TRADER HÀNG ĐẦU CỦA THÁNG - Francis Perreault

Nhận về $99,055
trong 18 ngày!

Trở thành câu chuyện nổi bật tiếp theo của chúng tôi

Tiến đến Thách thức

Lựa chọn sản phẩm

VIP

Số dư Thử Thách: $100,000


$999
 • Tiền tệ tài khoản
  EUR & USD
 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%

Thanh toán một lần

 • Sụt giảm hàng ngày
  $5,000 (5%)
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $10,000 (10%)
 • Đòn bẩy
  1:20

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $562,400
 • Brokers
  FXFlat, GBE

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Đặt lại
  $749
 • Tùy chọn Gia hạn
  $999
Phổ biến nhất

Executive

Số dư Thử Thách: $50,000


$399
 • Tiền tệ tài khoản
  EUR & USD
 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%

Thanh toán một lần

 • Sụt giảm hàng ngày
  $2,500 (5%)
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $5,000 (10%)
 • Đòn bẩy
  1:20

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $244,800
 • Brokers
  FXFlat, GBE

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Đặt lại
  $299
 • Tùy chọn Gia hạn
  $399

Standard

Số dư Thử Thách: $20,000


$179
 • Tiền tệ tài khoản
  EUR & USD
 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% lên đến 70%

Thanh toán một lần

 • Sụt giảm hàng ngày
  $1,000 (5%)
 • Sụt giảm tối đa (Dịch chuyển theo Balance Cao nhất)
  $2,000 (10%)
 • Đòn bẩy
  1:20

 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $139,950
 • Brokers
  FXFlat, GBE

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Đặt lại
  $139
 • Tùy chọn Gia hạn
  $179

Lite

Số dư Thử Thách: $10,000


$99
 • Tiền tệ tài khoản
  EUR & USD
 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% lên đến 70%

Thanh toán một lần

 • Sụt giảm hàng ngày
  $500 (5%)
 • Sụt giảm tối đa (Dịch chuyển theo Balance Cao nhất)
  $1,000 (10%)
 • Đòn bẩy
  1:20

 • Chia sẻ lợi nhuận
  50% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $109,000
 • Brokers
  FXFlat, GBE

 • Nâng cấp
 • Tùy chọn Đặt lại
  $79
 • Tùy chọn Gia hạn
  $99

VIP

Số dư tài khoản thử thách: $250,000


$599
 • Tiền tệ tài khoản
  USD
 • Chia sẻ lợi nhuận
  70% lên đến 80%

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 100 Micros/10 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $2,500
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $5,000

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  100 Micros/10 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $1,500
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $5,000

 • Chia sẻ lợi nhuận
  70% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $133,300

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá $55)
  Miễn phí
 • Squawkbox (Giá $99)
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá $79)
 • Sàn giao dịch
  CME, CBOT, COMEX, NYMEX, EUREX (Yêu cầu)

 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $420
 • Cài đặt lại
  $299
 • Gia hạn
  $599
Phổ biến nhất

Executive

Số dư tài khoản thử thách: $150,000


$349
 • Tiền tệ tài khoản
  USD
 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 50 Micros/5 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $2,500
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $3,500

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  50 Micros/5 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  $1,000
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $3,500

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 80%
 • Tổng số tiền rút
  $131,850

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá $55)
  Miễn phí
 • Squawkbox (Giá $99)
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá $79)
 • Sàn giao dịch
  CME, CBOT, COMEX, NYMEX, EUREX (Yêu cầu)

 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $250
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $420
 • Cài đặt lại
  $179
 • Gia hạn
  $349

Standard

Số dư tài khoản thử thách: $150,000


$169
 • Tiền tệ tài khoản
  USD
 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 70%

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 50 Micros/5 Standard
 • Sụt giảm hàng ngày
  -
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $3,000

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  -
 • Sụt giảm hàng ngày
  -
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  -

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $111,000

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá $55)
  -
 • Squawkbox (Giá $99)
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá $79)
  -
 • Sàn giao dịch
  CME, CBOT, COMEX, NYMEX, EUREX (Yêu cầu)

 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $120
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $205
 • Cài đặt lại
  $85
 • Gia hạn
  $169

Lite

Số dư tài khoản thử thách: $20,000


$99
 • Tiền tệ tài khoản
  USD
 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 70%

Chỉ Thanh Toán 1 lần

 • Giai đoạn 1
 • Hợp đồng 10 Micros
 • Sụt giảm hàng ngày
  $250
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  $500

 • Giai đoạn 2
 • Hợp đồng
  -
 • Sụt giảm hàng ngày
  -
 • Sụt giảm tối đa (Cố định)
  -

 • Chia sẻ lợi nhuận
  60% lên đến 70%
 • Tổng số tiền rút
  $12,080

 • Những thứ được bao gồm
 • Phí dữ liệu L1 Real-Time (Giá $10) )
  Miễn phí
 • Phí dữ liệu L2 Real-Time (Giá $55)
  -
 • Squawkbox (Giá $99)
  Miễn phí
 • Giấy phép Quantower (Giá $100)
  Miễn phí
 • Giấy phép Atas (Giá $69)
  Miễn phí
 • Bookmap (Giá $79)
  -
 • Sàn giao dịch
  CME

 • Giấy phép Rithmic (Giá $35)
  Miễn phí

 • Nâng cấp
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $70
 • Thay đổi thời gian thành 60 ngày
  $120
 • Cài đặt lại
  $49
 • Gia hạn
  $99

Bắt đầu sự nghiệp của bạn sau 3 bước

BƯỚC 1
THAM GIA
THỬ THÁCH TTP
Chứng minh kỹ năng của bạn và đáp ứng các mục tiêu giao dịch của chúng tôi để vượt qua thử thách.
BƯỚC 2
TRUY CẬP VÀO TÀI KHOẢN
KIẾM TIỀN TTP
Giao dịch trên tài khoản demo bằng tài sản ảo, gửi tín hiệu và thăng cấp tài khoản. Giữ tới 80% lợi nhuận để phát triển tài khoản của bạn và tối đa hóa thu nhập của bạn.
BƯỚC 3
NÂNG CẤP ĐẾN
5 TRIỆU
Nâng cấp lên tới €5 triệu mà không có giới hạn giao dịch. Có thể Kiếm tiền từ Ngày đầu tiên, đạt được mục tiêu của bạn và được trả tiền vào thứ Sáu tuần sau!

