Trụ sở The Trading Pit
Bảng xếp hạng của danh vọng

Nhà giao dịch tự doanh có hiệu suất hàng đầu của chúng tôi
Ngày: 23 tháng 5 2024
# Tên Lợi nhuận Số thanh toán Quốc gia
Felix $117,565.66 11
Tho $100,343.94 10
Francis $99,718.93 6
4 Ko $80,531.44 13
5 Azhar $73,802.27 19
6 Karl $72,011.63 45
7 Yen $69,879.33 7
8 Franz $65,888.68 6
9 Boujemaa $65,055.33 20
10 Philipp $63,249.61 11
11 Besar $57,676.91 11
12 Mohammad $54,279.77 39
13 Leong $42,800.00 5
14 Kevin $42,628.37 32
15 Hue $38,003.72 4
16 Juraj $36,949.39 36
17 Matthias $35,850.50 29
18 Manh $34,744.78 6
19 Hector $33,081.50 11
20 Mattia $31,937.50 4

Đôi nét về The Trading Pit

The Trading Pit® là một công ty tự doanh đa tài sản toàn cầu với sứ mệnh cốt lõi là khám phá và nuôi dưỡng tài năng giao dịch. Cam kết tuân thủ nguyên tắc kỷ luật nền tảng, chúng tôi cố gắng dẫn đầu ngành về đổi mới và thành công. Tầm nhìn của chúng tôi vượt ra ngoài ranh giới truyền thống khi chúng tôi chuyển đổi thành một cường quốc đầu tư toàn cầu. Sự phát triển này được thúc đẩy bởi tham vọng của chúng tôi là đoàn kết một cộng đồng các nhà giao dịch lành nghề trên toàn thế giới, mỗi người góp phần tạo nên một bối cảnh đầu tư tuyệt vời. Với sáng kiến này, The Trading Pit® không chỉ tham gia vào thị trường; chúng tôi đang tích cực định hình tương lai của giao dịch và đầu tư, thiết lập các tiêu chuẩn mới về sự xuất sắc và hiệu quả trên quy mô toàn cầu.

Tham gia cộng đồng Discord của chúng tôi