Được cung cấp bởi

CHÚNG TÔI ĐẦU TƯ
VÀO TÀI NĂNG GIAO DỊCH

Công thức Win-Win cho
Cho một sự nghiệp Tự doanh thành công
10,000+

Tài khoản hoạt động hàng tháng

$4M+

khoản thanh toán

450K+

Giao dịch hàng tháng

180+

Các quốc gia hoạt động và phục vụ khách hàng trên toàn cầu

Lựa chọn sản phẩm

Lite

Số dư Thử Thách: $10,000


$99

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $1,000 (10%)
 • Thời gianThử thách
  Unlimited Days
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  5 Ngày
 • Sụt giảm hàng ngày
  $400 (4%)
 • Sụt giảm tối đa (Dịch chuyển theo Equity Cao nhất)
  $700 (7%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $109,000

Standard

Số dư Thử Thách: $20,000


$179

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $2,000 (10%)
 • Thời gianThử thách
  Unlimited Days
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  5 Ngày
 • Sụt giảm hàng ngày
  $800 (4%)
 • Sụt giảm tối đa (Dịch chuyển theo Equity Cao nhất)
  $1,400 (7%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $139,950
Phổ biến nhất

Executive

Số dư Thử Thách: $50,000


$399

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $5,000 (10%)
 • Thời gianThử thách
  Unlimited Days
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  5 Ngày
 • Sụt giảm hàng ngày
  $2,000 (4%)
 • Sụt giảm tối đa (Dịch chuyển theo Equity Cao nhất)
  $3,500 (7%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $244,800

VIP

Số dư Thử Thách: $100,000


$999

Thanh toán một lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  $10,000 (10%)
 • Thời gianThử thách
  Unlimited Days
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  5 Ngày
 • Sụt giảm hàng ngày
  $4,000 (4%)
 • Sụt giảm tối đa (Dịch chuyển theo Equity Cao nhất)
  $7,000 (7%)
 • Đòn bẩy
  1:30

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $562,400

Lite

Số dư tài khoản thử thách: $20,000


$99

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  Giai đoạn 1 - $1,000
 • Tổng thời gian thử thách
  30 Ngày (Với tùy chọn gia hạn)
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 10 Micros
 • Rút tiền hàng ngày
  $250
 • Mức rút vốn tối đa (Dưới số dư tài khoản cao nhất)
  $500

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  -
 • Rút tiền hàng ngày
  -
 • Mức rút vốn tối đa (Dưới số dư tài khoản cao nhất)
  -

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $12,080

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (CME)
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time
  -
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Tùy chọn Sàn giao dịch
  CME

 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Tăng thời gian lên 60 ngày
  $70
 • Tăng thời gian lên 90 ngày
  $120
 • Cài đặt lại
  $49
 • Gia hạn
  $99

Standard

Số dư tài khoản thử thách: $150,000


$169

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  Giai đoạn 1 - $5,000
 • Tổng thời gian thử thách
  30 Ngày (Với tùy chọn gia hạn)
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 50 Micros/5 Standard
 • Rút tiền hàng ngày
  $1,500
 • Mức rút vốn tối đa (Dưới số dư tài khoản cao nhất)
  $3,000

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  -
 • Rút tiền hàng ngày
  -
 • Mức rút vốn tối đa (Dưới số dư tài khoản cao nhất)
  -

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $111,900

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (CME)
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time
  -
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Tùy chọn Sàn giao dịch
  CME, CBOT, COMEX, NYMEX, EUREX (Yêu cầu)

 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Tăng thời gian lên 60 ngày
  $120
 • Tăng thời gian lên 90 ngày
  $205
 • Cài đặt lại
  $85
 • Gia hạn
  $169
Phổ biến nhất

Executive

Số dư tài khoản thử thách: $150,000


$349

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  Giai đoạn 1 - $3,000
  Giai đoạn 2 - $3,000
 • Tổng thời gian thử thách
  30 Tổng số ngày (Với tùy chọn gia hạn)
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày Mỗi giai đoạn
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 50 Micros/5 Standard
 • Rút tiền hàng ngày
  $2,500
 • Mức rút vốn tối đa (Dưới số dư tài khoản cao nhất)
  $3,500

