ giao dịch thông thường

Futures

EUREX

Euro-Bund (10YR)

FGBL

Giờ giao dịch thông thường

Futures

EUREX

Euro-Schatz (2YR)

FGBS

Giờ giao dịch thông thường

Futures

EUREX

Micro-DAX

FDXS

Giờ giao dịch thông thường

Futures

EUREX

Micro-EURO STOXX 50

FSXE

Giờ giao dịch thông thường

Futures

EUREX

Mini-DAX

FDXM

Giờ giao dịch thông thường

•             Bảng trên cho thấy giờ giao dịch trên mỗi công cụ và có thể thay đổi.

•             Trong tháng 3, thị trường có thể biến động, dẫn đến tổn thất ngắn hạn đáng kể.