Tin tức mới nhất về sản phẩm Forex của The Trading Pit

News
17 tháng 3 2023

The Trading Pit tự hào thông báo về một sự cải tiến đáng kể trong các kế hoạch Forex dựa trên một số yếu tố thành công chính của bạn:

 

 • Kế hoạch nâng cấp quy mô đã tăng lên tới €5,000,000!

 • Số dư tài khoản lớn hơn lên tới 5 lần

 • Tăng mức sụt giảm hàng ngàymức sụt giảm tối đa trong các kế hoạch nâng cấp quy mô.

 • Kế hoạch nâng cấp quy mô Executive hiện tại 10 cấp độ so với trước đó 11 cấp độ.

 

Nâng cấp Thử thách sản phẩm Lite

 

 • Số dư tài khoản thử thách tăng từ €2.500 lên €10.000.

 • Khoản thanh toán chia sẻ tối đa trên gói nâng cấp từ 54.775 € đã tăng lên 109.000 €.

 • Giờ đây, bạn có thể tăng quy mô lên tới €500.000 từ €250.000 trước đó.

 • Nâng cấp lên Đòn bẩy 1:200 chỉ với 19 EUR

 

Nâng cấp Thử thách Standard

 

 • Số dư tài khoản Thử thách tăng từ 5.000 € lên 20.000 €.

 • Khoản thanh toán chia sẻ tối đa trên gói mở rộng từ €59.200 đã tăng lên €139.950.

 • Giờ đây, bạn có thể tăng quy mô lên tới €750.000 từ €250.000 trước đó.

 

Nâng cấp Thử thách Executive

 

 • Số dư tài khoản thử thách tăng từ €10.000 lên €50.000.

 • Khoản thanh toán chia sẻ tối đa trên gói mở rộng từ €259.800 đã tăng lên €306.000.

 • Kế hoạch thay đổi quy mô hiện có 10 cấp độ so với 11 trước đây.

 

Nâng cấp Thử hách VIP

 

 • Số dư tài khoản thử thách tăng từ €20.000 lên €100.000.

 • Khoản thanh toán chia sẻ tối đa trên gói mở rộng từ €296.700 đã tăng lên €703.000.

 • Giờ đây, bạn có thể tăng quy mô lên tới €5.000.000 so với €1.000.000 trước đây.

 

Với các thử thách ngoại hối được nâng cấp mới của chúng tôi, giờ đây các nhà giao dịch có thể thử nghiệm các chiến lược và kỹ năng giao dịch của họ trong một môi trường giao dịch có lợi và sinh lời hơn trước.

 

Xin lưu ý:

Bản cập nhật này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ ai đã tham gia Thử thách ngoại hối của chúng tôi.

Mọi giao dịch mua Đặt lại/Gia hạn sẽ cho phép bạn tiếp tục Thử thách tương tự.

Bạn đã sẵn sàng cho cấp độ tiếp theo?

Chọn Liên kết Thử thách Forex của bạn !

Tham gia với chúng tôi và bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!