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  50 Micros/5 Standard
 • Rút tiền hàng ngày
  $1,000
 • Mức rút vốn tối đa (Dưới số dư tài khoản cao nhất)
  $3,500

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $131,850

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (CME)
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Tùy chọn Sàn giao dịch
  CME, CBOT, COMEX, NYMEX, EUREX (Yêu cầu)

 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Tăng thời gian lên 60 ngày
  $250
 • Tăng thời gian lên 90 ngày
  $420
 • Cài đặt lại
  $179
 • Gia hạn
  $349

VIP

Số dư tài khoản thử thách: $250,000


$599

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Lợi nhuận cần đạt
  Giai đoạn 1 - $3,000
  Giai đoạn 2 - $3,000
 • Tổng thời gian thử thách
  60 Tổng số ngày (Với tùy chọn gia hạn)
 • Số ngày giao dịch tối thiểu
  3 Ngày Mỗi giai đoạn
 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 100 Micros/10 Standard
 • Rút tiền hàng ngày
  $2,500
 • Mức rút vốn tối đa (Dưới số dư tài khoản cao nhất)
  $5,000

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  100 Micros/10 Standard
 • Rút tiền hàng ngày
  $1,500
 • Mức rút vốn tối đa (Dưới số dư tài khoản cao nhất)
  $5,000

 • Chia sẻ lợi nhuận
  70% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $133,300

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (CME)
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Tùy chọn Sàn giao dịch
  CME, CBOT, COMEX, NYMEX, EUREX (Yêu cầu)

 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Tăng thời gian lên 90 ngày
  $420
 • Cài đặt lại
  $299
 • Gia hạn
  $599
Tham gia và mở khóa quyền truy cập LiveSquawk MIỄN PHÍ!

Bắt đầu sự nghiệp của bạn sau 3 bước

BƯỚC 1
THAM GIA
THỬ THÁCH TTP
Chứng minh kỹ năng của bạn và đáp ứng các mục tiêu giao dịch của chúng tôi để vượt qua thử thách.
BƯỚC 2
TRUY CẬP VÀO TÀI KHOẢN
KIẾM TIỀN TTP
Giao dịch trên tài khoản demo bằng tài sản ảo, gửi tín hiệu và thăng cấp tài khoản. Giữ tới 80% lợi nhuận để phát triển tài khoản của bạn và tối đa hóa thu nhập của bạn.
BƯỚC 3
NÂNG CẤP LÊN
€5M
Quy mô lên tới €5 triệu mà không có giới hạn giao dịch. Kiếm tiền từ Ngày thứ 5, đạt được mục tiêu của bạn và được trả tiền vào thứ Sáu tuần sau!

Tự doanh là gì

Cách chúng tôi nổi bật

Chọn nhà môi giới của bạn
Chọn từ các đối tác môi giới hàng đầu của chúng tôi.
Bắt đầu chỉ với $99
Không giới hạn số ngày để vượt qua thử thách và hoàn lại 100% phí thử thách với khoản thanh toán đầu tiên
Nâng cấp lên đến €5,000,000
Chia sẻ lợi nhuận lên tới 80%, xuất chi hàng tuần, rút tiền ở mọi cấp độ.
Tuân thủ
The Trading Pit ưu tiên mô hình kinh doanh tuân thủ pháp luật. Chúng tôi đã mời các chuyên gia về luật thị trường vốn tham gia để đảm bảo cho The Trading Pit.
Tiêu chí đơn giản
Quy tắc đơn giản và không có thông tin ẩn.
Giao dịch nhiều tài sản
Giao dịch mọi công cụ bạn muốn. Forex, Hợp đồng tương lai, CFD, Chỉ số, Hàng hóa, Cổ phiếu, Tiền điện tử.

Tham gia chương trình Đại lý TTP

Tham gia Chương trình Đại lý của The Trading Pit và tối đa hóa tiềm năng kiếm tiền của bạn với mức hoa hồng trọn đời lên tới 20%! Là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực giao dịch tài chính, The Trading Pit cung cấp các giải pháp sáng tạo và chương trình Đại lý sinh lợi được thiết kế để hỗ trợ mục tiêu của bạn.

