Tận dụng sức mạnh của
Open Interest Heatmap của CME Group

Theo dõi: Theo dõi nơi tập trung của các vị thế trên thị trường, sự thay đổi của khối lượng và biến động thị trường.

Giá thực hiện và mãn hạn quyền chọn: Tận dụng tính linh hoạt của bản đồ nhiệt để xem nơi tập trung của các hoạt động và vị thế qua giá thực hiện và mãn hạn quyền chọn.

Tính linh hoạt: Bản đồ nhiệt có thể được sử dụng trên nhiều sản phẩm, cung cấp một cái nhìn rõ ràng về cách khối lượng quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán và vị thế mở được phân phối theo giá thực hiện hoặc mãn hạn.

Báo giá nhanh: Bản đồ nhiệt cung cấp báo giá rất nhanh với độ trễ tối đa chỉ 10 phút.

Đây là một trong những chỉ báo quan trọng nhất về tâm lý thị trường và là yếu tố dẫn dắt xu hướng giá chính trên toàn thị trường. Bạn không thể giao dịch mà không biết kiến thức này.