FAQ

Are you looking for answers?

FAQ Thông tin chung Giai đoạn Live Làm cách nào tôi có thể Yêu cầu nâng cấp (Request Upgrade) tài khoản ?

Làm cách nào tôi có thể Yêu cầu nâng cấp (Request Upgrade) tài khoản ?

Sau khi đạt được mục tiêu lợi nhuận và hoàn thành số ngày giao dịch tối thiểu, một tùy chọn mới sẽ hiển thị ở phía dưới bên trái Bảng điều khiển của bạn, "Yêu cầu nâng cấp(Request Upgrade)". Sau khi nhấp vào đây, nhóm của chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình nâng cấp. Xin lưu ý rằng quá trình này có thể mất từ 1-3 ngày làm việc và bạn sẽ được cập nhật đầy đủ qua email.