FAQ

Are you looking for answers?

FAQ Thông tin chung Giao dịch Sụt Giảm Dịch Chuyển tối đa của bạn (Giao dịch mở/đóng) hoạt động như thế nào?

Sụt Giảm Dịch Chuyển tối đa của bạn (Giao dịch mở/đóng) hoạt động như thế nào?

Mức Sụt giảm tối đa đề cập đến khoản lỗ tối đa mà tài khoản demo của bạn có thể phải gánh chịu trong quá trình Thử thách. Như bạn có thể thấy, đây là một khoản Sụt giảm dịch chuyển, có nghĩa là mỗi khi vốn chủ sở hữu(Equity)/số dư hiện tại(Balance) của bạn đạt đến mức high-watermark, giới hạn sụt giảm của bạn cũng sẽ dịch chuyển và tăng theo nó.

Các định nghĩa quan trọng:

Vốn chủ sở hữu hiện tại(Equity) = Số dư (Balance) của bạn bao gồm các giao dịch mở/đang diễn ra

Số dư hiện tại(Balance) = Số dư các giao dịch đã đóng của bạn. Bất kỳ P&L nào từ các giao dịch đang diễn ra đều không được bao gồm.

Số dư hiện tại và vốn chủ sở hữu hiện tại sẽ giống nhau nếu bạn không có bất kỳ giao dịch mở nào.

Ví dụ:

John mua Thử thách có Mức sụt giảm dịch chuyển tối đa dựa trên các giao dịch mở(Equity cao nhất). Bắt đầu với 150.000 USD trong Số dư hiện tại, Khoản sụt giảm cuối cùng tối đa của bạn được đặt thành 146.500 USD vì chúng tôi cung cấp cho bạn giới hạn thua lỗ tối đa là 3500 USD (điều này cũng hiển thị trên Dashboard của bạn).

Về cơ bản, điều này có nghĩa là tài khoản demo của bạn không thể giảm xuống dưới 146.500 USD vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt thử thách, nếu không, hành động này sẽ bị coi là vi phạm các quy tắc của chúng tôi và tài khoản demo của bạn sẽ tự động bị đóng.

Nếu John tham gia một vị thế đạt lợi nhuận chưa thực hiện là 2000 USD, nhưng sau đó đóng vị thế đó với lợi nhuận chỉ 1000 USD thì hệ thống của chúng tôi sẽ ghi lại high-watermark, trong trường hợp của chúng tôi sẽ là 152.000 USD (vốn chủ sở hữu). Hãy nhớ rằng mặc dù anh ấy đóng vị thế của mình ở số dư 151.000 đô la vì Thử thách cụ thể dựa trên Giao dịch mở, hệ thống sẽ đăng ký số vốn sở hữu cao nhất mà tài khoản demo của bạn đã đạt được và được gọi là high-watermark của bạn.

Nếu John đã mua Thử thách dựa trên các giao dịch đã đóng và có giới hạn thua lỗ tối đa là 5000 USD, thì trong cùng kịch bản trên, hệ thống của chúng tôi sẽ đăng ký high-watermark của anh ấy làm Số dư hiện tại ở mức 151.000 USD, trong đó anh ấy đóng vị thế của mình và nhận 1000 USD lợi nhuận. Do đó, 151.000 USD trừ đi giới hạn thua lỗ tối đa 5.000 USD của chúng tôi cho Thử thách đó, sẽ đặt Mức rút vốn tối đa của anh ấy là 146.000 USD.

Tất cả thông tin trên đều có sẵn chi tiết trên Dashboard của bạn.

Lưu ý quan trọng:

Nếu vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống dưới giới hạn Sụt giảm, tài khoản của bạn sẽ bị coi là vi phạm và bị vô hiệu hóa ngay lập tức.

Sau đó, một thông báo sẽ được gửi đến bảng điều khiển của bạn để đóng các vị thế mở khiến vốn chủ sở hữu của bạn bị âm và đồng thời đóng tài khoản. Hành động này thường mất tối đa 30 giây.

Trong quá trình 30 giây đó, nếu có chuyển động tích cực ở vị thế mở của bạn, bạn có thể thấy rằng tài khoản của mình đã bị vi phạm nhưng số vốn sở hữu của bạn vẫn cao hơn giới hạn Sụt giảm tối đa. Mặc dù chúng tôi hiểu rằng điều này có thể gây nhầm lẫn, do thị trường biến động nên chúng tôi không thể tác động tài khoản theo thời gian thực, nhưng hãy yên tâm rằng không có tài khoản nào bị vi phạm trừ khi vốn chủ sở hữu giảm xuống dưới giới hạn Sụt giảm.

Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về vấn đề này, vui lòng xem qua các giao dịch của bạn để xác nhận.