Cách chúng tôi nổi bật

Chọn nhà môi giới của bạn
Quan hệ đối tác môi giới hàng đầu với GBE và FXFlat Brokers.
Bắt đầu chỉ với $99
Có đến 90 ngày theo lịch để vượt qua thử thách và 100% phí Thử thách hoàn lại cùng với khoản thanh toán đầu tiên
Nâng cấp lên đến €5,000,000
Chia sẻ lợi nhuận lên tới 80%, thanh toán thứ 6 lần sau, rút tiền ở mọi cấp độ.
Tuân thủ
The Trading Pit ưu tiên mô hình kinh doanh tuân thủ pháp luật. Chúng tôi đã mời các chuyên gia về luật thị trường vốn tham gia để đảm bảo cho The Trading Pit.
Tiêu chí đơn giản
Quy tắc đơn giản và không có thông tin ẩn.
Giao dịch nhiều tài sản
Giao dịch mọi công cụ bạn muốn. Forex, Hợp đồng tương lai, CFD, Chỉ số, Hàng hóa, Cổ phiếu, Tiền điện tử.
10,000+
Tài khoản hoạt động hàng tháng
$2M+
trong Khoản thanh toán
350K+
Giao dịch hàng tháng
180+
Các quốc gia hoạt động và phục vụ khách hàng trên toàn cầu

Tài khoản Kiếm tiền TTP

Vượt qua Thử thách giao dịch và có quyền truy cập vào Tài khoản kiếm tiền của chúng tôi, với tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận lên tới 80% và cơ hội mở rộng quy mô lên tới 5 triệu USD. Mỗi Mục tiêu lợi nhuận được đáp ứng sẽ mở khóa các khoản thanh toán lớn hơn và kích thước tài khoản thậm chí còn lớn hơn.
Bắt đầu giao dịch

Hành trình với The Trading Pit

 • Có thể tham gia: Các thử thách bắt đầu chỉ với $99.

 • Tham gia: Lời hứa hoàn trả Phí Thử thách Ban đầu sau Cấp 1.

 • Công nhận kỹ năng: Nhận Chứng chỉ TTP chính thức của bạn.

 • Quy trình hợp lý hóa: Có sẵn các thử thách CFD 1 bước đơn giản.

 • Truy cập công nghệ miễn phí: Truy cập nền tảng giao dịch Hợp đồng tương lai MIỄN PHÍ.

 • Giao dịch hiệu quả: Độ trễ và chi phí giao dịch thấp.

 • Giá cả minh bạch: Không có phí ẩn.

 • Nguyên tắc dễ thực hiện: Quy tắc và tiêu chí đơn giản.

 • Thu nhập linh hoạt: Đạt mục tiêu và rút tiền.

 • Mở rộng quy mô đầy tham vọng: Một kế hoạch mở rộng quy mô trị giá 5 triệu đô la.

 • Chia lợi nhuận hợp lý: Chia sẻ lợi nhuận 80% cạnh tranh.

 • Hoạt động trung lập và có đạo đức: Chúng tôi trung lập với nhà môi giới và không xung đột.

 • Hỗ trợ tận tâm: Cố vấn chuyên sâu và hỗ trợ giáo dục.

 • Hỗ trợ thăng tiến nghề nghiệp: Hỗ trợ tìm hiểu các chứng chỉ, quỹ phòng hộ và quản lý tài sản, mang đến cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Sức mạnh của giao dịch đa tài sản

Được tiếp cận thị trường ngoại hối toàn cầu để giao dịch tiền tệ, mang đến nhiều cơ hội cho những ai có thể tận dụng sự biến động vốn có của nó.

Đọc Thêm

Phương Thức Thanh Toán

Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau, bao gồm Thẻ tín dụng, Apple Pay, Google Pay, tiền điện tử và Binance. Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến cũng có sẵn tùy theo khu vực.

ĐỪNG CHỈ TIẾP NHẬN LỜI CỦA CHÚNG TÔI!

Những trader của chúng tôi đang nói

Giải thưởng

Công ty Tự doanh có tầm nhìn 2023

Trading.Live

Thương hiệu của năm 2023

The Business Fame

Công ty tự doanh minh bạch nhất Toàn cầu 2023

Giải thưởng Triển vọng Kinh doanh Thế giới

Công ty tự doanh phát triển nhanh nhất ở châu Âu 2022

F.DailyInfo, Brokers Awards

Công ty tự doanh đáng tin cậy nhất ở Châu Âu 2022

Giải thưởng Tạp chí Kinh doanh Quốc tế

Công ty tự doanh hợp đồng tương lai tốt nhất 2022

Tạp chí Thương hiệu Toàn cầu

Startup Fintech tốt nhất Đức 2022

Giải thưởng Tạp chí Kinh doanh Quốc tế

Công nghệ giao dịch tự doanh tiên tiến nhất Liechtenstein 2022

Giải thưởng Triển vọng Kinh doanh Thế giới

Execution and Corporate Partners