QUANTOWER

Nền tảng dành cho các nhà giao dịch tự tin giao dịch nhiều loại tài sản

Quantower là nền tảng yêu thích của những nhà giao dịch có kinh nghiệm và quan tâm đến việc giao dịch nhiều loại tài sản vì nó cho phép giao dịch Forex, CFD, Tiền điện tử, Hợp đồng quyền chọn, Hợp đồng tương lai và Cổ phiếu.

Quantower thiết lập một máy chủ có thể được tự do tùy chỉnh chuyên sâu với nhiều loại giao diện mang đến trải nghiệm giao dịch rất linh hoạt và thân thiện với người dùng.

Quantower cũng cung cấp đa dạng các công cụ phân tích và biểu đồ cho phép các nhà giao dịch hỗ trợ các chiến lược của riêng họ bằng các thuật toán.

5 lợi ích chính của Quantower

  • Các chức năng giao dịch cụ thể
  • Không gian làm việc cá nhân
  • Giao dịch nhiều loại tài sản trên một nền tảng duy nhất
  • Các nhà cung cấp dữ liệu đồng bộ khác nhau
  • API mở + kết nối VisualStudio

FAQs Quantower

Tìm hiểu thêm về cách tải xuống Quantower.

Bạn có thể tìm thấy liên kết tải xuống Quantower trên website của chúng tôi tại đây.

Để biết thêm thông tin về cách kết nối tài khoản của bạn với Quantower, hãy nhấp vào đây.

Tìm hiểu thêm về hoa hồng và sản phẩm của chúng tôi.

Bạn có thể kiểm tra tất cả các khoản phí và hoa hồng của chúng tôi tại đây.

Để biết thêm thông tin về cách kết nối tài khoản của bạn với Quantower, hãy nhấp vào đây.