Chọn trong số các Kế hoạch Marketing đa cấp (MLM) hoặc Hoa hồng theo cấp độ của chúng tôi, mỗi kế hoạch được điều chỉnh để bổ sung cho các phong cách tiếp thị khác nhau và tối ưu hóa thu nhập thông qua các phương pháp tiếp cận chiến lược, khác biệt. Hãy bắt đầu hành trình của bạn với chúng tôi ngay hôm nay và tận hưởng những lợi ích về tính linh hoạt, tiềm năng kiếm tiền cao hơn và sự hỗ trợ toàn diện trong nỗ lực liên kết của bạn.

Tài khoản Kiếm tiền TTP

Vượt qua Thử thách giao dịch và có quyền truy cập vào Tài khoản kiếm tiền của chúng tôi, với tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận lên tới 80% và cơ hội mở rộng quy mô lên tới 5 triệu USD. Mỗi Mục tiêu lợi nhuận được đáp ứng sẽ mở khóa các khoản thanh toán lớn hơn và kích thước tài khoản thậm chí còn lớn hơn.
Bắt đầu giao dịch

Hành trình với The Trading Pit

 • Có thể tham gia: Các thử thách bắt đầu chỉ với $99.

 • Tham gia: Hoàn tiền với khoản thanh toán đầu tiên.

 • Công nhận kỹ năng: Nhận Chứng chỉ TTP chính thức của bạn.

 • Quy trình hợp lý hóa: Có sẵn các thử thách CFD 1 bước đơn giản.

 • Truy cập công nghệ miễn phí: Truy cập nền tảng giao dịch Hợp đồng tương lai MIỄN PHÍ.

 • Giao dịch hiệu quả: Độ trễ và chi phí giao dịch thấp.

 • Giá cả minh bạch: Không có phí ẩn.

 • Nguyên tắc dễ thực hiện: Quy tắc và tiêu chí đơn giản.

 • Thu nhập linh hoạt: Đạt mục tiêu và rút tiền.

 • Mở rộng quy mô đầy tham vọng: Kế hoạch mở rộng trị giá 5M USD.

 • Chia lợi nhuận hợp lý: Chia sẻ lợi nhuận 80% cạnh tranh.

 • Hoạt động trung lập và có đạo đức: Chúng tôi trung lập với nhà môi giới và không xung đột.

 • Hỗ trợ tận tâm: Cố vấn chuyên sâu và hỗ trợ giáo dục.

 • Hỗ trợ thăng tiến nghề nghiệp: Hỗ trợ tìm hiểu các chứng chỉ, quỹ phòng hộ và quản lý tài sản, mang đến cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Sức mạnh của giao dịch đa tài sản

Được tiếp cận thị trường ngoại hối toàn cầu để giao dịch tiền tệ, mang đến nhiều cơ hội cho những ai có thể tận dụng sự biến động vốn có của nó.

Đọc Thêm

Phương Thức Thanh Toán

Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau, bao gồm Thẻ tín dụng, Apple Pay, Google Pay, tiền điện tử và BinancePay. Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến cũng có sẵn tùy theo khu vực.

ĐỪNG CHỈ TIẾP NHẬN LỜI CỦA CHÚNG TÔI!

Những trader của chúng tôi đang nói

Giải thưởng

Công ty tự doanh minh bạch nhất 2024

Đánh giá Forex Prop

Tài nguyên giáo dục tốt nhất năm 2023

Đánh giá Forex Prop

Công ty Tự doanh có tầm nhìn 2023

Trading.Live

Thương hiệu của năm 2023

Danh tiếng kinh doanh

Công ty tự doanh minh bạch nhất Toàn cầu 2023

Giải thưởng Triển vọng Kinh doanh Thế giới

Công ty tự doanh phát triển nhanh nhất ở châu Âu 2022

F.DailyInfo, Giải thưởng môi giới

Công ty tự doanh đáng tin cậy nhất ở Châu Âu 2022

Giải thưởng Tạp chí Kinh doanh Quốc tế

Công ty tự doanh hợp đồng tương lai tốt nhất 2022

Tạp chí Thương hiệu Toàn cầu

Startup Fintech tốt nhất Đức 2022

Giải thưởng Tạp chí Kinh doanh Quốc tế

Công nghệ giao dịch tự doanh tiên tiến nhất Liechtenstein 2022

Giải thưởng Triển vọng Kinh doanh Thế giới

Execution and Corporate Partners